Společné jednání SDČR a Rady seniorů dne 26. 9. 2011

Přítomni:
Za KR Rada seniorů: Iva Pilková, Zdena Anthová, Růžička.
Za KR SDČR: Rudolf Dočkálek, Anna Maňáková.

Program:  dohoda o informovanosti a spolupráci.

 SDČR i Rada seniorů mají vlastní Stanovy.
SDČR  – část příspěvků zůstává v organizaci a část se posílá na ústředí.

Rada  seniorů sdružuje více subjektů, kde každý z nich má své příspěvky.

1.    Krajská rada Zlínského kraje Svazu důchodců ČR, o.s.
2.    Krajská rada seniorů Zlínského kraje, o.s.

     Krajská rada seniorů ČR, o.s.  ve Zlíně a Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. ve Zlíně jako samostatné instituce vykonávající činnost v zájmu zajištění důstojného života, ochrany práv, jistot a uspokojování potřeb důchodců na území Zlínského kraje, dohodli se na dále uvedené spolupráci.

    Oba účastníci plnící úkoly vycházející ze stanov svých sdružení se budou vzájemně informovat o práci svých orgánů a o dosažených výsledcích, informovat Krajský úřad a samosprávný orgán kraje nejméně 1krát ročně.

    Plnění společenského poslání obou orgánů bude vycházet z ustanovení jejich stanov a nebudou si vzájemně zasahovat do plnění konkrétních úkolů. Dle potřeby se o své činnosti budou vzájemně informovat.

    Krajská rada Svazu důchodců ČR při plnění svého poslání bude usilovat o zlepšení sociální a zdravotní péče pro důchodce, nadále zajišťovat pro své členy i další důchodce bezplatnou poradenskou a konzultační činnost v oblasti právní, bytové, finanční, majetkové i rodinné a seznamovat je s novými právními předpisy, které se jich budou dotýkat a zaměřit pozornost na důchodce z venkovských obcí.

    Krajská rada seniorů ČR jako připomínkové místo zastupitelstva kraje bude věnovat pozornost navrhování orgánům kraje legislativní opatření,  dále zpracovávat a navrhovat příp.  jiná opatření ve prospěch seniorů,  zabezpečovat realizaci projektů Rady seniorů ČR v kraji a aktivně spolupracovat se sdělovacími prostředky.

    Tato dohoda bude projednávána a hodnocena 1krát ročně v termínu, který oba účastníci  určí a dle potřeby bude případně doplněna nebo upravena.

Ve Zlíně dne 26.9. 2011

Iva Pilková                        Rudolf Dočkálek
za KR Rady seniorů ČR       za KR SDČR, o.s. Zlínského kraje

zk_znacka.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *