Krajská konference SDČR v Liberci (červen 2011)

    se uskutečnila 8. června 2011 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny Liberec. Velmi nás potěšila přítomnost představitelů Libereckého kraje a města Liberce, kteří projevili zájem o naše aktivity a o vývoj naší organizace v kraji LIBEREC.

liberecky_kraj_znak.jpg

    Pan Stanislav Eichler, hejtman LK vyjádřil podporu našim snahám .. “Činnost krajské organizace Svazu důchodců ČR sleduji a podporuji. Zaujalo mě motto konference – „Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám“, a tak jsem se chtěl  informovat o změnách v jejich práci a seznámit se s jejich starostmi i radostmi,“ řekl hejtman s tím, že byl informován, že Krajská rada SDČR  poslední dva roky příliš nevyvíjela činnost.

    KRAJSKÁ KONFERENCE se uskutečnila na základě požadavku základních organizací SDČR  v Libereckém kraji a v souladu se stanovami SDČR  o.s Dlouhodobé problémy v řízení a organizaci stávající krajské rady, kdy tato zcela ztratila funkci koordinačního a informačního centra Svazu důchodců v našem kraji si vyžádaly řešení. V našem kraji je registrováno 506 členů SDČR a velmi dobře pracuje 6 organizací na místní a městské úrovni. Díky obětavé práci předsedů těchto organizačních složek se nám daří naplňovat heslo „Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám.“ Dobrá spolupráce s místními úřady přináší našim členům možnosti nejen kulturního vyžití ale i podporu a pomoc v situacích, kdy ji potřebují. B. Klíchová představila  jednotlivé organizace a pomocí PowerPointu  promítla ukázky z jejich činnosti, také poděkovala všem přítomným předsedům ZO SDČR  za jejich aktivní činnost v uplynulém období.

Konference schválila nové složení KRAJSKÉ RADY  SDČR  LIBEREC, delegáty na celostátní sjezd, který se uskuteční v závěru roku 2011. V závěru konference  pohovořil pan Kolman o významu a cílech celostátní organizace důchodců, také o současné situaci ve společnosti, kdy je třeba ocenit snahu a schopnosti lidí v důchodovém věku, kteří mají zájem pracovat a podílet se na rozvoji organizace jako je ta naše. Popřál všem účastníkům mnoho sil, zdraví a elánu rozvíjet aktivity seniorů v Libereckém kraji.

„Děkuji všem přítomným a věřím v dobrou spolupráci  v nadcházejících  dnech, týdnech a letech, naše nejbližší budoucnost je v komunikaci, ve schopnosti orientovat se v současném světě, učit se přijímat novoty a nebát se stárnout , náš  život může být stále zajímavý a pestrý,“  řekla B. Klíchová  na závěr konference.

text: Bedřiška Klíchová, Liberec

foto: Hana Krupková, Hrádek nad Nisou

foto_1.jpg

zleva: Dr. Stanislav Kolman člen ÚR SDČR, Pavel Petráček odbor sociálních věcí LK, Stanislav Eichler hejtman LK, Kamil Jan Svoboda – náměstek primátorky města Liberce, Bedřiška Klíchová – pověřená řízením KR SDČR Liberec

foto_2.jpg

V diskusi si přítomní vyměnují  zkušenosti  a  uvádějí příklady dobré praxe

foto_3.jpgČlenky klubu APM  z MO LIBEREC  připravily výborné občerstvení pro účastníky konference

foto_4.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *