Spolupráce se seniory na zapojení spotřebitelů do standardizace

Vážené dámy, pánové, vážení dříve narození!

    Naše organizace – Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci – by Vám chtěly připomenout, jak významně naše životy ovlivňují „technické normy“. Zároveň bychom Vám chtěli nabídnout možnost využít Vaše znalosti a odbornosti a úžeji s námi spolupracovat na zapojení spotřebitelů v různých oblastech tvorby norem a předpisů.
scs.jpg
Technické normy upravují bezpečnost a kvalitu užitné hodnoty mnoha výrobků a služeb. I když jsou v principu nezávazné, dlouhodobě rozvíjený evropský systém založený na provázanosti právních předpisů a norem zajišťuje jejich široké využívání.

Bez technických norem jsou nemyslitelné výroba a prodej domácích spotřebičů a jiných elektro výrobků, plynových spotřebičů, hraček a jiných výrobků pro děti, domů a jiných staveb, obuvi, textilu a oblečení – opět zejména pro děti, ale nejenom pro ně. Výrobky, jejichž bezpečný a spolehlivý chod zajištuje technická norma, nás prostě obklopují všude. A mnohdy se ukazuje, že když funkčnost či bezpečnost výrobku selhává, nebyl podle české či evropské normy vyroben, není s normou „ve shodě“. Jistě jste si mnohokrát stěžovali, že různé mobilní telefony musí mít své vlastní adaptéry pro nabíjení. To bylo z důvodu, že výrobci dlouhodobě odporovali jejich standardizaci, což se již naštěstí podařilo vyřešit. Víme o zraněních dětí a mládeže na hřištích a sportovištích – a je to často proto, že provozovatel nezajistil provoz zařízení ve shodě s normou.

Technické normy vznikají v demokratickém procesu dosahování konsenzu za účasti odborníků – zástupců zainteresovaných stran – výrobců, obchodu, státních orgánů a dozoru nad trhem, a také spotřebitelů. Je zřejmé, že zapojení spotřebitelů je velmi důležité, aby jeho očekávání a pohledy na věc byly co nejvíce zohledněny. Na rozdíl od ostatních stran máme my spotřebitelé problém zajistit takové finanční zdroje a odborné kapacity, abychom mohli účelně tvorbu norem ovlivňovat. Mnohé už naše organizace ve spolupráci s partnery na národní, evropské i mezinárodní úrovni dokázaly, mnohé teprve dokázat chceme. Velmi se přitom zaměřujeme na zohlednění požadavků, které souvisejí s použitím výrobku či služby pro osoby se sníženou orientací a schopností pohybu.

Chtěli bychom posílit náš tým externích expertů, kteří nám čas od času napomohou s vytvořením stanoviska v té či oné oblasti. Jsme přesvědčeni a naše zkušenosti z práce jak z domova, tak zejména z evropských platforem, to potvrzují, že mezi seniory se nachází „nevyčerpatelný“ zdroj osob vhodných pro takovou spolupráci. Mohou tak navázat a dále rozvíjet své znalosti, které získali během své profesní dráhy, a realizovat tak své „aktivní stárnutí“ ve smysluplné oblasti. Naší snahou je samozřejmě konkrétní spolupráci i finančně kompenzovat a ke spolupráci tedy motivovat.

Budeme velmi rádi, když nás oslovíte, sdělíte nám oblast Vašich znalostí a zkušeností a na dalším způsobu a formě spolupráce se můžeme domluvit následně. Velmi vítaná je alespoň pasívní znalost angličtiny, neboť mnohé dokumenty máme k dispozici v tomto jazyku, ale spolupráce může probíhat i bez této přednosti. Oblasti odbornosti zde nevymezujeme, neboť spolupráce se může potenciálně rozvinout skutečně v kterémkoliv sektoru výrobků a služeb.

Vážení, děkujeme za trpělivost se seznámením se této informace a těšíme se, že se nám ozvete.

Ing. Libor Dupal
Předseda SČS
(dupal@regio.cz, 602561856)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *