Jednání Krajské konference SDČR Zlínského kraje, konané dne 30.6. 2011 ve Zlíně

    Ve čtvrtek dne 30. června 2011 se uskutečnila konference Krajské rady Svazu důchodců České republiky, o.s. Zlínského kraje. Přivítali jsme hosty – Ing.

erb-zlinskeho-kraje.jpg

Pospíšila, předsedu SDČR, místopředsedkyni Senátu ČR PhDr. Gajdůškovou, dále JUDr. Králíka, za Krajskou radu seniorů ČR se jednání zúčastnila pí. Kristová. P. Dočkálek omluvil p. hejtmana Mišáka pro jiné úkoly.

Konferenci řídil předseda KR SDČR Zlín p. Dočkálek a podal zprávu o činnosti KR SDČR Zlínského kraje za uplynulé období. Ve svém vystoupení shrnul práci celého kolektivu ve prospěch důchodců Zlínského kraje, kdy poskytujeme klientům konzultace v majetkoprávních vztazích, smlouvách o půjčkách, finanční porady, exekuční zastavení, dodržování smluv, řešíme sousedské vztahy i pronájem pozemků atd.

Pan Dočkálek poděkoval důchodcům za jejich odvedenou práci v době jejich aktivní činnosti. Mohou být hrdi na odvedenou práci, kterou připravili mladší generaci.

Dále poděkoval Krajskému úřadu Zlínského kraje za vytvoření finančních podmínek, abychom mohli výše uvedené služby poskytovat a občané mohli klidně prožívat své stáří. Věříme, že p. hejtman Mišák i zastupitelstvo Zlínského kraje budou Krajskou radu SDČR podporovat v její činnosti i nadále.

Obrátil se také na novináře, aby prostřednictvím tisku sdělili veřejnosti informace o naší činnosti.

Místopředsedkyně Senátu pí. PhDr. Gajdůšková ve svém vystoupení hovořila o mezigeneračních problémech, protože jak si vychováme svoje děti, tak se o nás budou starat ve stáří a tak si nás budou vážit. Starší lidé mají zkušenosti, které předávají mladým. Ti by si jejich rady měli vzít za své. Dále hovořila o kvalitě zdravotní péče, výši důchodů, podpoře rodinám s dětmi. Zdůraznila, že současné reformy jsou asociální, protože to je likvidace středních vrstev. Podpořila návrh, aby po úmrtí občana další měsíc rodina obdržela ještě jeden důchod, který by uhradil výdaje za pohřebné.

Dále pozvala seniory k návštěvě Senátu na Den Zlínského kraje 18. srpna 2011 a v rámci další spolupráce Krajské rady seniorů ČR a Krajské rady SDČR uvítala společnou oslavu Mezinárodního dne seniorů, plánovanou na 30. 9. 2011.

Ing. Pospíšil v diskusním příspěvku poděkoval přítomným funkcionářům za jejich dobrou činnost pro důchodce v rámci celého kraje. Hovořil o přípravách na 8. sjezd SDČR, který bude v listopadu 2011 v Praze, o tom, že Svaz důchodců ČR má vlastní úspěšné webové stránky www.sdcr.cz, vydáváme čtvrtletně elektronicky Zpravodaj. Rekreační komise SDČR zajišťuje pro členy SDČR široký výběr rekreací i ozdravných pobytů v lázních za smluvní ceny. Naše web stránky ocenila Národní knihovna ČR a zařadila je do programu na uchování českého internetového kulturního dědictví. Vedení SDČR obnovilo v letošním roce smlouvu s Ochranným svazem autorským, abychom při besedách v organizacích mohli pořádat i hudební a taneční programy. Zdůraznil, že dosavadní spolupráce Rady seniorů ČR a Svazu důchodců ČR s Asociací hejtmanů je dobrá. Usilujeme o zavedení seniorpasů pro důchodce s platností i v cizině, abychom mohli využívat při cestování různé slevy. V důsledku okolností, které jsou kolem nás, se Svaz důchodců ČR hlásí k programu, který bude ztotožňovat názory důchodců i menšin. Usilujeme o to, aby vláda ČR zařadila do svého programu i otázku stárnutí populace v rámci EU a čerpání fondů pro naše seniorské organizace.

V diskusi vystoupili dále JUDr. Králík s právními radami pro seniory, a p. Procházka, který upozornil na používání kreditních karet, aby se důchodci z neznalosti nedostali do dluhů.

V rámci konference byl podán návrh, aby Svaz důchodců ČR byl i pro národnostní menšiny Zlínského kraje.

Do krajské rady na příští volební období byli zvoleni: p. Dočkálek, pí. Hábová, p. Procházka, p. Králík, pí. Maňáková, do revizní komise pí. Škubalová. Po skončení krajské konference Krajská rada SDČR Zlínského kraje zvolila předsedu p. Dočkálka.

Předseda poděkoval všem zúčastněným.

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje


Text a foto: Anna Maňáková, KR SDČR Zlínského kraje

2011-065.jpg

2011-066.jpg

2011-071.jpg

2011-072.jpg

2011-073.jpg

2011-075.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *