Spolupráce Sdružení českých spotřebitelů a Svazu důchodců ČR

scs.jpg
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je občanským sdružením, které bylo založeno v roce 1990 a je tedy v České republice nejdéle působícím sdružením, jehož hlavní činností je hájení zájmů a práv spotřebitele. SČS výrazně zaměřuje své aktivity na oblasti, které se dotýkají nejvíce zranitelných spotřebitelů, jako jsou děti, osoby se zdravotním postižením a také senioři.  Služby poskytujeme prostřednictvím telefonického, osobního či elektronického poradenství, vydáváním osvětových a informačních publikací a materiálů, pořádáním seminářů a přednášek a dalšími aktivitami.

Ústředí SČS je v Praze, avšak v řadě regionů České republiky máme kontaktní místa, která poradenství zajišťují či zprostředkují a kde je možné získat potřebné informace a materiály, týkající se například odpovědného půjčování, bezpečnosti a kvality výrobků a služeb aj. Informace o jednotlivých kontaktních místech získáte na http://www.konzument.cz/informace_o_scs/regionalni_kontaktni_mista.php.
Bližší informace dále získáte na internetových stránkách sdružení www.konzument.cz nebo e-mailové adrese spotrebitel@regio.cz. Telefonické poradenství je poskytováno zejména na čísle 495 215 266.

Aktuálně jsme vydaly dvě speciální publikace zaměřené na potřeby seniorů.  První publikace s názvem „Jak postupovat při nákupu a reklamaci zboží a služeb“ shrnuje práva spotřebitelů z hlediska reklamací a jak při jejich uplatňování postupovat, druhá tiskovina „Varujte se předváděcích akcí!“ je varováním před nabídkovými akcemi, kde senioři často upadají do osidel podvodných praktik, kterými jsou jim vnuceny nákupy předraženého zboží, které vlastně ani nepotřebují.

Tyto publikace byly na podzim letošního roku distribuovány v tištěné podobě prostřednictvím Krajských organizací Svazů důchodců ČR ke svým členům.
V případě zájmu si je můžete také vyžádat k zaslání poštou, vyzvednout na kontaktních místech v regionech či si je přímo stáhnout v PDF formátu (viz níže). Publikace jsou zdarma.

Ing. Libor Dupal, předseda sdružení
Sdružení českých spotřebitelů, o.s.
Budějovická 73, 140 00 Praha 4, tel.: 261 263 574

„Jak postupovat při nákupu a reklamaci zboží a služeb“

„Varujte se předváděcích akcí!“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *