Mezinárodní setkání seniorů (ZO Nový Bor)

    Tak jako v letech předchozích se sešli senioři z Německa, Polska a České republiky 27. dubna 2011 na oslavě Mezinárodního dne seniorů  tentokrát ve městě Hoyerswerda pod záštitou Saského zemského kuratoria Ländlicher Raum e.V.  Mezi 150 účastníky setkání bylo i 45 českých seniorů z Nového Boru, Kamenického Šenova a Hrádku nad Nisou. Tuto akci organizačně zabezpečila o. p. s. Venkovský prostor Liberec včetně dopravy i tlumočení z německého jazyka.  Všechny seniory uvítal  starosta hostitelského města i primátor města Wurzen, který vyhlásil Mezinárodní fotografickou soutěž. Dále seniory pozdravil  prezident Saského zemského spolku seniorů p. Winkler a  poslankyně Bundestagu a předsedkyně představenstva CSB pí. Michalk.

Po vystoupení hostů a hudební zdravici dětí odvezly autobusy všechny účastníky do „Lužické země jezer“, kde zatopením bývalých povrchových dolů vznikla rozsáhlá jezera. Tento region nabízí ideální podmínky pro vodní sporty i  turistiku a cyklistiku  a v souladu s ochranou životního prostředí se stále dále rozvíjí. Z původního těžebního revíru se tak postupně stává  největší území uměle vytvořených ploch v Evropě.

Krásný pohled na jezera, propojovací kanály a vybudované stezky se  nám naskytl z netypické vyhlídky, nazvané „Rezavý hřebík“.

V odpoledních hodinách jsme navštívili bájemi opředený „Mlýn Krabat“ ve Schwarzkollmu. Na místě nás uvítal téměř skutečně vyhlížející čaroděj Krabat a po  prohlídce  historických objektů nás seznámila předsedkyně spolku Krabat se zvyky a tradicemi kraje.

Mezinárodní den seniorů je jednou z akcí, při níž se setkávají aktivní senioři ze Saska, Dolního Slezska a Severních Čech s cílem vyměnit si zkušenosti  a myšlenky a utužit vzájemné vztahy napříč hranicemi těchto tří zemí. Zástupci novoborské organizace Svazu důchodců ČR a SPCCH byli připraveným programem setkání nadšeni a jménem všech seniorů z Nového Boru děkuji  o.p.s. Venkovský prostor Liberec  za kvalitní organizační zajištění této již tradiční akce. Jsme rádi, že patříme mezi seniorské organizace, se kterými tato obecně prospěšná společnost spolupracuje a těšíme se na další setkání v příštím roce.

Hana Novotná, předsedkyně  ZO SDČR, o.s. Nový Bor

krabatuv-mlyn.jpg

Krabatův mlýn

pohled-z-vyhlidky.jpg

Pohled z vyhlídky

rezavy-hrebik.jpg

Rezavý hřebík

seniori-a-hoste.jpg

Senioři a hosté

u-jezera.jpg

U jezera

zdravice-posl.bundestagu.jpg

Zdravice poslance Bundestagu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *