Fotosoutěž 2016

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, p.s.  STŘEDOČESKÉHO KRAJE
www.sdcr-stc.estranky

Organizátor fotosoutěže – Krajská rada Svazu důchodců České republiky, p. s. Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229  vyhlašuje fotografickou soutěž „Růže, symbol přátelství očima seniorů“.

vyhlašuje

 fotografickou soutěž „Růže, symbol přátelství očima seniorů“

 Pozor – do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie

jakýchkoliv růží!

Pozor – do soutěže mohou být e-mailem zaslány fotografie
jakýchkoliv růží!

Vyhlášení soutěže: 25. června 2016.
Konec soutěže:  31. srpna 2016.
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 15. září 2016.

Ceny pro vítěze:

1. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 2 kontejnerované keře lidických růží
2. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích a 1 kontejnerovaný keř lidické růže
3. místo –     reprezentativní kniha o Růžovém sadu přátelství a míru v Lidicích

Krajská rada SDČR Stč. kraje dlouhodobě spolupracuje s Památníkem Lidice, proto všechny tři autory vítězných fotografií pozveme v září 2016 na vyhodnocení této fotosoutěže i k prohlídce areálu Památníku Lidice.
Krajská rada SDČR Stč. kraje může v případě dostatečného množství fotografií uspořádat další výstavu na téma „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ nejen v Lidicích, ale i v dalších místech České republiky.

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2016.

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže.
Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Za organizátora fotosoutěže:
Hana Němcová
předsedkyně KR SDČR Stč. kraje

Podmínky soutěže:

Soutěžit mohou seniorky či senioři a osoby nad 55 let věku.

1.    Jednotlivé fotografie musí být v minimální velikosti 1200 x 1600 px. Tato velikost je důležitá pro případnou možnost otištění.
2.    Velikost jednoho vašeho e-mailu nesmí překročit 5 MB. Pokud se do této velikosti nevejdete, pošlete každou fotografii ve více e-mailech. Fotografie nikdy nezipujte!
3.    Fotografie samotná musí být uložena ve formátu JPG a označena jménem a příjmením autora a názvem fotografie, např. Antonín Novák, Růže symbol přátelství.jpg.
4.    V předmětu vašeho e-mailu musí být uvedeno téma soutěže.
5.    Každý e-mail musí obsahovat prohlášení, že jste autorem zasílaných fotografií, že máte vypořádána práva třetích osob, které se na vašich fotografiích objevují. Nezapomeňte na přesnou poštovní adresu pro případné zaslání výhry.
6.    Od jednoho autora lze k uvedenému tématu přihlásit maximálně 5 snímků.
7.    Do soutěže posílejte pouze fotografie, které ještě nebyly nikde uveřejněny
(např. na web stránkách, v časopisech, na výstavách apod.).
8.    Fotografie posílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo nemcova.sdcr@seznam.cz Každý e-mail označte předmětem „FOTOSOUTĚŽ  2016“.
9.    Vyhodnocení provede porota, složená ze zástupců Krajské rady SDČR Stč. kraje a odborných spolupracovníků.  Každá zaslaná fotografie bude hodnocena samostatně.
10.    Vyhlášení soutěže a vítězné fotografie budou uveřejněny na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
11.    Soutěže se nesmí zúčastnit členové poroty.
12.    Organizátor fotosoutěže Krajská rada SDČR Stč. kraje si vyhrazuje právo
    soutěž ze závažných důvodů zastavit nebo zrušit. Důvody případného zrušení musí uveřejnit na web stránce www.sdcr-stc.estranky.cz
–    vyřadit ze soutěže snímky, které mohou obsahovat prvky násilí nebo budou v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy
–    vyřadit ze soutěže snímky, nebudou-li zaslány podle podmínek této soutěže
–    se zaslanými fotografiemi nakládat pro svou propagaci na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz bez dalšího souhlasu autora.
13.     Fotografie zaslané do soutěže se nevracejí.
14.     V případě osobního nevyzvednutí ceny požádá autor e-mailem nebo dopisem organizátora soutěže o zaslání poštou. Neučiní-li to, cena propadá ve prospěch dalšího pokračování fotosoutěží.
15.     Organizátor fotosoutěže nezodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastník soutěže bere na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace včetně omezené možnosti ověření doručené zprávy.
16.    Fotografie k tématu „Růže, symbol přátelství očima seniorů“ označte názvem, datem vzniku fotografie, jménem a adresou autora, věkem autora a telefonem nebo e-mailem.

Krajská rada SDČR Středočeského kraje, p. s. prohlašuje, že zaslané fotografie nebudou bez souhlasu autora poskytnuty třetí straně a také bez souhlasu autora nebudou komerčně využity. Autoři fotografií souhlasí s uveřejněním vybraných fotek na uvedených web stránkách nebo v měsíčníku Doba seniorů. Nejlepší snímky může organizátor fotosoutěže použít i na souhrnné výstavě.
Účastí ve fotosoutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla této soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo nepravdivé prohlášení pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které mohou tímto jeho jednáním vzniknout (autorská práva) a je povinen odškodnit nebo bránit organizátora soutěže před případnými následky.

————————————

Ceny do fotosoutěže:

Památník Lidice
image001
Krajská rada SDČR Středočeského kraje
image003
Odborná spolupráce
Klubko 55, reklamní a umělecká agentura Kladno
image005

III. Mezinárodní sportovní hry

Svaz důchodců České republiky uspořádal 20. 7. 2016 III. Mezinárodní sportovní hry seniorů. Tentokrát se odehrávaly na Policejní akademii v Praze.

DSC_9882
Sportovní hry zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, ing. Oldřich Pospíšil.
DSC_9833
Pozvání přijala a zahájení her se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí, paní Mgr. Michaela Marksová.

Hlavní tíha organizace her ležela na místopředsedovi svaz Ivanu Vodákovi a na předsedovi pražské organizace Miloslavu Mrštinovi. Celkem se her zúčastnilo na dvě stovky soutěžících. Vedle družstev SDČR to byli vzácní hosté ze Slovenska. Konkrétně krajské organizace Jednoty důchodců na Slovensku ze Žiliny a z Košic, pod vedením svých předsedů, pánů Dr. Michala Kotiana a Jána Matúšika, a dále družstva zastupující Radu seniorů České republiky.

Zahájení her se zúčastnila ministryně práce s sociálních věcí paní Mgr. Michaela Marksová. S úvodním slovem vystoupili také rektor policejní akademie Josef Salač, hosté ze Slovenska a předseda RSČR Dr. Pernes.

Po vystoupení hostů a slibu rozhodčích hry slavnostně zahájil jejich hlavní protagonista, předseda Svazu důchodců České republiky, Ing. Oldřich Pospíšil.

Hry, ve dni zalitém sluncem, proběhly s precizní organizací a disciplínou.

Vyhlášení výsledů se konalo ve dvacet hodin. Zúčastnila se ho a ceny také předávala, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeona Zikmundová. První cenu získalo a pohár si odvezlo, družstvo Plzeňského kraje.

Po vyhlášení výsledů následovala zasloužená zábava.

Nezbývá, než poděkovat organizátorům, a těšit se na hry příští.

DSC_9832
Ve svém vystoupení paní ministryně pozdravila účastníky her, vyjádřila svou podporu seniorským aktivitám a ocenila práci svazu.
DSC_9856
Za Jednotu důchodců na Slovensku, krajskou organizaci Košice, účastníky pozdravil Ján Matúško. Československý reprezentant v zápase a také mistr Československa. Tedy osoba sportovně a přátelsky opravdu povolaná.
DSC_9855
Ve stejném duchu vystoupil i předseda Jednoty důchodců na Slovensku, pan Dr. Michal Kotian.
DSC_9846
Zdravice rektora Policejní akademie pana Josefa Salače. Především díky němu hry proběhly příjemném prostředí s téměř dokonalým zázemím a servsem.
DSC_9842
František Prášek, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Také člověk, který má ke sportu velice blízko – celoživotní sportovec, prvoligový volejbalista a dodnes v pohybových aktivitách stále činný.
DSC_9781
Ivan Vodák, místopředseda Svazu důchodců České republiky. Nejen hlavní organizátor her, ale také jejich modrátor.
DSC_9864
Zdravice předsedy Rady seniorů České republiky Dr. Zdeňka Pernese.
DSC_9859
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9860
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9861
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9863
Nástup družstev pře jejich zahájením.
DSC_9822
Ano, ano, tady jsme my, rozhodčí!
DSC_9762
Liberecká skvadra.
DSC_9765
Jako za starých časů Ján Matúško stojí, odhodlaný zvítězit, vstříc sportovnímu klání. Tentokrát ne jako zápasník, ale jako kouč stejně odhodlaných důchodců.

DSC_9773

DSC_9783

DSC_9782

DSC_9870
Hlavní rozhodční her přednáší slib rozhodčních.
DSC_9871
Rozhodční slibují poctivost, spravedlnost a dodržování pravidel.

DSC_9835

Už jen ministerská prosba tomu nahoře o pěkné počasí a může se začít.

DSC_9811
Odmáváno! Předseda Svazu důchodců ing. Pospíšil popřál zúčastněným mnoho úspěchů a zahájil hry.
DSC_9756
Poslední instrukce před zahájením her.
DSC_9895
Slovenští lídři svlékli své smokingy, oblekli se do sportovního a vyrazili koučovat své týmy.
DSC_9890
Foto se slovenskými přáteli musí být. Zleva Miloslav Mrština, Ján Mutúško, ing. Oldřich Pospíšil a Michal Kotian.
DSC_9885
Tentokrát v malinko jiném složení.

DSC_9986

DSC_9983

DSC_9980

DSC_9979
Některé reprezentantky se doslova vznášely. Škoda, že organizátoři nepřizvali nikoho z olympijského výboru. Tady by byla nominace na Rio de Janeiro bezpochyby jistá.

DSC_9975

DSC_9967

DSC_9963

DSC_9960

DSC_9955
Vrh kuličkami vyžaduje opravdovou zručnost a cvik.
DSC_9944
Tato disciplína je vlastně něco jako Wimbledon. I tady jsou třeba pevné nervy, odhodlání a nasazení.
DSC_9936
Já nic, já muzikant.
DSC_9827
Rozhodčí byli během celých závodů pod nepřetržitou kontrolou šéfa.
DSC_9799
Také se bylo čemu srdečně zasmát.

DSC_9938

DSC_9937

DSC_9935

DSC_9931

DSC_9929

DSC_9927

DSC_9916

DSC_9907

DSC_9905

DSC_9899   DSC_9818

DSC_9796

DSC_9786     DSC_9770   DSC_9760

DSC_0072
Někdy předseda poslouží i jako fotograf.

DSC_9757

DSC_0065

DSC_0048

DSC_0039

DSC_0034

DSC_0012

DSC_0011

DSC_0005
Nejen ženy aspirovaly na olympijské hry v Brazílii. I muži podávali úctyhodné výkony.
DSC_0075
Vyhlášení výsledků zahájil svým vystoupení předseda svazu ing. Pospíšil. Přivítal paní náměstkyni ministryně pro místní rozvoj paní JUDr. Simeonu Zikmundovou, ocenil hladký a ukázněný průběh her.

DSC_0078

002

DSC_0081
Vyhlašování výsledků bedlivě sledovali i předseda kontrolní a revizní komise SDČR Petr Kalábek a místopředseda SDČR  František Prášek.

001

DSC_0085

DSC_0083
Hry nelze hodnotit jinak, než jako velice vydařené. Svědčí o tom i rozzářená tvář předsedy SDČR ing. Pospíšila.

 

 

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV na III. SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORU v PRAZE      

                                                                             

 1.          PLZEŃSKÝ KRAJ – RSČR
 2.          JIHOMORAVSKÝ KRAJ SDČR
 3.          OLOMOUCKÝ KRAJ – RSČR
 4.          KRAJ VYSOČINA – SDČR
 5.          KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ SDČR
 6.          ÚSTECKÝ KRAJ SDČR
 7.          MĚSTSKÝ VÝBOR SDČR PRAHA
 8.          MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SDČR
 9.          MĚSTSKÁ RADA SENIORŮ PRAHA – RSČR
 10. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – KOŠICE
 11. KRAJSKÁ ORGANIZACE JDS – ŽILINA
 12. JIHOČESKÝ KRAJ – RSČR
 13. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – RSČR
 14. PLZEŇSKÝ KRAJ SDČR
 15. KARLOVARSKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ČSSD – 1

KRAJ VYSOČINA – RSČR

 1. ZLÍNSKÝ KRAJ SDČR
 2. LIBERECKÝ KRAJ SDČR

SENIOR KLUB ĆSSD – 2

 1. PARDUBICKÝ KRAJ SDČR

                  LIBERECKÝ KRAJ – RSČR

 1. STŘEDOČESKÝ KRAJ SDČR
 2. ZLÍNSKÝ KRAJ – RSČR

                 

11 DRUŽSTEV  od  SDČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–    2  /  4  /  5  / 6  /  7 / 8 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 

8 DRUŽSTEV  od   RSČR – má tato místa z celkové tabulky družstev :

–  1 / 3 / 9 / 12 / 13 / 15 / 18 / 19 /

2  DRUŽSTVA –  KLUB Senioru ČSSD – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  15 / 17 /

 2 DRUŽSTVA – JDS – má tato místa z celkové tabulky družstev:

–  10 / 11 /

DSC_0051
Areál Policejní akademie v Praze.

Příspěvek policejní akademie

Policejní akademie se ve dnech 19. až 22. července stala dějištěm 3. Mezinárodních her seniorů, které organizoval Svaz důchodců ČR ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Do sportovního klání se přihlásilo 25 organizací, z nichž dvě byly ze Slovenska, přesněji z Žiliny a Košic. Nejstarší účastníci bylo 82 let a jen o rok mladší byl nejstarší sportovec.

Osmičlenná smíšená družstva absolvovala pod vedením svých kapitánů celkem 10 disciplín. Mezi ty tradiční patřil běh, hod granátem a šipkami na cíl, k těm méně známým pak například střelba florbalovou holí a tenisovým míčkem na malou hokejovou branku, převoz břemene na kolečku, hod kroužky na trn, střelba golfovou holí na vodorovný terč či hod dvojicí svázaných míčků na speciální terč.

„S některými kamarády, bývalými kolegy jsme se potkali po mnoha letech. Všechno zde bylo na vysoké úrovni, celý servis včetně zdravotnické služby a úžasná sportoviště,“ konstatoval Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR a dodal: „Velice si vážíme přátelského přijetí, které se nám dostalo od rektora školy Josefa Salače a také účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na našich hrách.“

Na regulérnost sportovního snažení a správnost výsledků dohlíželo 22 nezávislých rozhodčích. První místo obsadilo a putovní pohár předsedy SDČR získalo družstvo KRS Plzeňského kraje. Druhé místo obsadilo družstvo KRSD Jihomoravského kraje a bronzovými medailemi se pyšní družstvo KRS Olomouckého kraje.

První ročník Mezinárodních sportovních her seniorů se uskutečnil v roce 2014 v Mostě. O rok později se přestěhoval do Brna a svou letošní premiéru už má za sebou i Praha. „Laťka je vysoko a uvidíme, co bude dál,“ pronesl s troškou nostalgie v hlase při loučení předseda Oldřich Pospíšil a pokračoval: „Nejprve se musíme ve zdraví dožít, pak sehnat peníze a také pořadatele příštího ročníku. Všichni jsme zde byli nadmíru spokojeni a děkujeme.“
„Pro nás byla čest, vás hostit. U nás máte dveře otevřené a rádi vás uvidíme i příští rok,“ odpověděl na to rektor Josef Salač.

Mariánskolázeňské aktivity

W_DSC09071
Moučné pytle u Cihelen

Organizace Svazu důchodců Mariánské Lázně pokračovala v prvním pololetí letošního roku ve snaze zajistit seniorům našeho města co nejvíce kulturních a společenských akcí.  Jak ukazuje přehled o činnosti jednotlivých komisí, povedlo se to. Za uvedené období jsme uskutečnili 36 akcí za vydatné podpory města, sponzorů a především pracovitostí našich funkcionářů.

Našim seniorům jsme tak poskytli dva zájezdy na památná místa v našem kraji (Hrad Seeberg u Chebu a Cihelny – přírodní útvar „Moučné pytle“), deset přednášek či besed na různá témata v klubu důchodců. Velkému zájmu se těšily  čtyři akce v klubu důchodců s kulturním programem a občerstvením, konané pro značný zájem vždy ve dvou dnech (Vítání nového roku, Masopust, Vítání jara a Den matek).

W_DSC09142
Opékání buřtů v areálu Hravý pramen.

Turistických vycházek bylo čtrnáct, z toho dvě s opékáním buřtů. Velká spokojenost byla se zájezdem do plzeňského divdla na Kalmánovu Čardášovou princeznu. Hojně navštívené byly dva koncerty dechové hudby na kolonádě u Lesního pramene. O bezplatnou právní poradnu mělo zájem 22 seniorů  a s gratulací a dárkem od města a naší organizace jsme navštívili 175 seniorů – jubilantů nad 75 let.

           Na druhé pololetí máme připraveny zájezdy do Lokte, Karlových Varů, další dva koncerty dechové hudby na kolonádě, množství dalších různých aktivit, kulturní akce v klubu důchodců, přednášky a také oslavu Mezinárodního Dne Seniorů.

Za tak pěkného přístupu, jakého se nám zde dostává, se nám to jistě podaří.

Lokajíček Karel, předseda MO SD

Foto: Edeltraud Prosková

Zájezd do Beskyd

Ve dnech 17. až 24. 6. uskutečnil Svaz důchodců Žďár nad Sázavou zájezd do Beskyd.  Cestou do hor jsme navštívili rodiště Leoše Janáčka – Hukvaldy s hradem a pomníčkem Lišky Bystroušky a ubytovali se v hotelu Bauer v Bílé. Celý týden jsme podnikali turistické výlety, trasy z Bílé na Bobek, Konečnou a zpět na Bílou, z Konečné přes Doroťanku, Bílý Kříž, Švarnou Hanku na hotel Charbulák k pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech.  Další den jsme v mlze, ale bez deště šli z Pusteven přes pomník Radegasta ke kapli a sousoší Cyrila a Metoděje. To byl  tzv. odpočinkový den a následovala túra už zase za krásného počasí na nejvyšší vrchol – Lysou horu, kam vylezlo 26 účastníků s průměrným věkem 67,6 let.

Další den jsme absolvovali túru od slovenských hranic, přes sedlo pod Lemešnou, Butorky, na Velký Javorník (1011mnm) a přes horské středisko Kasárny do Podťatého a autobusem na Bílou. Poslední túra vedla ze sedla Bumbálka přes rozhlednu na Čartáku, Benešky na Soláň a autobusem zpět na Bílou. Po celou dobu nás provázelo krásné počasí s krásnými výhledy, na slovenské straně byla vidět Malá Fatra, Martinské Hole, Roháče, dokonce i Kriváň ve Vysokých Tatrách. Cestou zpět jsme se zastavili v rožnovském skanzenu a non-stop jízdou jsme všichni bez problémů a zdraví dorazili do Žďáru.

Text a foto: Miroslav Košťál, člen výboru SDČR ve Žďáře nad Sázavou.

W_beskydy_1.Pomníček-Lišky-Bystroušky W_beskydy_2.Hrad-Hukvaldy W_beskydy_3.Pohled-z-Bobku-na-Lysou-horu W_beskydy_4.Na-Doroťance W_beskydy_5.Bílý-Kříž W_beskydy_6.U-Radegasta W_beskydy_7.Sousoší-Cyrila-a-Metoděje-na-Radhošti W_beskydy_8.Na-Lysé-hoře W_beskydy_9.Odpočinek-na-Lysé W_beskydy_10.Pohled-z-Lysé-hory W_beskydy_11.Na-Velkém-Javorníku W_beskydy_12.Rozhledna-Čarták W_beskydy_13 W_beskydy_14.Skanzen-Rožnov

Jarní pobytový zájezd na Moravské Slovácko květen 2016.

Důchodci ze Žďáru nad Sázavou se vydali koncem května na Moravské Slovácko do hotelu Radějov v podhůří Bílých Karpat. Program týdenního pobytu byl různorodý, přizpůsobený zdravotní způsobilosti účastníků. Navštívili jsme zámek Milotice a prošli se po krásné zámecké zahradě. Vyšlápli jsme si na nedaleký kopec Náklo, kde franský kupec  Sámo sjednotil slovanské kmeny a založil Sámovu říši. Byl zde údajně pochován věrozvěst Metoděj. Na vrcholu kromě moderních soch je dřevěný liliový kříž, ke kterému kladou poutníci i turisté kameny s nápisy – od konce května je tam i náš kámen.

 Přitažlivý bod programu byla proslulá Jízda králů ve Vlčnově, zapsaná v seznamu UNESCO. Vidět mladinkého krále s pobočníky a zažít atmosféru jeho jízdy od královského domu ulicemi Vlčnova, vidět nádherně ozdobené koně jeho doprovodu, odpolední krojovaný průvod – to je krásný, silný zážitek.

Navštívili jsme Velehrad, v Muzeu tupeské a habánské keramiky jsme si prohlédli malované džbánky, talíře, hrníčky a podívali se na malérečku při malování talířku. Obdivovali jsme bonsaje v japonské zahradě ve Starém Městě, prošli jsme se v přírodní rezervaci Čertoryje s bohatou květenou a na oskerušové stezce jsme se seznámili s oskeruší – druhem jeřábu. Oslovilo nás slovenské městečko Skalica s mnohými památkami, v Petrově se nám líbily Plže – soubor  asi 80 vinných sklepů pěkně malovaných. Z Petrova jsme si někteří udělali procházku kolem Baťova kanálu do Strážnice, jiní se po kanále vezli na lodi. Také strážnický zámek s krásným rozlehlým parkem stál za prohlédnutí. Naší pozornosti neušly ani rodné obce významných osobností – Nivnice s pamětní síní J.A.Komenského a Kněždub  s rodným domem bratří Jožky a Franty Úprků. Turisté zvládli túru na Velký Lopeník, nejvyšší horu Bílých Karpat na české straně. A na cestě domů do Žďáru n.S. jsme ještě vyslechli zasvěcený výklad průvodkyně na unikátním barokním hřbitově evropského významu ve Střílkách.

Krásná jihomoravská krajina s dalekými výhledy, k tomu modrojasná obloha a zelená rozkvetlá příroda – to všechno působilo jako pohlazení po duši. A večerní posezení na terase hotelu u vínečka s písničkami jen završilo naši pohodovou náladu.                                                                                        

Text a foto Míla Benešová, vedoucí zájezdu a předsedkyně SDČR ve Žďáře nad Sázavou.                      

 1. místní organizace Žďár nad Sázavou

W_1-Náklo- W_2-Náklo---kupec-Sámo W_3-Vlčnov---král-se-svými-pobočníky- W_4-Doprovod-krále W_5-Děvčata-půjdou-v-průvodu W_6-V-přírodní-rezervaci-Čertoryje W_7-Vinný-sklep-Plže

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoletá lípa v Tatobitech a její sestřičky

W-lípa-1 Vážení přátelé, členové a členky Svazu důchodců  ČR, všichni kdo jste se zapojili do ankety, která byla zveřejněna na našich stránkách, do které jste přidali svůj hlas a přispěli tak  k získání titulu  ,,evropský strom roku 2016,,.

Těm všem  posílám  poděkování . Přikládám několik obrázků z následné akce, která v závěru měsíce května 2016 proběhla za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje a široké veřejnosti.

Měla jsem možnost zasadit jednu z 65 mladých lip, které budou tvořit alej ve stopách staré obchodní cesty na kopci nad obcí Tatobity.Byl to velmi pěkný den, kdy všichni mladí, staří i děti  přiložili ruku k dílu. Obrázek č.1 – tatobitská lípa ,,2.místo v soutěži,, evropský strom roku 2016,,.Obrázek č.2 – vynést 4 kůly na kopec , vyžadovalo fyzickou zdatnost. Obrázek č.3 – senioři  využili pomoc mladších.Obrázek č.4 – pohled na starou obchodní cestu, kde vzniká  nová  lipová alej.

Paní Lenka Malá, starostka obce Tatobity nám všem sdělila, že každý, kdo zasadí svoji lípu, jí může pojmenovat – dát např. své křestní jméno

Tuto krásnou  lipku   jsme zasadili 21. 5. 2016  a  dali jí jméno ,,Bedřiška,,.

Foto : JUDr. Bedřich Sovič

Text : Bedřiška Klíchová

W-lípa-2
W-lípa-3
W-lípa-4
W-lípa-5
W-lípa-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, Kacanovy.

 W-Roudničtí-důchodci-v-Hrubém-Rohozci

První zastávkou posledního zájezdu před prázdninami byl státní zámek Hrubý Rohozec, jehož posledními majiteli byli do roku 1945 příslušníci francouzského rodu Des Fours Walderode. Prošli jsme krásně zařízenými komnatami hraběnky i hraběte, viděli jsme knihovnu s 10 000 svazky. Mezi nejcennější patří 2. vydání Velké francouzské encyklopedie. Podívali jsme se do zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Novogotická jídelna je osvětlena 2 lomenými okny. Zajímavostí je, že výzdoba napodobující dřevořezbu je ve skutečnosti z papírové hmoty.

Zámek obklopuje nevelký anglický park se vzácnými stromy, dominantou je platan javorolistý.

Odpolední program jsme začali ve Dlaskově statku, kde nás přivítala příjemná paní průvodkyně v kroji. Pověděla nám historii statku, ten jsme si pak prohlédli samostatně.

Vyvrcholení zájezdu nás čekalo v Kacanovech. Z parkoviště nás vedla cesta lesem ke Kopicovu statku. Nádherná roubenka byla postavena na počátku. 19. století. Před statkem je socha sv. Jiří na koni, lidová plastika z r. 1826. Statek je nyní v soukromých rukách, je nepřístupný. Ale my jsme se šli podívat na reliéfy v pískovcové rokli za statkem, které do skal vytesal za 40 let Vojtěch Kopic.

W-Jeden z reliéfů Vojtěcha Kopice.

První vytesal roku 1940 – sv. Václava na koni. Nechával se inspirovat českou mytologií a historií – najdeme zde Žižku, Husa, Libuši, Přemysla Oráče, Karla IV. a další. Protože je zde volná prohlídka, prošli jsme pomalu celou roklí.

Počasí nám přálo a do Roudnice jsme se vrátili opět s novými zážitky z příjemně stráveného dne.

Milena Machová

Členka výboru MěO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

Činnost Krajské rady SDČR Karlovy Vary za I. pololetí 2016.

V Karlových Varech začala pracovat druhá organizace SDČR. Jejím předsedou je pan Kamenický.

Stále nedořešené dvojí členství (v původní MO a nově vzniklé) bylo předmětem diskuse na zasedání Krajské rady. Nově vzniklou organizaci zde zastupuje paní Štorkánová. Zatím jediným prostředkem jak dvojímu členství zamezit je předávání seznamů členů mezi předsedy organizací. První seznamy byly předány již počátkem roku a v průběhu roku budou aktualizovány. Rozhodnutím Krajské rady je zajistit, aby členové SDČR byli registrováni pouze v jedné organizaci. Pokud jsou registrováni v obou, sami si zvolí jedno členství. K této otázce se Krajská rada vrátí koncem roku.

V návaznosti na změnu SDČR na Zapsaný spolek, předala předsedkyně Krajské rady jednotlivým MO vzory razítek, které si musí zajistit. Dalším úkolem MO je provedení změn a doplňků do Spolkového rejstříku. V tomto případě byly poskytnuty předsedkyní KR podrobné pokyny včetně vzorů formulářů a postupů. Bez těchto informací by předsedové MO jen těžko tuto agendu zvládli. Je nutné si uvědomit, že většina seniorů pracujících ve výborech organizací jsou již přestárlí a práci s výpočetní technikou neovládají. I proto předsedkyně KR paní Majdlová nabídla všem maximální pomoc jak tuto agendu zajistit.

Krajská rada připravuje účast osmičlenného družstva na Celostátní sportovní hry, které se budou konat 19 – 22. 7. 2016 v Praze. První 4 účastníci se již přihlásili. Potřebné informace a organizační zajištění má na starosti Krajská rada.

Květnové zasedání KR bylo výjezdní a konalo se v Mariánských Lázních.

Na II. pololetí plánuje KR v návaznosti na finanční možnosti, uskutečnit pro zástupce všech MO společný zájezd. Tato forma zájezdů, které přispívají k vzájemnému sblížení a navazování přátelských vztahů mezi seniory celého kraje, je u všech velice oblíbená.

 Eva Lanczová

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

LIDSTVO NA SVĚTĚ RAPIDNĚ STÁRNE. LIDÉ VE VĚKU 60 A VÍCE TVOŘÍ DNES JIŽ VÍCE NEŽ 11% SVĚTOVÉ POPULACE. V SAMOTNÉ EVROPĚ SE POPULACE OSOB VE VĚKU 65+ VÍCE NEZ DVOJNÁSOBÍ BĚHEM PŘÍŠTÍCH 50 LET. MŮŽEME TEDY ŘICI, ŽE ŽIJEME V DOBĚ ZNAČNÉHO RŮSTU POČTU SENIORŮ. VZHLEDEM K TÉTO SKUTEČNOSTI SE ZÁVAZKY STÁTŮ A VLÁD SMĚŘUJÍCÍ K OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV STARŠÍCH OSOB  MUSÍ STÁT PRIORITOU.

NIKDO Z NÁS NEPOČÍTAL PŘED LÉTY S TÍM, ŽE LIDÉ BĚŽNĚ DOSÁHNOU VĚKU 90 A VÍCE.  KONSTATUJEME, ŽE JE TO DOBA ZÁSADNÍCH DEMOGRAFICKÝCH ZMĚN VE SVĚTĚ A MUSÍME TEDY VĚDĚT, ŽE STRUKTURA POPULACE VE VZTAHU K VĚKU SE MĚNÍ. RUKU V RUCE S TĚMITO ZMĚNAMI SE MUSÍ PŘIZPŮSOBIT I STATUS STARŠÍCH OSOB. VÍME VŠAK, ŽE TO NENÍ OTÁZKA NĚKOLIKA LET. SPOLEČNOST MUSÍ BÝT PŘIPRAVENA VNÍMAT STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ A MUSÍ RADIKÁLNĚ ZMĚNIT POHLED NA NĚ, ZMĚNIT STRATEGII A PŘIZPŮSOBIT EKONOMIKU A VŠECHNY ATRIBUTY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA OBČANŮ.

MY, HOSTÉ TOHOTO ZASEDÁNÍ JSME VĚTŠINOU ZÁSTUPCI „STŘÍBRNÉ“ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU NEBO BY MĚLY BÝT ZÁKLADNOU VŠECH SNAH PRO UZNÁNÍ NEODMYSLITELNÝCH PRÁV SENIORŮ. NAVÍC JSME ROVNĚŽ ČLENY NEBO DELEGÁTY NEJSTARŠÍ EVROPSKÉ ASOCIACE STARŠÍCH OSOB (EURAG), JEJÍŽ ZÁKLADNÍ CÍL JE POSILOVAT A PROSAZOVAT PRÁVA SENIORŮ. TUDÍŽ JSME ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDNI ZA ROZVÍJENÍ A ÚSPĚŠNOST NAŠÍ MISE NA POLI SENIORSKÉHO HNUTÍ. MY VŠICHNI ZŘEJMĚ ZNÁME PRAVIDLA A PRÁVA SEPSÁNA DO LISTINY „LIDSKÝCH PRÁV“ A TAKÉ DO „CHARTY“ OSN, ALE POLOŽME SI OTÁZKU,  ZDA  JE TAKÉ ZNAJÍ VŠECHNY NAŠE VLÁDY A JEJICH ČLENOVÉ? PLNÍ SVÉ SLIBY A MAJÍ SKUTEČNÉ ÚMYSLY ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PODMÍNKY SENIORŮ?

ZAČNĚME HLEDAT ODPOVĚDI SAMI U SEBE. BLIŽŠÍ POHLED NA NAŠE AKTIVITY JIŽ MŮŽE NAPOVĚDĚT, JAK SPOLEČNOST A JEJÍ VEDENÍ VNÍMAJÍ PROBLÉMY SENIORŮ. JINÝMI SLOVY, JAK INTENZIVNĚ A HLASITĚ HOVOŘÍME O PROBLÉMECH, TAK ZŘETELNÁ BY MĚLA BÝT I ODPOVĚĎ.  TÉMA NAŠÍ KONFERENCE JE EFEKTIVITA SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ A JEJICH VLIV NA SPOLEČNOST. MÁME JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST O TOM PRÁVĚ ZDE HOVOŘIT. JSEM SI JIST, ŽE BEZ VÝMĚNY NAŠICH ZKUŠENOSTÍ, BEZ PŘEDÁVÁNÍ PŘÍKLADŮ A NÁZORŮ JSME V NAŠICH SNAHÁCH ZNAČNĚ OMEZENI. PROTO BYCH NYNÍ CHTĚL PŘEDAT NĚKOLIK PŘÍKLADŮ VÝSLEDKŮ ČESKÝCH SENIORSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ V NĚKTERÝCH ZE SVÝCH AKTIVIT BYLY ÚSPĚŠNÉ.

EFEKTIVITA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ SNAHÁM V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEOMEZUJEME JEN NA SLOVA. PROTO BYLY V ČESKÉ REPUBLICE ZALOŽENY DÁVNO ORGANIZACE JAKO SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ABY JEDNALY S RELEVANTNÍMI OSOBAMI A SKUPINAMI V NAŠÍ VLÁDĚ A S OSOBNOSTMI VEŘEJNÉHO SEKTORU. DOKÁZALI JSME NAPŘÍKLAD POSÍLIT ÚČAST NAŠICH ČLENŮ V RADĚ TV JAKO PORADENSKÝ ORGÁN PRO SESTAVOVÁNÍ VHODNÝCH PROGRAMŮ TÝKAJÍCÍCH SE SENIORŮ.  NÁŠ PŘEDSEDA JE OSOBOU JEDNAJÍCÍ V RADĚ VLÁDY O PENZIJNÍM SYSTÉMU, MÁME PRAVIDELNÁ JEDNÁNÍ S MINISTRY A KRAJSKOU SAMOSPRÁVOU, VYDÁVÁME MĚSÍČNÍK „DOBA SENIORŮ“. TĚMITO AKTIVITAMI JSME DOSÁHLI NĚKTERÝCH ZÁSADNÍCH, ALE STÁLE JEŠTĚ DÍLČÍCH ÚSPĚCHŮ. NAPŘÍKLAD JSME VE STADIU JEDNÁNÍ S VLÁDOU O PŘIJETÍ „ZÁKONA O SENIORECH“, JEHOŽ SCHVÁLENÍM BYCHOM SI ZAJISTILI VĚTŠÍ SVOBODU VE FINANCOVÁNÍ NAŠICH AKTIVIT, DOSÁHLI BYCHOM VÍCE UPŘEDNOSTNĚNÍ A BENEFITŮ PRO SENIORY VE SPOLEČNOSTI.

POMOHLI JSME PROSADIT ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ, PODÍLELI JSME SE NA PROCESU ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH POPLATKŮ,   DALI JSME PODKLADY A PODNĚT PRO SNÍŽENÍ DPH NĚKTERÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB AJ.. JE NÁS V ČESKÉ REPUBLICE TÉMĚŘ 2,5 MILIONŮ DŮCHODCŮ, COŽ JE OBROVSKÁ SÍLA, 1/5 POPULACE Č.R. A MŮŽEME BÝT HRDI NA TO, ŽE PRÁVĚ NAŠE ORGANIZACE (SDČR I RS ČR) JE PŘÍZNIVĚ OSLOVUJÍ.  NAŠE DŮCHODCOVSKÉ ČI SENIORSKÉ ORGANIZACE TUDÍŽ MAJÍ VELKÝ VLIV A DOPAD NA SPOLEČNOST, KTERÁ NÁS VNÍMÁ A POVAŽUJE ZA SVÉ MLUVČÍ. A ŘEKNĚME SI UPŘÍMNĚ, BYLO BY VELICE SLOŽITÉ IGNOROVAT TAKOVOU MASU OBYVATELSTVA, KTERÁ MŮŽE OVLIVNIT JAKÉKOLIV DĚNÍ V ZEMI, JAKO TŘEBA VOLBY. CHCI BÝT JIST, ŽE PRÁVĚ NAŠE VLÁDA SI JE DOBŘE VĚDOMA DŮLEŽITOSTI A POZICE SENIORŮ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI A BUDE, TAK JAKO DOSUD, SPOLUPRACOVAT S NÁMI I V BUDOUCNU.

NICMÉNĚ A NAVZDORY DÍLČÍM ÚSPĚCHŮM STÁLE JEŠTĚ MÁME DALEKO K ÚPLNÉ SPOKOJENOSTI. JE ZDE JEDEN VÝZNAMNÝ MOMENT – MEZIGENERAČNÍ A SOCIÁLNÍ VZTAHY, KTERÉ BY MĚLY BÝT PRIORITOU STAVĚNÉ STRATEGIE KTERÉKOLIV ZEMĚ A VLÁDY. V MNOHA ZEMÍCH JEŠTĚ PŘEŽÍVÁ OBECNĚ NÁZOR, ŽE SENIOŘI JSOU POVAŽOVÁNI ZA SKUPINU POPULACE, KTERÁ MÁ JIŽ SVŮJ ŽIVOTNÍ ZENIT ZA SEBOU A JSOU I PŘÍTĚŽÍ A PŘEKÁŽKOU ROZVOJE KONKRÉTNÍ ZEMĚ. PROTO MUSÍME, POKUD SE S TAKOVÝM NÁZOREM SETKÁME PODPOŘIT A VYVOLAT VEŘEJNÝ DIALOG S MLADŠÍ GENERACÍ A PŘESVĚDČIT NAŠE NÁSLEDOVNÍKY K PŘIJETÍ SPRAVEDLIVÉHO A SPRÁVNÉHO PŘÍSTUPU K SENIORŮM. MĚLI BYCHOM VYUŽÍT VŠECH MOŽNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, KTERÉ JSOU NÁM DÁNY K OCHRANĚ A PROSAZOVÁNÍ PRÁV SENIORŮ.

MŮŽE TO ZNÍT JAKO FRÁZE, ALE OPRAVDU TO PLNĚ ZÁLEŽÍ NA NÁS SAMOTNÝCH, JAK SILNĚ DEMONSTRUJEME POTŘEBU MODIFIKACE POHLEDU MĚNÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ A JEJICH STRUKTUR S OHLEDEM NA STOUPAJÍCÍ POČET SENIORŮ. MUSÍME SI BÝT VĚDOMI TOHO, ŽE NYNÍ NEBOJUJEME JEN VE PROSPĚCH SOUČASNÉ GENERACE SENIORŮ, ALE TAKÉ VE PROSPĚCH TĚCH, KTEŘÍ NASTOUPÍ PO NÁS. A TO JE NÁŠ CÍL.

Ljubljana 6.května 2016 – Mezinárodní konference na téma

„SENIORSKÉ ORGANIZACE, JEJICH EFEKTIVITA A VLIV NA SPOLEČNOST“

Miloslav Vajs – zástupce SDČR v EURAG

ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM.