Delegace Svazu důchodců ČR opět na vzpomínkové akci SILVER A v Pardubicích

Již třetím rokem se dne 10. ledna 2011  delegace Svazu důchodců ČR, o.s.  a Krajských rad SDČR Středočeského kraje a Pardubického kraje zúčastnily pietního aktu při vzpomínkové akci k výsadku SILVER A v Pardubicích na býv. popravišti u Památníku Zámeček. Za přítomnosti významných hostů místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Petra Pitharta, primátorky Pardubic Štěp. Fraňkové, radní Pardubického kraje Jany Pernicové, předsedkyně ÚV ČSBS Anděly Dvořákové, generála Jaroslava Klemeše, velvyslance Německa a zástupců velvyslanectví Ruska a Velké Británie se více než 20 delegací  položením věnců a kytic  poklonilo památce popravených občanů z vypálené obce Ležáky a dalších obětí z doby 2. světové války. Krátký projev po skončení pietního aktu přednesl místopředseda Senátu PČR Petr Pithart, krásné vzpomínkové projevy měla i předs. ÚV ČSBS Anděla Dvořáková i poslední žijící parašutista gen. Klemeš a ředitel Památníku Lidice dr. Červencl.     Poté  se účastníci přesunuli do hotelu Zlatá štika, kde následoval další program. Asi 140 účastníků si vyslechlo projevy ministra kultury Jiřího Bessera, hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, primátorky Pardubic Štěp. Fraňkové, Jany Volfové a velvyslance Německa Johannese Haindla. O historických událostech hovořili renomovaní historici dr. Kincl a dr. Kotek, ukázky ze sbírky básní Jana Mareše „Zájezd do vzpomínek“ recitoval Josef Somr a celý slavnostní podvečer doprovázelo vystoupení žáků ZUŠ z Chrástu. Rovněž jsme si prohlédli novou výstavu o tragédii v Českém Malíně a putovní výstavu „Heydrichiáda – druhé stanné právo“.     Celá vzpomínková akce na výsadek SILVER A a na popravu nevinných občanů z vypálené obce Ležáky a další oběti 2. světové války byla pracovníky Památníku Lidice a pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera a Jany Bobošíkové opět perfektně připravena. Je potěšitelné, že tentokrát přinesla Česká televize v hlavním večerním zpravodajství z tohoto setkání obsáhlejší reportáž. Pro paměť národa je totiž nezbytné, aby byly hrdinské činy našich vlastenců zejména mladé generaci neustále připomínány. Národ nemá na své hrdiny nikdy zapomenout a Památník Lidice se o uchování takovýchto vzpomínek bedlivě stará.     Ve fotogalerii uvádíme fotky nejen z pietního aktu, ale i z následného setkání v hotelu Zlatá štika.

Hana Němcová

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *