Spolupráce ZO SDČR v Novém Boru s Domem pečovatelské služby

    Pro členy naší organizace připravujeme v průběhu roku přednášky a besedy s různorodou tématikou, kdy se aktivně zapojují do diskuzí o dané problematice. Aby si však mohli prověřit své znalosti a všeobecný rozhled, uvítali jsme možnost uspořádání vědomostní soutěže, která proběhla ve čtvrtek 26. dubna 2012. Otázky a následné správné odpovědi byly oceněny různou výší získaných bodů dle náročnosti a rozděleny do tematických celků. Týkaly se například zeměpisu, dějepisu, přírodovědy, sportu, významu cizích slov, všeobecného rozhledu a dalších oblastí.

test.jpg

Tuto akci výborně připravily jak po stránce obsahové náplně, tak i organizační, pečovatelky z DPS Svatopluka Čecha – pí Lenka Štrynková a pí Petra Březinová. Vědomostní soutěž uskutečnily pro klienty DPS již v loňském roce. V roce letošním ji po zpracování zcela nových otázek a témat zorganizovaly znovu. Příprava takovéto akce je velmi náročná a vyžaduje mnoho času na její kvalitní zpracování.

Děkuji pí Štrynkové a Březinové za jejich ochotu uspořádat tuto akci i pro členy naší organizace, kterou uvítali všichni s nadšením. Soutěžící byli rozdělení do pěti soutěžních družstev, ostatní tvořili publikum, které mohlo rovněž poradit při náročných otázkách. Musíme velmi ocenit široké znalosti seniorů, které prokázali v průběhu soutěže. Vysoce hodnotíme i znalosti vítězného družstva žen v oblasti sportovní tématiky.

Soutěž přinesla všem zúčastněným nejen zábavu, ale i nové poznatky a aktivní využití již dříve získaných vědomostí. Budeme se těšit na její uspořádání i v příštím roce.

Novotná Hana, předsedkyně ZO Svazu důchodců ČR, o.s. Nový Bor

soutez-senioru.jpg

vedomostni-soutez.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *