Byli jsme při tom (Plzeň – Skvrňany)

    Už druhým rokem pořádal Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně celodenní akci, nazvanou Senioři baví seniory. Uskutečnila se 7. května 2011 v zahradě Měšťanské besedy, kde je hezké prostředí, a navíc nám přálo hezké počasí.

Účinkující i návštěvníky přišli pozdravit radní p. Kutan, ved. odb. sociálních služeb pí. Mgr. Hynková a projektová manažerka téhož odboru pí. Srbková. I přes značné pracovní vytížení nás přišel pozdravit i primátor Plzně p. Mgr. Baxa.

Bylo úžasné, co všechno senioři v jakémkoliv věku dokážou.. Pódiová skladba oddílu „RPP – rodiče, prarodiče, praprarodiče“ ze Sokola Doubravka, nazvaná Jeden den keltských žen, vyjadřovala život žen v dávných dobách, pěvecký soubor Jamáček z PDC Totem rozezpíval svými písněmi všechny návštěvníky. Básně Jaroslava Seiferta s láskou a citem přednesla  pí. Ludmila Ševčíková a dechová hudba Radyňanka zahrála naše známé polky a valčíky, při kterých si senioři nejen zazpívali, ale i zatančili.

Výbornou náladu dále udržel svým vystoupením taneční soubor „Babydou“. Než začali tančit, uvedli, že všem 22 účinkujícím je dohromady přes 1.300 let a váží přes 1.700 kg. Byl to obdivuhodný výkon. Stejně se vedlo i druhému pěveckému a tanečnímu souboru „Dobřanské bábinky“ s písničkami a tanečky na staročeské písně. I tento soubor sklidil velký potlesk. Nutno dodat, že oba soubory si na svá vystoupení připravují dobová oblečení samy.

Plzeňští heligonkáři svým vystoupením udrželi výbornou náladu všech přítomných a zdařilou akci uzavřela  „Senior kapela“, kde měl samostatné vystoupení s vtipným vyprávěním pan Jiří Egermaier.

Kromě zábavy si mohli návštěvníci prohlédnout i výstavku prací plzeňských seniorů a seniorek. Překvapením bylo zdarma pohoštění – káva, čaj nebo voda a závin.

Co napsat závěrem? Velké poděkování patří organizátorkám pí. Mgr. Aleně Hynkové a Jarmile Srbkové, a budeme se těšit na r. 2012, kdy bude již 3. ročník této krásné akce.

Bohumila Šmolíková, obv. org. SDČR Plzeň-Skvrňany

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *