Silver A v paměti tří generací

Památník Lidice, ve spolupráci s poslankyní evropského parlamentu pí. Ing. Janou Bobošíkovou, se ujal uspořádání setkání pamětníků paravýsadku Silver A a ležácké tragédie a jejich potomků. Setkání se uskutečnilo v pátek 9. ledna 2009 v Pardubicích.     Několik slov k historii:     Paravýsadek Silver A byl na území Protektorátu Čechy a Morava shozen 29. prosince 1941 společně s výsadkem Anthropoid. Členové obou těchto skupin se 27. května 1942 účastnili atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vypálení Lidic a Ležáků bylo jedno z nejkřiklavějších zločinů nacistického bezpráví v okupovaném Československu.    Europoslankyně Ing. Jana Bobošíková a pracovníci Památníku Lidice, v jehož správě se nyní Národní kulturní památka Ležáky nachází, chtěli setkáním po 67 letech od prvního vysílání radiostanice Libuše poděkovat všem, kteří se podíleli na tak významném válečném činu, kteří dokázali pomoci své vlasti v čase ohrožení a z nichž mnozí zaplatili tuto svou pomoc tím nejcennějším, svými životy.     Setkání začalo v 15.00 hod. pietní vzpomínkou a kladením věnců k pomníku na býv. popravišti u Památníku Zámeček. Od 16.00 hod. byl hlavní program v hotelu Zlatá štika. Úvodní slovo přednesla europoslankyně pí. Ing. Jana Bobošíková, zdravici poslal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Vlček a účastníky osobně pozdravil hejtman pardubického kraje p. Ing. Radko Martínek. V dalším programu vystoupili se vzpomínkami a historickými fakty renomovaní historici PaedDr. Radovan Brož, PhDr. Jiří Kotyk a Mgr. Vojtěch Kyncl. Účastníci shlédli film s dochovanými historickými dokumenty a nakonec byla otevřena putovní výstava k ležácké tragédii. Setkání se zúčastnilo na 140 pozvaných, mezi nimi byli přímí účastníci odboje a jejich potomci, přeživší ležácké a lidické ženy a jejich děti, přední historici, spolupracovníci Památníku Lidice i zástupci pardubického kraje.     Mezi pozvanými hosty byla i čtyřčlenná delegace Svazu důchodců České republiky v čele s předsedou p. Ing. Oldřichem Pospíšilem. Při kladení věnců u pomníku na popravišti jsme i my položili kytici květů jako výraz úcty obětem tohoto válečného bezpráví.     Spolupráci s Památníkem Lidice a jeho ředitelem p. JUDr. Červenclem máme od loňského roku velmi dobrou a budeme v ní i nadále pokračovat. O dalších aktuálních akcích Památníku Lidice budeme na těchto stránkách podávat čtenářům včas informace.

HHana Němcová, místopředsedkyně SDČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *