Doba seniorů

image001

Doba seniorů

PRVNÍ NOVINY ČESKÝCH SENIORŮ

– šéfredaktor: ing. Lenka Desatová
– každý měsíc 32 stran plných informací, rad a zajímavostí

 ČASOPIS DOBA SENIORŮ JE I VAŠÍM ČASOPISEM! CHCETE SE PODÍLET NA JEHO TVORBĚ? NEVÁHEJTE A POSÍLEJTE SVÉ PŘÍSPĚVKY POSÍLEJTE NA EMAIL DOBASENIORU@EMAIL.CZ NEBO NA ADRESU REDAKCE nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, Žižkov.

KVĚTNOVÁ DOBA SENIORŮ PRÁVĚ V PRODEJI

Co najdete v aktuální Době seniorů?

Navázali jsme spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení, první díl její poradny najdete v tomto čísle. Pokud budete mít na nové partnery jakékoli dotazy, neváhejte a posílejte je na redakční mail či na adresu redakce. Rádi je předáme a odborníci, kteří s námi spolupracují, na ně rádi odpovědí. Připravujeme také poradnu na téma léků, bylinek, potravinových doplňků a vzájemné kombinace těchto přípravků, chystá se i poradenství finanční. Věříme, že informace, které v nich najdete, budou pro vás i vaše blízké přínosem.

Další změnou – byť ne tak výraznou, je nový mail naší redakce, a to: dobasenioru@rscr.cz. Od tohoto vydání prosím zasílejte své podněty, příspěvky a připomínky na tuto mailovou adresu. Děkujeme.

Kromě zmíněných poraden najdete také informace o tom, jaké služby poskytují poradny pro seniory v jednotlivých krajích. Je to jedna ze služeb, které Rada seniorů poskytuje zdarma, neváhejte ji proto využít. Čeká vás také rozhovor s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou. Dozvíte se o koníčku jménem filokartie a v seriálu o tom, co dali Češi světu, jsme tentokráte zabrousili k fenoménu, který pravděpodobně nemá ve světě obdoby – k postavě „českého génia“ Járy Cimrmana.

To a ještě mnohem více na vás čeká na našich stránkách. Tak příjemnou zábavu!

Lenka Desatová

LEMBERK

W_Lemberk,Jablonné,Bílé-skály20.4Roudničtí důchodci na dubnovém výletě.

Prvním cílem našeho dubnového výletu byl zámek Lemberk, ležící v Libereckém kraji. Strážný hrad nechal postavit ve 13. stol. Havel z Lemberka. Jeho manželka paní Zdislava se proslavila obětavou péčí o chudé, nemocné a o každého, kdo potřeboval pomoc. Byla ve zdejším kraji uctívána nepřetržitě od své smrti r. 1252. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a v r. 1995 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Po prohlídce zámku jsme navštívili Zdislavinu studánku a omyli se zázračnou vodou.

Další zastávkou byla Bazilika minor sv. Vojtěcha a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Nad krásou kostela a velikostí krypty s hrobkou sv. Zdislavy se tajil dech.

Kdo ještě nebyl unaven, zdolal 176 schodů na vyhlídkovou věž a byl odměněn nádherným výhledem.

„Třešinkou“ na závěr byla přírodní památka Bílé kameny (Sloní skály) u Jítravy. Jejich bílé zabarvení způsobuje minerál kaolinit. Bílé kameny jsou celoročně přístupné a stojí určitě za návštěvu.

M. Trumpichová

MO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

 

 

Důchodci a exekuce

W-300x200

V únoru eská správa sociálního zabezpečení zveřejnila alarmující zprávu – na osmdesát tisíc důchodů se v roce 2015 vztahovala exekuce. Je to o dalších téměř pět tisíc více než o rok předtím. Za posledních deset let se tento počet více než zdvojnásobil. Celkem loni z důchodů exekutoři vybrali miliardu a osm set čtyřicet miliónů korun.

Co to znamená? Většina z postižených důchodců dostává měsíčně nanejvýš necelých šest tisíc a dvě stě korun. Cokoli navíc pohltí splátky dluhu, úroků a nákladů na exekuci. Vedle různých pokut a dlužných poplatků se tím vyrovnávají nemravné dluhy, které vznikly řáděním takzvaných šmejdů na prodejních zájezdech, kde byli staří lidé vystavení bezohledné manipulaci, vydírání, nátlaku a ponižování.

Dvě desítky let u nás loupily tlupy podvodníků, kteří zcela beztrestně zneužívali lidskou důvěřivost, svým majitelům přihrávali stamiliónové zisky, zatímco své oběti odsuzovali k živoření.

Jistý obrat začal před dvěma lety, díky investigativním novinářům, kteří se nezalekli zastrašování, díky prvním změnám v legislativě a větší účinnosti práce obchodní inspekce, která konečně dostala větší pravomoci.

Jak je však vidět i z čerstvých údajů o exekucích, šmejdi se nevzdávají. Hledají nové a nové cesty k beztrestnému okrádání, zkoušejí to s falešnými výhrami, chytají oběti na ulici, vnucují se do domácností, jak nedávno uvedli představitelé České obchodní inspekce lákají na různá slosování, která jen maskují „předváděcí akce“, vymýšlejí stále rafinovanější triky…

Vím, že varování již zaznělo mnoho. Ale opakování je i v tomto případě matkou moudrosti – buďte ostražití a odpovědní, vyvarujte se podezřele nezištných a výhodných nabídek, nenechte se manipulovat a vydírat…

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR

Zasmějme se spolu

Geocaching

Budování vztahů mezi generacemi by mělo být součástí každodenního života a na cennost spolupráce mezi mladými a staršími a na jejich přínos pro všechny by se nemělo zapomínat.

Geocaching

 S velmi dobrým nápadem jak tuto zásadu realizovat, přišla Mgr. Eva Kotarbová, členka MO SD ČR Ostrava. Vymyslela taneční a vědomostní soutěž  Zasmějme se spolu, kde by spolu soutěžily smíšená družstva sestavená ze 2 studentů a 2 seniorů. Oslovila ředitelku Obchodní akademie v Ostravě Porubě Ing. Marii Katapodisovou, ředitelku Knihovny města Ostravy, ing. Miroslavu Sabelovou a spolu s Annou Pinterovou, předsedkyní MO SD ČR začaly tento výborný nápad setkání a soutěžení mladých studentů s OA a seniorů s MO SD ČR Ostrava připravovat. Nebylo lehké přemluvit studenty, ale i senioři se museli hledat. Každý z členů přípravného výboru měl své úkoly. Oslovit sponzory, sestavit a podat žádost o grant, vymyslet doprovodný program, najít prostor pro setkání mladých a seniorů, aby se trochu poznali a zapojit další členy z řad profesorského sboru OA i seniorů. Nelehký úkol, ve kterém Mgr. Kotarbová prokázala své organizační schopnosti. Pro větší informovanost veřejnosti o této akci napsala článek do tisku, v rozhlase byl krátký rozhovor s organizátory a pozvala i regionální televizi. Profesorka Mgr. Bronislava  Grebíková měla na starost studenty a spolupracovala při setkávání seniorů a studentů a moderovala doprovodný program. Pro přípravu, udělali všichni maximum a tak jsme s napětím čekali, jak se to bude líbit.

Geocaching

Soutěž proběhla 19. dubna 2016 v Komunitním centru Archa v Ostravě Porubě pod záštitou města Ostravy. V úvodu představila moderátorka Eva Kotarbová organizační tým a přivítala všechny hosty. Přišli mezi nás z Magistrátu města Ostravy PaeDr Libor Lenčo – vedoucí odboru školství a Mgr. Martina Pavelková- metodik sociálních služeb a zdravotnictví, za Městský úřad Poruba Mgr. Jana Glogarová DIS- vedoucí sociálního odboru,  předsedkyně Krajské rady MSK SD ČR Zlatuška Paršová , za KR  Seniorů MSK Ing. Ludmila Holubová a Stanislav Pintera – členové předsednictva, Ing. Petr Arnold –ze Svazu tělesně postižených, Ing.Václav Džambík – koordinátor projektu Mladí duchem i Ing. Jarmila Burešová, která zajišťuje seniorské projekty. Hostů i diváků přišlo hodně. Sál byl přeplněn a všichni čekali, jak si naše 4 smíšené týmy povedou, jak si budou vzájemně pomáhat ve vědomostní soutěži, povzbuzovat při tanci a jak jsou sehraní.  Ozvučení celého odpoledne zajišťoval Ing. Radim Štefan profesor z OA. První soutěžní tanec byla polka. Nejdříve zatančili všichni senioři ze všech družstev, potom všichni studenti. Zajímavé bylo, když tančili senior a studentka a seniorka a student. Dalším tancem byl valčík, opět ve stejném pořadí a obsazení jako polka a nezajímavější byl diskotanec. Porota pod vedením manželů Pekárkových – učitelů tance, to neměla lehké. Lépe se hodnotily vědomostní znalosti z etikety a ze všeobecného přehledu. Aby si soutěžící trochu oddechli, v průběhu soutěže vystoupili i další účinkující. Malá Lucie Fišárková převedla scénický tanec, studenti Viktorie Paskerová a Vojtěch Kohoutek latinskoamerický tanec, Nikol Türschlerová zazpívala, Daniela Pokludová předvedla žonglování, Martin Pham kung-fu a taneční soubor Kotek zatančil lidové tance. Všechna doprovodná vystoupení byla velmi pěkná a sklidila zasloužený potlesk. Ale náš obdiv patřil seniorům a studentům, kteří byli ochotni před publikem tančit nejen se svým partnerem, ale i studentem, či studentkou. Porota hodnotila ladnost pohybu, jak to ladí s hudbou i oku diváka. Kromě hlavní poroty byla i laická porota sestavena ze studentek OA. Všichni jsme čekali, jak soutěž dopadne. Laické porotě se nejvíc líbilo zelené družstvo a odborná porota vyhlásila vítězem družstvo žlutých. Nám se však líbili všichni. Po vyhlášení vítězů byli účinkující, porotci, moderátoři odměnění malým dárečkem od sponzorů, kterými byl Magistrát města Ostravy, Městský úřad O.-Poruba, Knihovna města Ostravy, Obchodní akademie O.-Poruba, manželé Pekárkovi, Mgr. Eva Kotarbová a dva soukromí sponzoři.  Všichnisoutěžící  dostali pěkný účastnický list a velkým překvapením pro účinkující studenty byl dort, který pro ně upekla naše členka MO SD ČR Marie Ryšavá, která rovněž soutěžila. Celé odpoledne bylo velmi vydařené a dík patří všem účinkujícím, organizátorům i všem, kteří pomáhali.  Nyní se už těšíme na další ročník.

Ing. Daniela Prošková

MO SD ČR Ostrava, p.s.

Ke stažení: Prezentace Zasmějme se spolu

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Geocaching

Turnaj tří měst

W_Liberecká-kuželka-Vítězné-družstvoVítězné mužstvo Liberecké kuželky

V pátek 22. dubna pořádal liberecký Kontakt 4. ročník turnaje Turnaj tří měst. Tradičně se ho zúčastnili zástupci seniorů z Liberce, Jablonce a Frýdlantu. Každé město mělo 4 družstva po 5 členech, tzn. celkem 60 účastníků.

V této velice silné konkurenci zvítězili kuželkáři libereckého klubu APM – z MO SDČR Liberec, před druhým Jabloncem byli pouze o 2 kuželky lepší. Ve sportovní hale byla skvělá atmosféra, vynikající byli i fanoušci. Vítězné družstvo nastoupilo ve složení Eva Zlesáková – vedoucí družstva a ředitelka turnaje, Stáňa Pavlíčková, Jindra Polcarová, Věra Handlová, František Kučera.

Velmi potěšující také bylo, že naše členka Jindra Polcarová obsadila 1. místo v jednotlivcích a stala se vítězkou celého turnaje. Veliká gratulace všem.

Věra Růžičková

MO SDČR Liberec

Foto: Jindřiška Polcarová

Mikulovské aktivity

W_Brodek1Zvony jdou z Brodku do celého světa.

Na začátku roku jsme kromě exkurze do místních vinařských závodů měli čtyři prezentace, dvě cestovatelské a dvě historické. V únoru jsme byli třikrát v Brně v divadle – shodou okolností se podařilo získat vstupenky na vytoužená představení. Měli jsme vycházku po židovských památkách Mikulova, dvě besedy a zájezd na Löw-Beerovy vily v Brně a Svitávce, vše v rámci projektu Židovské památky. Březen kromě výroční členské schůze přinesl tři akce v rámci Naší univerzity 3. věku, výlet do Pasohlávek (projekt Poznáváme obce regionu) a vyvrcholil návštěvou Jaderné elektrárny Dukovany, Vodní elektrárny Dalešice a pivovaru Dalešice, v němž se filmovaly Postřižiny. Mužů na této akci byla třetina! A ještě jsme si zajely (tam muži nebyli) do Hustopečí podívat se na kvetoucí mandloňové sady.

W_Brodek2Zvonkohra na náměstí.

Počátkem dubna jsme byli na unikátním zájezdu – po historických památkách Olomouce jsme navštívili Brodek u Přerova, kde sídlí zvonařská firma rodiny Dytrychových, vedená již ve třetí generaci ženou.

Vyrábí zvony pro celý svět zcela manufakturním způsobem, dalo by se říci na koleně. Kdyby ovšem se na kolenou dalo topit v ohništích a odlévat roztavenou zvonovinu. To vše se děje v neveliké dílně ve dvoře rodinného domku a se třemi zaměstnanci! (Když je třeba, přibírají dva brigádníky. Na výrobu ozdob a písma – to se dělá metodou odlévání pomocí ztraceného vosku – mají externího renomovaného výtvarníka.)

W_Brodek3Zvonů a zvonků tu vzniká pestrá škála.

Jeden ze zaměstnanců nám vtipně vysvětlil postup výroby a pak se nás všech 52 protáhlo začazenými prostory, kde byly rozpracované tři zvony. Hlavně jsme se nesměli dotknout zvonu pokrytého voskem, na kterém bude výtvarník pokračovat ve zdobení. Ze dvou zvonů pomaličku nad ohništěm odtával vosk. Viděli jsme i připravované formy, k jejichž výrobě je potřeba kromě hlíny i pivo, koudel a kravské chlupy. Jinak to nedrží pohromadě.

Firma vyrábí zvony na kostelní věže, lodní zvonce i různé bronzové předměty. Na stejném dvorku je spřátelená firma Boroko, která vyrábí srdce, úchyty na zvony a jiné příslušenství. Zlatým hřebem byl poslech zvonkohry na náměstíčku obce. Vřele doporučujeme k následování.

Dobromila Vlčková, MO SD Mikulov

Foto Pavel Soviš

Nové podněty cestovnímu ruchu

O spolupráci na originálním projektu mobilní aplikace na podporu cestovního ruchu a nových forem zviditelnění České republiky se ve středu 3. března dohodli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Svazu důchodců ČR.

Delegaci SDČR vedenou jejím předsedou ing. Oldřichem Pospíšilem, který projekt připravil, přijala náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní ing. Klára Dostálová a ředitelka odboru cestovního ruchu paní ing. Jitka Mattyašovská.

Obě strany se shodly na využití projektu jak pro stát, tak pro SDČR.

FotoMMRSDweb

Zprava doleva ing. Klára Dostálová, ing. Oldřich Pospíšil, ing. Jitka Mattyašovská.

Projekt, který má přispět k rozvoji a větší atraktivnosti turistiky nejen důchodců, pro něž tvoří významnou náplň volného času, ale i všem domácím a zahraničním zájemcům o známá i méně známá místa České republiky má jako hlavní cíl rozšířit všestrannou informovanost o možnostech cestovního ruchu ve všech regionech novými formami využití moderních komunikačních prostředků.

 

 

Nejmenší náměstí

W_Nejmenší-náměstí_2

Náměstí svatého Floriána v Kopytově, městské části Bohumína, o rozloze 56 metrů čtverečních bylo oficiálně zapsáno do České databanky rekordu. Vyvrcholila tím čtyřletá snaha dobrovolných hasičů, kteří s podporou zastupitelů města si tímto splnili svůj sen. Prostranství o rozměrech 7 x 8 metru mezi hasičskou zbrojnicí a kaplí sv. Jana Nepomuckého nazvali podle patrona hasičů, sv. Floriána, jehož socha zdobí opravenou zbrojnici. Oficiální ceremoniál se konal u příležitosti 531. výročí první písemné zmínky o osadě Kopytov.   Cestou do Kopytova,  můžete projít přes téměř osmikilometrový chráněný úsek mezi hraničním přechodem ve Starém Bohumíně k soutoku Odry s Olši. Je pozoruhodný nejen v regionálním měřítku, ale je i ojedinělým evropským fenoménem. Odra tu vytváří zákruty, které se neustále proměňují a mění nejen říční koryto, ale i státní hranici. Dynamika řeky, pravidelně zaplavováním zátopových území, postupně se zlepšující kvalita vody a poměrně obtížný přístup k hraničnímu úseku způsobily, že řeka si do dnešního dne zachovala svůj přirozený charakter. Výjimečnost této trasy tkví především v nádherné, nedotčené přírodě. Těm, kteří se zajímají o její tajemství, poskytne cesta k meandrům určitě řadu nevšedních zážitků.

Cely úsek Hraničních meandrů Odry je od listopadu 2006 zařazen do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita ptačích hnízdišť ohrožených druhů.

W_Nejmenší-náměstí_1

W_Nejmenší-náměstí_5

W_Nejmenší-náměstí_3

W_Nejmenší-náměstí_4

Unikátní základní škola s výstavní galerií

          Malá základní škola v Kunčicích p. Ondřejníkem, má stálou výstavní galerií, kterou realizoval výtvarný pedagog Zdeněk Šrubař.  Naši turisté se zájmové organizace ZO 06 –Kardiaci, se dozvěděli od jeho zakladatele zajímavé informace, jak tato galerie vznikla.

W_Škola-Karla-Svolinského

        Písemně se dotázal více než 170 českých výtvarných umělců, zda by mohli pomoci při tvorbě neobyčejného projektu darem aspoň jednoho výtvarného díla. Téměř všichni oslovení umělci s návrhem souhlasili a  dar přislíbili. Největší pochopení projevil prof. Karel  Svolinský největším počtem věnovaných děl a později také trvalou pomocí a radami při realizaci galerie, k níž dal souhlas k pojmenování svým jménem.

W_galerie-karla-svolinského

            Výstavba galerie začala v polovině roku 1980. Vernisáž 13. 3. 1992 proběhla bez účasti Karla Svolinského, který zemřel již v roce 1986. Restaurovaná škola s galerií, se stala ihned atraktivní. Navštívili ji významné osoby, například prezident Václav Havel, či zpěvák Karel Kryl a nespočet zástupců z kulturního a politického života.  Žáci školy za své výtvarná díla, začali sbírat uznání a ocenění na výstavách doma i v cizině.

            Při naší návštěvě krásné školy a pozoruhodné galerie dne 22. 5. 2015 jsme si uvědomili význam grandiózního úsilí Zdeňka Šrubaře a příznivý dopad na malou obec pod Ondřejníkem v Beskydech. Návštěva stála za to.

 Ing. Josef Schindler

vedoucí ZO 06 – Kardiaci

Mezinárodní výstava orchidejí v Drážďanech

W_Drážďany-17.3

Šum v Klubu seniorů prozrazoval zájem o další akci-výstavu orchidejí v Drážďanech. Bylo slyšet hlasy: „Jeďte, je to nádhera, my už jedem po druhé.“ A tak 17. března v 7.15 byl odjezd z náměstí směr Drážďany. Předpověď počasí na tento den vycházela na 100%-slunce zářilo na modré obloze a my jsme radostně poslouchali informace našich průvodkyň-obětavé členky výboru Mileny Machové a tlumočnice Marie Krombholzové o Německu, Sasku, orchidejích… Cesta příjemně ubíhala a zanedlouho jsme vnímali krásné prostředí výstaviště.Vpuštěni do hlavního prostoru jsme byli s německou přesností v 10,00 hod. Při vchodu nás vítal nádherný vodotrysk v podobě stromu-střídající se barevná světla s tryskající vodou-to bylo velmi působivé a mnozí z nás si vzpomněli na Křižíkovu fontánu v Praze. Ostatně další fontána s hudebním programem byla u jeviště, kde se konala soutěž v aranžmá květin. Přešli jsme prodejní pulty s očekávanou nádherou orchidejí všech barev, velikostí i vůní. Jenže nepochopitelný kurs eura vůči koruně nám velké nákupy neumožnil. Ale další aranžmá orchidejí s jinými rostlinami a přírodními materiály nás okouzlovala stále víc… A když se dostavila únava, sedli jsme si ke kafíčku. Všude čisto, šatny i toalety k dispozici.
Poté jsme ještě měli možnost navštívit bohatě zásobené velikonoční trhy v dalších sálech.
Odpoledne jsme se zastavili v historickém centru Drážďan, které většina z nás už několikrát navštívila. Ovšem teplé počasí přímo vybízelo k procházce završenou promenádou u Labe. Škoda jen, že ještě nebyly k dispozici lavičky. Také jsme nahlédli do Hofkirche-Katedrály Nejsvětější Trojice. Kdo chtěl, mohl nakupovat v obchodním domě Rewe. Ještě jsme chtěli nalézt naši loď s nákladem soli, která, jak jsme věděli z našich médií, zablokovala plavbu ostatním. Tu jsme však viděli z autobusu až na zpáteční cestě.

Unavení, ale blažení z té nádhery, jsme dojeli v pořádku do svých domovů.

Mgr. Jana Jakešová

členka MO SDČR v Roudnici nad Labem

W_Drážďany-17.3.2016-007

W_Drážďany-17.3.2016-008

W_Drážďany-17.3.2016-024

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.