Kulturní památka Lety u Písku

Provoz  kulturní památky Lety byl slavnostně  zahájen 18. června 2010 za přítomnosti ministra kultury V. Riedlbaucha a zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába, zástupce hejtmana  jihočeského kraje, zástupců obce Lety a za účasti zástupců  organizací, které se podílely na komplexní rekonstrukci tohoto pietního území. Akci pořádalo Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem Lidice.     Slavnostního aktu se zúčastnili  i  zástupci dalších společenských organizací a  pracovníci Památníku Lidice v čele s ředitelem JUDr. Červenclem. Po přestřižení pásky a projevech byly u stylizovaného pomníku  v pietním území položeny květiny a byla tak uctěna památka obětí tohoto cikánského vyhlazovacího tábora z 2. světové války.     Podle historických dokumentů  v tomto vyhlazovacím táboře zemřelo  od srpna 1942 do května 1943 celkem  326 osob, z toho 241 dětí. Celkem 120 obětí bylo pohřbeno na provizorním pohřebišti u tábora, dalších 540 vězňů zahynulo po transportu do Osvětimi.     V květnu 1995 byl v místě bývalého tábora odhalen pomník s nápisem „Obětem cikánského tábora v Letech 1942 – 1943. Nezapomeňte. Ma bisteren.“     V květnu r. 2009 byla  usnesením vlády ČR č. 598 svěřena péče o toto pietní území do působnosti příspěvkové organizace Památníku Lidice. Začátkem roku 2010 prošlo pietní území komplexní rekonstrukcí, bylo zde vybudováno parkoviště, přírodní amfiteátr, zavedla se elektrická a vodovodní přípojka, kanalizace, zabezpečovací zařízení, zřízeny přístupové cesty s komplet. dopravním a informačním značením. Jsou zde postaveny dvě repliky ubikací se stálou expozicí a sociálním zařízením, v budově Obecního úřadu Lety je otevřeno  Infocentrum. Telefon 734 373 070, e-maillety@lety-memorial.cz     Slavnostního zahájení provozu této kulturní památky jsem se zúčastnila za Svaz důchodců České republiky, o.s. a oceňuji, že pietní území je nyní opravdu důstojně   upraveno. Bude trvale  sloužit veřejnosti k připomínání dalším generacím, že na 2. světovou válku a na  zvěrstva, která páchali nacisté na bezbranném civilním obyvatelstvu v Protektorátu Čechy a Morava, nesmíme nikdy zapomenout.

Hana Němcová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *