SILVER A v paměti tří generací již podruhé

Památník Lidice, Čs. svaz bojovníků za svobodu a Ing. Jana Bobošíková iniciovali  již druhé slavnostní setkání v Pardubicích, věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách pod názvem „SILVER A v paměti tří generací“. Letošní setkání se konalo v pátek dne 8. ledna 2010  pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka.     Mezi pozvanými hosty  byli i členové delegace Svazu důchodců ČR, o.s., delegace Krajské rady SDČR, o.s. Středočeského kraje a delegace Krajské rady SDČR, o.s. Pardubického kraje, kteří se zúčastnili pietního aktu položením věnce a kytice u pomníku na býv. popravišti u Zámečku a také slavnostního  setkání  v hotelu Zlatá štika.     Článek o tomto setkání bude uveřejněn ve Zpravodaji č. 4/2009 na web stránce www.sdcr.cz –  ve Fotogalerii  předkládáme čtenářům sérii fotografií  nejen z pietního aktu u pomníku na bývalém popravišti, ale také z následného slavnostního setkání v hotelu.

H.Němcová,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *