EURAG – zasedání předsednictva v Praze dne 29. 3. 2012

eurag.jpg

   European Federation of Older Persons byl založen v r. 1962 a je největší nestátní organizací Seniorů v Evropě. Reprezentuje 132 členů ze 32 zemí Evropy a miliony občanů seniorů. Má konzultativní status s OSN.

 • Zahájení provedl prezident EURAG p. Dirk Jarré a generální sekretářka pí Dana Steinová. Zasedání bylo vedeno v angličtině
 • Přítomní byli seznámeni s agendou zasedání, se závěry posledního zasedání, aktivitami EURAGu
 • Přítomní se představili a zároveň byli uvedeni noví členové rady – Ukrajina (UA) a Albánie (ALB)
 • Celkově byly zastoupeny tyto státy: Albánie, Belgie, Česká republika (Ing. Pospíšil za SDČR, M. Vajs za SDČR – nový člen, prof. MUDr. Kalvach CSc. za Radu seniorů), Holandsko, Island, Kypr, Německo, Velká Británie. Všichni zástupci se krátce představili
 • V r. 2012 budou konány tyto akce:
  • Seminář o zdravém stárnutí vers. demence (30. 3. 2012)
  • Seminář pro školitele (16. – 20. 5. 2012)
  • Intenzivní školení paměti (17. – 20. 5. 2012). Všechny semináře jsou platné
 • Mezinárodní setkání seniorů v rámci EURAGu v Praze 17. – 20. 5. 2012
 • Hlavní událostí EURAGu v r. 2012 je oslava 50. výročí založení EURAGu, která se bude konat ve městě GRAZ, Rakousko (Štýrský Hradec) ve dnech 27. – 28. 9. 2012. Prof. Jarré zajistil pro konání akce aulu pro 80 osob v místní VŠ.  Vyzval přítomné ke spolupráci ve financování akce (2 přítomní na místě potvrdili částku 500+500 eur), techniky, překladatelů, a zejména ubytování.  Je nutné počítat s jednoduchostí ubytování, příp. se budou zajišťovat noclehy u rodin místních obyvatel -důchodců. Konkrétní suma není zatím známa, bude předána co nejdříve všem členům Rady prostř. pí D. Steinové.  Za každou zemi mohou být delegováni 2 členové v rámci Rady.
 • Diskuze na téma: „Co je stáří?“ a problémy s ním spojené.  Několik výstižných formulací členů:
  • TA SPOLEČNOST JE DOBRÁ, VE KTERÉ JSOU ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI I VÝHODY STEJNÉ PRO VŠECHNY.
  • UČENÍ JE REFLEXÍ TOHO, JACÍ JSTE
  • BUĎME HRDI NA SVŮJ VĚK, ZKUŠENOSTI A UČME SE DÁLE NOVÝM VĚCEM A UKLÁDEJME JE DO PAMĚTI
  • STÁRNUTÍ NENÍ PROBLÉM, ALE PROCES.  NEMŮŽEŠ SE ROZHODNOUT, JESTLI SE STANEŠ STARÝM, NEBO NE.
  • ZÁLEŽÍ NA TOBĚ, JESTLI BUDEŠ UMĚT SE STÁŘÍM ZACHÁZET
 • Někteří členové, zejména noví – UA, ALB a ISL – informovali Radu o svých organizacích a  aktivitách prostřednictvím projekce s mluveným slovem
 • EURAG má snahu o zviditelnění, vystupuje aktivně v různých mezinárodních i nadnárodních institucích, ve kterých hájí a zastupuje zájmy osob starší generace s cílem zajištění poklidného stáří, rozvoje intelektu těchto osob, zajištění péče o ně atd.
 • Bylo zajímavé a poučné slyšet zkušenosti a názory zástupců seniorů z jiných zemí a porovnávat je s podmínkami u nás
 • Zasedání bylo ukončeno společnou večeří

Miloslav Vajs, člen tiskové komise SDČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *