Sdružení spotřebitelů hledá odborné spolupracovníky pro různé oblasti výrobků a služeb

Zapojení spotřebitelů do standardizace – reorganizace systému zastoupení a expertní spolupráce
Vážené kolegyně a kolegové, spolupracovníci dosavadní a budoucí!
 kastan.jpg
    Tuto informací formulujeme s cílem oslovit dosavadní i potenciální spolupracovníky k intenzifikaci zapojení spotřebitelů do technické normalizace a případně dalších standardizačních procesů (posuzování shody, akreditace, metrologie, dozor nad trhem, politika kvality atd.).
 scs.jpg
    Sdružení českých spotřebitelů (SČS) se o zohlednění zájmů spotřebitele do norem dlouho zajímá a v rámci omezených finančních kapacit se i snaží o jeho praktické provádění. K tomuto účelu před téměř dvěma lety ((konec r. 2009) založilo obecně prospěšnou společnost Kabinet pro standardizaci (KaStan), jehož prioritním úkolem je „profesionalizovat“ zapojování spotřebitelů do technické normalizace. Profesionalizací zde rozumíme zejména posilování odborného působení, širším a pravidelnějším zapojením externích expertů. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům to není snadný úkol, ale cílem rozhodně je i finanční motivace zapojených. To zdůrazňujeme úvodem, neboť součástí dosavadního způsobu spolupráce bylo de facto dobrovolnické zapojení našich expertů, zejména při zastupování v technických normalizačních komisích (TNK).
    Tato informace neobsahuje bilanci dosavadních úspěchů našeho působení, ale ani diskuzi problémů, které velmi komplikují systematické a pravidelné prosazování zájmů spotřebitelů v normách. Tato témata jsou předmětem jiných podkladů, na které odkazujeme na stránkách SČS a KaStan (www.konzument.cz; www.top-normy.cz). V tomto textu stručně popíšeme stávající strukturu pro možné zapojení a poté zmíníme, jak bychom do budoucna chtěli spolupráci s externími experty organizovat a zajišťovat.
pokračování Výzvy o spolupráci – ZDE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *