Zpráva o činnosti Krajské rady Svazu důchodců ČR, o. s. Zlínského kraje za rok 2011

    Svaz důchodců ČR, o. s. Zlínského kraje se sídlem na Lorencově ulici č. 3791 ve Zlíně poskytuje své služby každý pracovní den. Na Informační centrum Svazu důchodců se obracejí důchodci se svými problémy, které Svaz důchodců v rámci své aktivity Poradna pro seniory s maximální snahou řeší. Do kanceláře mohou důchodci kterýkoliv pracovní den zatelefonovat a v případě potřeby dohodnout osobní schůzku dle svých časových možností. Je jim poskytnuto bezplatné poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových a právních problémů.

    Během roku 2011 navštívilo naši poradnu 96 klientů.

    Příklady řešených problémů: poradenství při řešení sporu ohledně vlastnictví pozemku, pomoc při převodu vlastnictví majetku, projednání žádosti o změně umístění do domova důchodců, zprostředkování žádosti o dovolenou, poradenství ohledně půjčky – neschopnost platby, řešení problémů s exekucí syna, pomoc při řešení sousedských vztahů…. O služby poradny je značný zájem.

    V červnu tohoto roku se uskutečnila konference Krajské rady Svazu důchodců České republiky, které se zůčastnila i místopředsedkyně Senátu ČR PhDr. Gajdůšková a předseda SDČR ing. Pospíšil, také zástupci organizací z Jasenné, Liptálu, Vizovic, Valašských Klobouků a Kostelce.

    Průběžně uskutečňujeme schůzky s Radou Seniorů o.s. Zlínského kraje, kde si navzájem předáváme poznatky a zkušenosti z naší činnosti.

    V roce 2012 bude Krajská rada SDČR, o.s. Zlínského kraje ve své práci pokračovat. Svou činnost stejně jako v uplynulých letech zaměří především na dvě oblasti nabízených služeb, kterými jsou:
–    poradenská činnost pro důchodce (bezplatné poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových a právních problémů),
–    besedy s důchodci na aktuální téma (organizovaní přednášek).

Členové Krajské rady v součinnosti s Krajskou radou Seniorů ČR ve Zlíně zajistí a uskuteční návštěvy vybraných domovů v počtu asi 3 – 4 za účelem seznámení se s úrovní péče o důchodce v domovech i s jejich zájmy a potřebami.

Mimo jiné bude zjišťován i zájem důchodců o jejich seznamování s právní úpravou vztahů v oblasti rodinné, majetkové, dědické, bytové i v jiných oblastech.

Uskutečněné návštěvy uvedených domovů budou vyhodnoceny a přijata případná opatření ke zlepšení života důchodců v domovech.

Naše aktivity jsou spolufinancovány z prostředků Zlínského kraje.

Rudolf Dočkálek
předseda Krajské rady SDČR
o.s. Zlínského kraje
Lorencova 3791
761 80 Zlín

Tel.: 577 011 528

zk_znacka.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *