Návštěvy u důchodců (Krajská rada – Zlínský kraj)

    Krajská rada vychází ze závěrů Krajské konference, která se konala 30. 6. 2011 a rozhodla pro rok 2012 provést návštěvy některých svých členů za účelem zjištění, v jakých podmínkách žijí, jak jsou uspokojovány jejich potřeby a co je potřeba v jejich prospěch vykonat.

    Návštěvy důchodců budou vždy uskutečněny dvěma členy Krajské rady se zaměřením zejména na níže uvedenou problematiku:

 • jaká je úroveň bydlení členů, zda bydlí ve vlastním domě nebo bytě, případně v nájemním bytě a jak jim bydlení vyhovuje.
 • zda důchodce žije sám nebo ve společné domácnosti s dalšími osobami a jak je s  bydlením spokojen.
 • zda náklady spojené s bydlením jsou schopni uhrazovat ze svého důchodu případně, kdo jim na náklady přispívá.
 • jaký je jejich zdravotní stav, jak často navštěvují lékaře a zda jsou s lékařskou péčí spokojeni.
 • zda mají možnost potřebné věci pro domácnost (zejména potraviny) nakupovat v místě bydliště, případně kdo jim s nákupy pomáhá a kdo je obstarává.
 • zda se v místě bydliště konají akce pro důchodce a konkrétně jaké.
 • jak jejich život ovlivňuje zvyšování cen a omezování valorizace důchodů.
 • jaké mají možnosti cestovat k lékaři, příp. na nákupy a za kulturou.
 • zda se zúčastňují kulturních akcí v obci příp. mimo obec a o jaké akce se jedná.
 • jak zvládají v současné době zvyšování nákladů s vytápěním, spotřebou vody a plynu.
 • v čem spatřují potřebu zlepšit činnost Svazu důchodců a s čím nejsou v současné době spokojeni.

    Výsledky provedených návštěv budou projednány a vyhodnoceny na zasedání Krajské rady.

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje, Zlín 28. 3. 2012

zk_znacka.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *