Demonstrace českých seniorů

Ve středu 30. května 2012 se od 13.00 hod uskutečnila na Palachově nám. v Praze historicky první demonstrace českých seniorů, zdravotně postižených občanů a dalších sympatizantů za právo na důstojný život i ve stáří. Tuto demonstraci zorganizovala Rada seniorů České republiky, o.s. spolu s Národní radou zdravotně postižených a se zástupci vysokoškolských studentů. Požadavky na vládu České republiky byly shrnuty v přednesených projevech, z nichž některé předkládáme čtenářům těchto web stránek v plném znění.  Naše požadavky jsou rovněž obsaženy v Petici, kterou podepsali a stále ještě podepisují tisíce nespokojených důchodců v celé republice. Podepsané petiční archy předá vedení Rady seniorů ČR příští týden poslancům Parlamentu ČR.     Demonstraci, kterou moderoval přední český neurolog Prof. MUDr. Kalvach a uvedl ve svém projevu předseda Rady seniorů ČR Dr. Pernes, přišli  podpořit a pozdravit  i důchodci-odboráři v čele s předsedou ČMKOS Mir. Zavadilem. Za Národní radu zdravotně postižených přednesl výstižný projev její předseda p. Krása. O nutné mezigenerační solidaritě velmi hezky hovořil zástupce studentů Lukáš Matoška, pozdravný list od předsedy Jednoty důchodců Slovenska dr. Kamila Vajnorského přečetl prof. MUDr. Kalvach. Mezi účastníky byli i zástupci Klubu důchodců ČSSD a mnoha dalších seniorských organizací. Závěrečné prohlášení účastníků demonstrace přečetl předseda Svazu důchodců České republiky, o.s., Ing. Pospíšil.     Demonstrace ve slunečném a teplém odpoledni trvala s ohledem na zdraví starších a handicapovaných seniorů pouze hodinu a byla důstojně ukončena státní hymnou.     Jsme rádi, že se sešlo téměř 3.000 demonstrujících, kteří se po skončení vydali pěšky a za doprovodu příslušníků Policie ČR až před Úřad vlády ČR. Hodlali jsme písemné požadavky předat přímo premiérovi Nečasovi, ale bylo nám předem písemně potvrzeno, že materiál převezme jím pověřený vedoucí kanceláře Ing. Lubomír Poul. Po příchodu celého průvodu před Úřad vlády, kdy jsme zcela zaplnili ulice a byla odkloněna veškerá doprava,  jsme však stáli za zátarasy a pod dohledem policistů jsme čekali na pověřeného úředníka více než 20 minut! Účastníci demonstrace a pochodu si takovou aroganci nechtěli nechat líbit a za stálého hlasitého projevu nevole dávali najevo nesouhlas s takovým neseriozním jednáním vůči starším lidem a zdravotně postiženým. Když konečně úředník přišel a požadavky z rukou Dr. Pernese přebíral, tyto hlasité projevy nesouhlasu byly ještě silnější a výstižnější.     Je zarážející, že se některá média zajímala pouze o průběh demonstrace, ale o přístupu vlády a premiéra se už nezmínila, Opět byly v médiích záměrně zkreslovány počty demonstrujících, kterých bylo odhadem kolem 3.000 a přijeli na vlastní náklady z mnoha míst republiky.     Přinášíme četné fotografie, aby čtenáři našich web stránek mohli sami posoudit průběh a historický význam této akce. Podobné akce proběhly ve stejný den i v jiných místech republiky.     Děkujeme všem účastníkům této historicky první demonstrace českých seniorů za důstojný život ve stáří. Děkujeme všem, kteří přišli a bez ohledu na své zdraví vytrvali až do konce.  Byla to demonstrace sice první, ale určitě ne poslední. Arogantní chování současných vládních představitelů vůči důchodcům, kteří  vytvářeli hodnoty tohoto státu v době své aktivní činnosti a na důchody si poctivě vydělali, je neomluvitelné. A nejsme jenom malá skupinka, je nás nyní čtvrtina obyvatel České republiky, a to už je dost velká voličská základna pro příští volby.

Hana Němcová, místopředs. SDČR

Chceme důstojně žít – projev předsedy RSČR dr. Pernese na seniorské demonstraci

Ano už jsme tady, čeští senioři byli donuceni vyjít do ulic.HANBA TÉTO VLÁDĚ!Omlouvám se všem, že jsme si dovolili vyrušit Váš klid a svolali historicky první seniorskou demonstraci v České republice. Nebylo ale jiné volby, využili jsme všech možností, situace je velmi vážná. Arogance této vlády nemá obdoby. Je řádově vyšší než vlády premiéra Topolánka, která seniorům zrušila pohřebné a příjmy penzijního účtu zastropovala na úrovni čtyř násobku průměrné mzdy. Důsledkem byl výpadek 16 miliard Kč. Zvýšená nezaměstnanost a její důsledky přišly později. 1.    Tato vláda zavedla nový výpočet penzí, který diskriminuje 70 % mladých důchodců. Penze budou mít nižší až o 600 Kč měsíčně. 2.    Tato vláda vymyslela světový experiment, tj. neomezený důchodový věk. Naši pravnuci budou do penze odcházet v 70 a více letech. 3.    Tato vláda snížila příjmy penzijního účtu z šesti na čtyř násobek průměrné mzdy. Výpadek bude 5 miliard Kč.  4.    Tato vláda seniorům zrušila státem garantované slevy na železnici. 5.    Tato vláda zvýšila daně pracujícím důchodcům. Přitom většina ze 157 000 ekonomicky aktivních důchodců pracuje i v 70 letech proto, aby mohli lidsky důstojně žít. HANBA TÉTO VLÁDĚ! Čeští senioři si klidné a důstojné stáří zaslouží. Čeští senioři společnosti vytvořili hodnoty, ze kterých dodnes profituje. Čeští senioři si svoje penze předem zaplatili a také vychovali dostatek plátců průběžného penzijního systému. České penze jsou o třetinu nižší než evropský průměr. Sociální postavení českých seniorů je o pětinu horší než bylo v roce 1989. A v neposlední řadě dynamika růstu reálné kupní síly penzí je za 22 let transformace oproti dynamice růstu reálné mzdy čtvrtinová. Od roku 1989 vzrostla reálná kupní síla penzí o pouhých 14 %. Slyšíte dobře, o 14 % za 22 let! Již dnes se desetitisíce seniorek a seniorů musejí  rozhodovat, zda zaplatí poplatky v nemocnici, nebo nájem bytu! Již dnes se statisíce seniorek a seniorů musejí rozhodovat, zda zaplatí lékařem předepsané léky, nebo nákup v samoobsluze!HANBA TÉTO VLÁDĚ! Ano přátelé, musíme se bránit, důstojnost lidské osoby je ohrožena, diskriminace stáří je v České republice běžným jevem. Příští a další týden bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o tisku 659/0, tj. o novém mechanismu valorizace penzí. O co jde?Devastace mezigenerační spravedlnosti je v tom, že vláda prvně v historii zakládá pokles reálné kupní síly penzí. Průměrné životní náklady důchodců letos vzrostou o cca 500 Kč měsíčně, vykompenzováno bude ale pouze korun 156! A tak to bude pokračovat v příštích letech. Snížená valorizace penzí způsobí též významné rozdíly mezi důchody přiznávanými v příštích letech. Například podle ministerstva práce a sociálních věcí bude důchod přiznaný za 45 let pojištění z příjmů ve výši průměrné mzdy v roce 2016 činit 14 267 Kč, Důchod přiznaný ze stejného výpočtového základu ale již v roce 2012 a valorizovaný podle nových podmínek bude v roce 2016 dosahovat pouze 13 011 Kč! Tedy o 1 186 Kč měsíčně méně! A u mladých důchodců o 1 786 Kč měsíčně méně!  Přitom průměrná starobní penze byla v březnu 10 755 Kč. Tímto manévrem vláda sníží penze téměř o pětinu! A to na vždy! V sousedním Německu budou penze valorizovat o 2,3 % na Západě a o 3,2 % na Východě. A to při 2,5 % inflaci. Česká inflace má být o 1,3 procentního bodu vyšší.HANBA TÉTO VLÁDĚ! Využili jsme všech možností, abychom devastaci seniorské populace zabránili. Jak premiér, tak i předsedkyně poslanecké sněmovny s námi jednat odmítli, navíc byly porušeny všechny pravidla legislativního procesu! Zákon byl poslancům předložen bez připomínkového řízení. Proto jsme tady přátelé, a já Vám děkuji, že jste připraveni se bránit. Senioři v ulicích to není senzace! To je tragédie. Tragédie politiky, tragédie etiky, tragédie morálky, tragédie kultury a mezigenerační solidarity. Hlavně, že letošní rok je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, ke kterému se český stát přihlásil. Senioři stávkovat nemohou. Doufáme, že tak učiní naše děti. Máme zde představitele odborových svazů i odborových centrál.  Věřím, že rozhodnou správně.Přátelé, obdivuji Vás. Svoji účastí na demonstraci řada z Vás riskuje svoje zdraví a přece jste přišli. Přátelé, skláním se před mimopražskými účastníky demonstrace, kteří ze svých skromných penzí dokázali našetřit nemalé částky na dopravu do Prahy. Přátelé, děkuji Vám, že jste pochopili naléhavost doby a jasně demonstrujete odpor proti politice této vlády. Jsme na první seniorské demonstraci novodobé historie českého národa, vytváříme dějiny sjednoceného důchodcovského hnutí.CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!Pozdravný list zo SlovenskaVážené seniorky, vážení seniori v Českej republike, vážení priatelia! Aj my na Slovensku sledujeme opatrenia, ktoré  Vláda Českej republiky pripravuje proti Vám dôchodcom. Je jasné, že zmena, ktorú v zákone pripravujú, postihne najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov. Vy, seniori, ju pocítite na svojich peňaženkách. Nepovažujeme za spravodlivé, aby tým, ktorí celý život pracovali, poctivo odvádzali peniaze do Sociálnej poisťovne, budovali materiálne hodnoty, z ktorých doteraz žije Česká republika, sa siahlo na ich dôchodky zmenou valorizačných pravidiel v neprospech dôchodcov. Aj u nás predošlá vláda robila také pokusy. Spravili sme petíciu „ Za spravodlivé riešenie dôchodkov“, ktorou sme v priebehu mesiaca získali viac ako 100 tisíc podpisov. Podarilo sa nám zastaviť chystané zmeny, ale aj my v budúcnosti budeme musieť sledovať, čo jednotlivé vlády na dôchodcov pripravia.Cítime s Vami. Želáme Vám, aby Váš boj za vlastné dôchodky bol úspešný. Bojujte za svoje práva! Kto nebojuje a nič nepodnikne na ochranu svojich práv, je vopred porazený. Držíme s Vami a želáme úspech Vášmu protestnému zhromaždeniu.Vybojujte si to, na čo máte právo! Zdravia Vás slovenskí dôchodcovia, organizovaní v najväčšej dôchodcovskej organizácii Slovenska – v Jednote dôchodcov na Slovensku. Bratislava, 31. máj 2012

RNDr. Kamil Vajnorský, predseda

 

PROHLÁŠENÍ účastníků seniorských demonstrací dne 30. května 2012 v Praze, Lounech a ChomutověCHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!Dnes jsme přišli vyjádřit politování této vládě, která se nestydí důchodcům brát co si zaslouží. Dnes jsme přišli vyjádřit odpor této vládě, které jsou cizí hodnoty lidské civilizace jako je klidné  a spokojené stáří, mezigenerační solidarita a mezigenerační spravedlnost. A konečně dnes jsme přišli vyjádřit vzkaz této vládě  – „styďte se“, zakládáte diskriminaci, která v historii české  společnosti nemá obdoby. My jsme vytvořili hodnoty, které přes divokou privatizaci, tunelování, rozdávání a rozkrádání stále vytvářejí ekonomický profit na který máme legitimní nárok.  My jsme si svoje penze předplatili, my jsme dali život a vzdělání současným plátcům daní a penzijního systému, My máme na svoje  penze nejen morální ale i ekonomický a právní nárok. A vy politici jste tady od toho, abyste ho zajistili.   Naopak,  vy jste peníze z  privatizace národního majetku na očekávanou penzijní reformu neschovali. Vy zvyšujete ceny, zavádíte poplatky, zvyšujete nájemné na které již penze nestačí. Vy jste seniorům slíbili, že vaše reformy budou vykompenzovány, nyní obracíte a kompenzujete ani ne jednu třetinu očekávaného růstu životních nákladů důchodců.. Spotřební koš důchodců je ale něco jiného než obecný index spotřebitelských cen. Životní náklady důchodců rostou podstatně rychleji. Vy již od roku 2008 vyvádíte peníze z penzijního účtu abyste mohli lhát, že na penze není. Vy se nestydíte manipulovat českou společnost, že čeští senioři jsou příčinou zvýšeného růstu zdanění spotřeby. Ne, v Evropě neobvykle vysoké zdanění spotřeby v České republice je výsledkem Vaší neodpovědné politiky. Odmítáme Vaši politiku, která devastuje miliony občanů českého státu.Naše opodstatněné a skromné požadavky na vládu jsou vyjádřeny v seniorské petici, kterou již podepsaly desetitisíce seniorů. Poslední požadavek připojili zdravotně postižení. Všechny jsou realizovatelné. 1.    Trváme na skromné valorizaci českých důchodů dle stávají dikce zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. A aby na ni byly peníze tak současně:

 

  1. žádáme vládu o odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému a o odložení realizace tzv. II. pilíře penzijní reformy
  1. Desetitisíce osamělých seniorek a seniorů v Praze, Brně a v dalších velkých městek jen s velkými obtížemi platí vysoké náklady na bydlení, které dosahují 90 % a více příjmů. Chybějí prostředky na nákup předepsaných léků, poplatků v nemocnici, na nákup potravin, nápojů a dalších základních životních potřeb. Současné sociální dávky finanční dostupnost nájemního bydlení osamocených seniorů neřeší. Proto žádáme vládu o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení seniorů.
  1. Žádáme vládu o urychlenou úpravu doby placení poplatku za pobyt ve zdravotnickém zařízení. Náš systém, kdy platba za pobyt na lůžku není časově limitována je ve světě ojedinělý a asociální k občanům, kteří se ze zdravotních důvodů musejí dlouhodobě léčit ve zdravotnickém zařízení. Žádáme upravit tuto platbu maximálně do 30. dnů, tak jak to je ve všech zemích v Evropě. CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT!

V Praze, Lounech a Chomutově dne 30. května 2012 – účastníci seniorských demonstrací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *