Z činnosti novoborských seniorů

    Počátkem března se uskutečnila výroční členská schůze novoborské základní organizace Svazu důchodců ČR, o.s. za přítomnosti 76 členů, na které jsme zhodnotili svou činnost v uplynulém roce. V dubnu již uplyne 20 let od založení Svazu důchodců ČR,  jehož cílem je zapojení seniorů do aktivního a společenského života v duchu hesla organizace „Aby nebyl nikdy nikdo sám“. Tím jsme se řídili i v roce 2009, kdy jsme se pravidelně scházeli každý čtvrtek v klubovně DPS v Žižkově ul., využívali programové nabídky besed a přednášek nebo se setkávali jen  tak si   vzájemně svěřit své radosti i starosti.  Schůzek se vždy  zúčastnilo v průměru 53 osob, což svědčí o tom, že senioři se zde setkávají rádi a se zájmem si vyslechnou  nabízené přednášky a aktivně se i zapojují do následných besed.

V průběhu roku jsme mezi námi uvítali 2x zástupce České lékárenské komory s tématikou užívání léků, lékových forem a spánkových poruch, do historie Nového Boru jsme se vypravili s Mgr. Smejkalem  z Vlastivědného muzea v České Lípě, význam ochrany přírody nám přiblížila pí. Netolická,  vedoucí Ekoporadny v Č. Lípě a pí. Krenická z Odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor. O  práci Stanice pro handicapované živočichy FALCO nám vyprávěla vedoucí pí. Tomšovská, které jsme předali i finanční příspěvek, vybraný mezi našimi členy na provoz stanice. Cestovali jsme po Vietnamu prostřednictvím ing. Prokopové, o životě české menšiny v kanad- ském Vancouveru nám vyprávěla pí. Pešková.  S péčí o památky Severních Čech nás seznámil předseda sdružení p.Pröller, jak zaktivizovat naši paměť nám radila lektorka Společnosti  pro trénování paměti pí. Marková. To je jen výčet některých akcí, které jsou nejen zdrojem zábavy i poučení,ale především účelně vyplňují volný čas seniorů.

V tomto duchu pokračujeme i v roce letošním. V únoru jsme si vyslechli zajímavé vyprávění ing. Prokopové o cestování po Indii a Nepálu a velký zájem vzbudila mezi
přítomnými beseda pí. Svobodové, vedoucí Turistického informačního centra v No- vém Boru o zajímavostech Novoborska.

Důležitou součástí naší činnosti je pravidelné rekondiční cvičení při hudbě pod odborným vedením cvičitelky pí. Blažkové, které pomáhá relaxovat tělo i duši.
Každý měsíc pořádáme taneční odpoledne v krásném prostředí Grandhotelu Pražák, které je plné krásných melodií, tance i zpěvu. Vycházky do přírody sami neorganizu-
jeme, ale pravidelně využíváme dle svých možností a zájmu nabídky akcí KČT.

V září každoročně připravujeme pro naše členy rekondiční pobyt a nabízíme tak účastníkům možnost strávit v kruhu svých přátel několik dní plných poznání a pohybu v krásném prostředí daleko od domova a běžných starostí. Díky finančnímu příspěvku MěÚ Nový Bor jsme v r. 2009 mohli navštívit krásný, od našeho bydliště dosti vzdálený,  kout Šumavy a Bavorského lesa v okolí Železné Rudy. Navštívili jsme nejen zajímavá místa v okolí, ale i Velký Javor  a Velké Javorské jezero v SRN.

V říjnu jsme ke Dni seniorů zorganizovali zájezd do Prahy, spojený s prohlídkou Malé Strany a návštěvou Křižíkovy fontány s produkcí Bocelliho písní. Na tento zájezd jsme využili finančního příspěvku Odboru kultury MěÚ Nový Bor, který nám umožňuje  přispívat i  na vstupné do divadla či na koncerty a podporovat tak zájem seniorů o společenský a kulturní život v našem městě. Delegace členů naší organizace se zúčastnila i oslav Mezinárodního dne seniorů  společně s německými a polskými přáteli v Bischofswerde v SRN. Tuto akci zajistil o.p.s. Venkovský prostor Liberec.

Velmi rádi mezi nás zveme děti, které nás vždy svým vystoupením potěší. Na loňské výroční členské schůzi nám zazpíval pěvecký soubor ZUŠ Kameláček pod vedením p. Štrobla, na předvánočním tanečním odpoledni vystoupil taneční soubor Lesáček a na letošní výroční členské schůzi nám zazpívaly děti z MŠ Klíček.

Zajistit pestrou a zajímavou činnost není jednoduché a nebylo by to možné bez kolektivu lidí, kterým osud seniorů není lhostejný a jsou ochotni něco udělat pro ostatní. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům výboru naší novoborské organizace za jejich aktivitu v roce 2009 a popřát jim dostatek elánu a chuti do práce i v roce letošním.

Dále děkuji jménem všech našich členů Městskému úřadu Nový Bor za finanční podporu jak v oblasti sociální tak i kulturní, kterou využíváme  ke zkvalitnění a obohacení života seniorů v našem městě. Vážíme si i možnosti využívat ke svým schůzkám klubovnu DPS, která nám poskytuje kvalitní zázemí pro naši činnost.

Rádi mezi sebou uvítáme i další seniory, kteří již nadále nechtějí zůstávat sami a uvítají možnost přátelských setkání se svými vrstevníky a účelného využití svého volného času k poučení i zábavě.

Hana Novotná, předsedkyně  Svazu důchodců, o. s. ZO Nový Bor

 

Obrazek

Výroční členská schůze ZO (4. 3. 2010)

Obrazek

Den seniorů v SRN (pořadatel akce Venkovský prostor o.p.s. Liberec)

Obrazek

Velký Javor SRN (výlet při rekondičním pobytu na Šuměvě)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *