20 let MěO SDČR v České Třebové

Vzpomínání po dvaceti letech na založení a činnost Svazu důchodců městské organizace v České Třebové


Svaz důchodců byl založen v České republice na začátku roku  1990. Na doporučení ústředí v Praze dopisem ze dne 17. 1. 1990 jsme také založili Svaz důchodců v České Třebové.  Na jejím začátku při ustavující schůzi výboru byli tito členové: Bláha Břetislav, Bouchalová Milada, Dohnalová Františka, Havelková Věra, Holá Ludmila.

   Svaz důchodců v České Třebové zahajoval svou činnost se 17 členy, ale postupně následovali další. Prvním předsedou výboru byl zvolen pan Bláha Břetislav, který byl ve funkci předsedy do roku 1992. Po něm byl předsedou pan Zdeněk Havlíček.  Dále tuto funkci převzal pan František Rédl až do roku 1996. Od té doby a to dne 12.3.1996 se stala předsedkyní naší městské organizace paní Milada Hýblová, která tuto organizaci vede dodnes.

    Náplň práce ustanoveného výboru a celé městské organizace byla a je zaměřena na činnost pro seniory – na kulturní a společenský život v našem městě.  V kultuře zajišťujeme pro členy, kterých stále přibývá (nyní je již přes 300 členů), zlevněné vstupenky na koncerty, divadla, operety a vše, co naše Kulturní Centrum pořádá.

    Další naší činnosti je zajišťování zájezdů poznávacích i turistických a to jak jednodenních tak i vícedenních, též týdenních v tuzemsku i v zahraničí. Mezi ně patří i 2x do roka organizování pobytu za zdravím do Podhajské s ubytováním v Patincích – Kúpele nedaleko od Komárna.  Na doporučení místostarostky paní ing Žáčkové jsme navázali družbu s důchodci slovenského města Svit, kde jsme byli již 2x jejich hosty a přitom jsme poznávali také krásy slovenských hor.  Dále se naši členi zúčastňují v hojném počtu zájezdů a rekreací a případně i dalších akcí pořádaných ústředím SDČR v Praze.

    Naše spolupráce s Městským úřadem je velice dobrá. Pomáháme také při různých akcích města včetně družby s městem Svit, zajišťujeme hlídání na výstavách a pod.  Výbor se schází měsíčně, členské schůze se konají čtvrtletně. Tyto často navštěvuje paní ing Žáčková, která nás informuje o plánování a dění ve městě.

    Schůze také doplňujeme o další hosty, kteří podle své profese nás obohatí o různé přednášky a to jak zdravotní tak i ze života seniorů a informují nás o možnostech života třetího věku v našem městě. Při naplňování našeho programu se dostává naší organizaci SDČR plná podpora od sociálního odboru města Česká Třebová.

 Za výbor SDČR v České Třebové – Dohnalová Františka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *