Plzeňští senioři slavili

    Již dvacet let pracuje v Plzni  Svaz důchodců České republiky. Od r.1990  rozvinul bohatou činnost, z níž některé akce se staly tradicí města Plzně a opakují se každoročně. Tuto činnost provádí nezištně a bez ohledu na osobní pohodlí řada seniorů. Dlouholetí členové – obětaví pracovníci – se sešli 1. října 2010 v 18.00 hod v Městském divadle J. K. Tyla, kde pro ně Krajská rada SDČR Plzeňského kraje připravila oslavný večer, jehož význam podtrhli svojí přítomností nejvyšší představitelé Magistrátu a Krajského úřadu, kteří postrádali přítomnost zástupce Ústřední rady SDČR, když z Prahy do Plzně je velmi dobré spojení.

Po krátkém proslovu předsedy následovaly zdravice primátora a radní Krajského úřadu, kteří vyslovili velké uznání práci naší organizace. Poté deset vyhodnocených členů z rukou primátora převzalo čestná uznání, pozornosti věnované Magistrátem a květiny. Po krátké přestávce shlédli přítomní senioři představení Mozartovy opery Kouzelná flétna.
Jiří Egermaier, předseda KR SDČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *