JIŽNÍ ČECHY ZNOVU OŽÍVAJÍ

Dne 14. září. 2017 byla po letech faktické neexistence znovu ustavena Krajská organizace Svazu důchodců ČR v Jihočeském kraji. Na ustavující konferenci se představitelé místních organizací kraje sešli v Prachaticích. Za její přípravu a organizaci patří veliký dík paní Zdeně Hrůzové, předsedkyni MO SDČR Prachatice.

Poděkování ale patří i všem organizacím SDČR, které přes absenci krajské organizace a bez podpory vedení SDČR nepřerušily svou práci, pokračovaly ve své činnosti a pestrou škálou aktivit SDČR v kraji důstojně reprezentovaly.

Předsedou KO SDČR Jihočeského kraje byl v Prachaticích zvolen pan MUDr. Vladimír Dryml, který v budějovické nemocnici prodělal největší díl své lékařské praxe a stále zde má druhý domov, ve kterém tráví značnou část svého času, ale má zde také spoustu přátel, kteří si jej váží, plně mu důvěřují a stále se na něj obracejí s prosbou o radu či pomoc. Mnoha lidem zde jako chirurg zachránil život a pomohl vrátit se do života.

Jeho energie a organizační schopnosti krajská organizace Svazu důchodců potřebuje k plnému obnovení činnosti především v okresech, poznamenaných léty stagnace.

Vedení krajské organizace teď hodlá rozšířit aktivity Svazu do dalších okresů, měst a obcí, oslovit všechny zájemce o členství a pomáhat jim v činorodé práci v zájmu důstojného a plnohodnotného života v důchodovém věku.

Chce na projektech spolupracovat i s dalšími organizacemi a institucemi, které mají za cíl zlepšovat život seniorů. Na programu jsou i jednání o přeshraniční spolupráci s partnery v Rakousku a Bavorsku.

MUDr. Dryml teď požádá o přijetí jihočeskou hejtmanku, aby ji informoval o poslání a plánech SDČR v kraji.

nt

Setkání na hranici

Itentokrát na Slovensku
Stalo se již tradicí, že se každoročně organizuje setkání důchodců Moravskoslezského kraje,
s přáteli z Jednoty důchodců Slovenska ze Žiliny a Košic a seniorů z Polska, Bialsko-Biale. Letos tuto akci zorganizovala Jednota důchodců Žilinského kraje ve Východné.
Území obce Východna se nachází ve východní části okresu Liptovský Mikuláš a je největší vesnicí v kraji. Rozkládá se na severu pod Vysokými Tatrami, kde se tyčí majestátní Kriváň až na jih, kde jsou Nízké Tatry, a sousedí s horehronskou obcí Heľpa. Západní a východní část území vyplňuje Liptovská kotlina.
Ráno 19. 8. 2017 nás Východná přivítala slunečným počasím a byli jsme překvapeni, jak je celý areál krásný, velký a vybavený. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením, koliba, dětské hřiště, malý a velký amfiteátr, stálá expozice dřevěných plastik, škola řemesel, prostor pro stanování, ohniště. Dominantu tvoří 28 m vysoká vyhlídková věž “Májka”, ze které je vidět krásné panoráma Vysokých, Západních, i Nízkých Tater. Někteří si tam vyšlápli a nelitovali.
Je myšleno na všechny návštěvníky a při letošních folklorních slavnostech, kdy byla rekordní návštěvnost 30 000 lidí to není určitě jednoduché. Nás bylo méně, ale bylo o nás postaráno stejně pečlivě. Na úvod nás přivítali organizátoři této akce, předseda Jednoty důchodců Žilinského kraje, Dr. Michal Kotian, představitelé Žilinského kraje, hostitelské obce Východna a hosté z jednotlivých seniorských organizací – Ing. Oldřich Pospíšil předseda Svazu důchodců ČR, Lilianna Zarebinska předsedkyně Stowarzyszenia AKADEMIA SENIORA, z Bialsko-Biale a Ján Matuška – z JDS Košického kraje. Po oficiálním uvítání začalo vystoupení jednotlivých folklórních souborů a to převážně ze Slovenska, kde má folklór velkou tradici a areál Východná je toho dokladem. Z Česka nás reprezentovaly Country Girls z Petřkovic, soubor AS PLUS z Bialsko – Biale zase Polsko. Všechna vystoupení byla pěkná, dobře jsme se pobavili, obnovili, nebo navázali nová přátelství. V celém areálu bylo rušno, návštěvníci se střídali u občerstvení, prohlíželi si celý areál a výhled z Májky byl mimořádný. Celý program proběhl za slunečného počasí a teprve v závěru se začaly stahovat mraky a na závěr začalo pršet. To nám však nevadilo, protože jsme se již chystali k odjezdu naplněni příjemnými kulturními zážitky, a s očekáváním příštího 10. ROČNÍKU SETKÁNÍ NA HRANICI, které se uskuteční v Polsku.
Ing. Daniela Prošková
MO SDČR Ostrava

 

4. Mezinárodní sportovní hry důchodců 2017

Po Mostě, Brně a Praze se letos dnech 26. 7. – 29. 7. 2017 konaly mezinárodní sportovní hry ve Frýdku-Místku, který slaví 750 let od svého vzniku. Organizaci této akce se ujala KR SDČR MSK, která má své sídlo ve Frýdku-Místku. Záštitu nad touto akcí převzali ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, ministryně místního rozvoje Ing. Karla Šlechtová, hejtman MSK Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc, primátor města Frýdku-Místku Mgr.Michal Pobudský DiS.
Hlavní tíha organizace ležela na místopředsedovi svazu Ivanu Vodákovi a na předsedkyni krajské rady Svazu důchodců Moravskoslezského kraje Zlatušce Paršové, která celou akci se svým týmem spolupracovníků zajistila v prostorách Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy, kde bylo ubytování, stravování a na pěkném travnatém hřišti proběhly všechny soutěžní disciplíny.
Her se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho 2 družstva z Jednoty důchodců na Slovensku a jedno družstvo Stowarzyszenia z Polska.
Ráno 27. 7. 2017 po snídani se na hřišti shromáždili všichni závodníci, organizátoři, rozhodčí a postupně přicházeli i hosté. Přišli mezi nás – poslankyně PS PČR, Ing. Pavlína Nytrová, náměstek hejtmana MSK pro sociální věci Jiří Navrátil, náměstek primátora pro sociální věci Ing. Žabka, náměstek pro školství a sport Machala Pavel, zástupkyně ředitele SPŠ,OA a JŠ Ing. Tamara Fajkusová, předseda RSČR Dr. Zdeněk Pernes, asistentka senátora Ing. Jiřího Carbola- Marta Klegová a Ing. Lukáš Vaculík z o.p.s. Společně.
Po vystoupení jednotlivých hostů Ing. Oldřich Pospíšil hry zahájil. Na úvod se závodníci protáhli krátkou rozcvičkou, kterou vedla Ing. Tamara Fajkusová zástupkyně ředitele SPŠ, OA a JŠ. A pak už začala vlastní soutěž v deseti disciplínách, kterými byly: šipky, ruské kuželky, hod granátem na cíl, běh mužú a žen, golf-snag, bollo- ball, běh s kolečkem se zátěží a běh s míčkem na tenisové raketě.
Pro závodníky byl zajištěn i pitný režim a pro drobná poranění i členky Červeného kříže. Protože závodníci soutěžili s plným nasazením, bylo i pár pádů, zejména při běhu s kolečkem se zátěží. Nic vážného se nestalo a všichni pokračovali dál.Domácí tým, přišli povzbuzovat rodinní příslušníci, ale se zájmem a obdivem sledovali všechny důchodce, kteří zvládali všechno bravurně a s nadšením.
Odpoledne se vydali účastníci her na komentovanou prohlídku města s historikem Mgr. Petrem Juříkem. Zajímavé postřehy a zajímavé příběhy se líbily. Unaveni a spokojeni se vrátili na ubytovny a po večeři využili společenských místností ke společnému posezení a zábavě.
Ráno 28. 7. 2017 odjely 3 autobusy se soutěžícími na Hrad Hukvaldy, Dolní oblast Vítkovic a Landek. Odjeli jsme sice s deštěm, ale přeháňka trvala krátce a celý den opět svítilo sluníčko. Na počasí jsme měli štěstí. Nepršelo a teploty pro závody i výlety byly přímo ideální.
Večer nás už v Národním domě čekalo vyhodnocení. Akci komentovala Mgr. Alena Kudličková, předsedkyně Krajské rady Jihomoravského kraje. Ceny předávali předseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil, Zlatuška Paršová, předsedkyně krajské rady Moravskoslezského kraje a náměstek primátora pro sociální věci Ing. Žabka. Nejdříve byly vyhlašovány výsledky v jednotlivých kategoriích pro muže a ženy a to v kategoriích do 70 let a nad 70 let. Medailí velmi pěkných diplomů bylo rozdáno hodně. Všichni měli opravdu radost. S napětím se čekalo na vyhlášení vítězného družstva, kterým se stalo družstvo z Ústeckého kraje. Obdrželi pohár, medaile i diplomy. Na druhém místě skončilo družstvo Jihomoravského kraje a třetí kraj Vysočina. Pohár útěchy pro poslední družstvo obdržel Královéhradecký kraj. Ing. Pospíšil ocenil i nejstarší účastníky her. Zaslouží si náš obdiv pro svou vitalitu a svěžest. Předseda nezapomněl ani na organizátory celé akce a i ti dostali medaili.Po rozdání všech medailí, diplomů se napětí uvolnilo a všichni přijali s povděkem živou hudbu. Tanec, zpěv, navazování a upevňování kamarádských vztahů naplnilo motto našeho Svazu důchodců „Aby člověk důstojně žil a nebyl sám“. Těšíme se na další ročník těchto sportovních her.

4. konference SDČR v Libereckém kraji

V úterý 30. května se v libereckém Koloseu konala 4. konference členů spolku – Svaz důchodců české republiky (dále jen SDČR), který registruje 570 členů v Libereckém kraji. Přítomno bylo celkem 50 osob včetně hostů.

Konferenci zahájila a vedla předsedkyně krajské rady SDČR paní Bedřiška Klíchová. Informovala přítomné ve zprávě o činnosti spolku v našem kraji o plnění programu a aktivitách, kterých se zúčastnili naši členové jak na poli sportovním tak i vzdělávacím. Zajímavá byla i vystoupení pozvaných  hostů.

Za Krajskou radu seniorů pohovořila předsedkyně paní Palečková o spolupráci mezi SDČR a RSČR v našem kraji, dále náměstek hejtmana pan magistr Svoboda o podpoře seniorských aktivit a v neposlední řadě pan Ivan Vodák, člen výkonné rady SDČR, organizátor sportovních her v městě  Mostu a minulých ročníků celostátních sportovních her SDČR. V letošním roce se uskuteční sportovní hry SDČR ve Frýdku Místku. Sportovní hry organizuje i RSČR a to v  Plzni.

V diskusi se objevila témata:

  • výše členského příspěvku SDČR na kalendářní rok;
  • členství SDČR v  RSČR;
  • otázky kolem Hospice v Liberci
  • financování pobočných spolků SDČR na krajských úrovních
  • spolupráce s místními samosprávami;
  • poplatky u lékaře – prohlídky řidičů důchodců.

Konference zvolila členy jednotlivých komisí, členy krajské rady SDČR Liberec na období 2017 – 2021. Jednohlasně byly podpořeny návrhy na znovuzvolení stávající předsedkyně a místopředsedkyně krajské rady SDČR Liberec. Stávající předsedkyně i místopředsedkyně tedy pokračují ve svých funkcích.

Pro příští rok se připravuje akce Turistiáda, společné pobytové aktivity, sportovní klání v šipkách, kuželkách, pétanque, minigolfu i pěší turistice a vzdělávání seniorů.

Autorka: Věra Růžičková, ZO SDČR Liberec

Foto: P. Medvidová, J. Polcarová

I JIŽNÍ MORAVA HODNOTILA ČINNOST KRAJSKÉ ORGANIZACE NAŠEHO SVAZU

Stalo se to ve středu 7.června 2017, kdy se v Brně, v krásném prostředí zasedací síně Nové radnice na Dominikánské ulici, sešli zvolení delegáti z 18 organizací Svazu důchodců Jihomoravského kraje. Přivítali mezi sebou zástupce Krajské rady seniorů, jejího předsedu Ing. Milana Hemzala a Františka Špačka, nejvyšší orgán svazu zastupoval Petr Kalábek, předseda Kontrolní a revizní komise Svazu důchodců ČR.

V úvodní zprávě o činnosti za léta 2014 – 2016 si přítomní připomněli zajímavou činnost v mnoha oborech – zájmová činnost, vycházky, zájezdy, návštěvy muzeí, výstavních síní, přednášky, v tomto období se ve všech okresech zvýšil zájem o sportovní činnost. Jsou pořádány akce v klubech, akce okresní, krajské, celostátní, dokonce s účastí občanů soused- ních států, tedy mezinárodní. Všichni berou pohyb jako základ péče o zdraví, potřebné setkávání s přáteli, poznávání dalších zajímavých lidí. Se vzrůstajícím počtem členů rostl i počet těch, kteří organizovali, připravovali činnost, za tuto činnost je třeba si jich vážit, dávat jim najevo zájem o jejich působení. Náš kraj patřil k průkopníkům této činnosti – svědčí o tom nejen to, že jsme ve všech ročnících postoupili až do celostátních kol, v červenci roku 2015, při 2.sportovních hrách, jsme byli organizátory celostátního finále. Uspěli jsme nejen na poli sportovním, ale i jako organizátoři, všemi chválení.

O svých zkušenostech z činnosti svých klubů hovořili delegáti v rozpravě, hovořili i o svých plánech, vyjadřovali přesvědčení, že vedení krajské organizace, které bude zvoleno, bude stejně úspěšné jako vedení dosavadní. Podrobně byli informování o připravovaném finále krajské soutěže sportovců – důchodců, které se ještě v červnu uskuteční v Chudčicich. Předsedkyní KV SDČR byla zvolena Mgr. Alena Kudličková /SDČR Brno-město/, místopřed- sedy Ing. Ladislav Polášek /SDČR Hodonín/ a Mgr. Ludmila Holubová /SDČR Mikulov/, předsedou KKRK byl zvolen Ing. Pavel Haše /SDČR Hodonín/, členy této komise Marta Martáková /SDČR Chudčice/ a Jitka Švecová /SDČR Mikulov/.

PaedDr.Jan Žáček, 1.místopředseda SDČR Brno-město

Týdenní zájezd seniorů ze Žďáru nad Sázavou

Týdenní zájezd seniorů ze Žďáru nad Sázavou a okolí do Českosaského Švýcarska ve dnech 17. – 24. 6. 2017

Cestou do Jetřichovic, kde jsme měli zajištěno ubytování v hotelu Bellevue jsme se stavili na hradě Bezděz a u Máchova jezera. Od neděle do pátku jsme absolvovali náročné turistické trasy po všech vyhlídkách( Mariina, Vilemínina, Rudolfův kámen, Loupežnický hrad Šaunštejn), byli jsme na Malé i Velké Pravčické bráně, na Tokáni a dalších krásných místech. Ve středu jsme byli na exkurzi ve sklárně v Kamenickém Šenově, kde někteří měli možnost vyzkoušet si práci se sklářskou píšťalou, byli jsme na Panské skále – Varhanách, pak na prohlídce Skalního hradu ve Sloupu v Čechách. Zajeli jsme také do Německa na Königstein. Byli jsme v Brtníkách a Vlčí Hoře, podívali jsme se do Krásné Lípy a Varnsdorfu. Na zpáteční cestě jsme se podívali do baziliky minor v Jablonném v Podještědí, do zámku Lemberk a ke studánce sv. Zdislavy. Bavili jsme se nejen turistikou, ale tři večery byly věnovány zpěvu i tanci při harmonice. S programem byla všeobecná spokojenost, ke které přispělo dobré ubytování, velmi dobrá polopenze a vstřícný a ochotný personál hotelu.

 

Článek a foto Miroslav Košťál ved. zájezdu ze SDČR ve Žďáře n/S.

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.