Helena Neškrabalová 102 let

N - 2012_08_10 Neškrabalová Helena
V pátek 10. srpna 2012 oslavila pí.Helena Neškrabalová,čestná členka Místní organizace Svazu důchodců ČR v Mariánských Lázních, své102. narozeniny. V tak pokročilém věku je to neskutečně čilá paní, která má stále zájem o život kolem sebe. Až do r. 2010 mnoho let vykonávala funkci v sociální komisi, navštěvovala jubilanty i nemocné členy a ke gratulacím a malým dárkům od MO SDČR přidávala laskavá slova a úsměv. Už druhým rokem žije v Domově pro seniory v Mariánských Lázních a ani dnes na ní její přátelé a známí nezapomínají a často ji navštěvují. Také tuto oslavu jí zorganizovali funkcionáři a funkcionářky MO SDČR, s kytičkou a malým dárkem přišel gratulovat i předseda Karel Lokajíček, o pohoštění se postaraly předsedkyně sociální komise pí. Kudrnová a další funkcionářka pí. Tylová. Bylo mi ctí přijet gratulovat pí. Neškrabalové jménem vedení Svazu důchodců České republiky a popřát jí to nejdůležitější do dalších let – hodně zdravíčka. Mohu mluvit i za člena tiskové komise SDČR p. Miloslava Vajse, který se návštěvy také zúčastnil a rád si s oslavenkyní popovídal. Zhotovil nám také mnoho pěkných fotek, které dáváme nejen na naše web stránky, ale budeme mít dle příslibu šéfredaktora Mgr. Vonderky i dvoustranu s článkem a fotkami v čísle měsíčníku Doba seniorů (září 2012). Ptali jsme se oslavenkyně na recept na její dlouhověkost, protože takovou otázku si klade mnohý člověk od nepaměti a nikdo zatím uspokojivou odpověď nedostal. Paní Neškrabalová ho také nezná, ale nám na sebe prozradila, že jejím životním krédem byla práce, péče o rodinu, dobrá nálada a radost ze života. Dieta? Zvyky? Omezení? Nic z toho ale pro ni neplatí, protože na otázku, co jí z jídla nejvíce potěší, zněla: „knedlo-vepřo-zelo“. Při oslavě byla očividně potěšena zájmem všech přítomných, i když přece jen chvílemi nedokázala skrýt své dojetí. Přesto po většinu doby oslavy nešetřila svým úsměvem a zvědavými dotazy zejména na totožnost osob, které ji v tuto chvíli obklopovaly, a na činnost Svazu důchodců ČR. Byla jednou ze zakládajících členek MO SDČR v Mariánských Lázních v roce 1991. Ještě v r. 2010 byla aktivní funkcionářkou, já osobně jsem se s ní setkala a krátce pohovořila v KV Aréně v Karlových Varech při oslavách 20. výročí založení SDČR. Tehdy tuto oslavu zorganizovala Krajská rada SDČR Karlovarského kraje pod záštitou hejtmana kraje i primátora města a zúčastnilo se jí 2.450 seniorů z celého kraje. Paní Neškrabalová se v té době v mateřské organizaci ještě zúčastňovala besed a různých akcí, dokonce se s jejich mariánskolázeňským turistickým oddílem Stonožka vydala na vycházku kolem města. Později však onemocněla a stala se „jen“ čestnou členkou. Ale velký zájem o vše nové, co se děje v klubovně i na mnoha akcích, které připraví a uskuteční další obětavé funkcionářky „její“ organizace SDČR pro své členy, u ní stále zůstává. I to je důvod, proč ji velmi ochotně každý týden navštěvují přátelé z výboru a svými návštěvami jí osvěžují možná pro ni nyní trochu jednotvárnější život, trávený v Domově pro seniory. Paní Helenka nešetřila slovy chvály nad péčí, které se jí zde dostává ze strany ošetřujícího personálu, pochvaluje si i stravovací nabídku. Neprožila lehký život, ne vždy svítilo slunce. Vzpomínala na složitou dobu dvou světových válek, ale raději žije současností. Byla prodavačkou, a byla jí ráda. Pracovala aktivně i jako důchodkyně do svých 75 let. Byla vdaná, ale brzy ovdověla. Vychovala jediného syna, očního lékaře žijícího v Sokolově , který jí obohatil život dvěma vnoučaty. Společně s manželkou, vnukem a pravnukem byli rovněž přítomni této oslavě. Jak nám pan doktor řekl, jeho maminka v životě nemusela užívat mnoho léků, nebývala prý moc nemocná. On sám z profesního hlediska také obdivuje její celoživotní vitalitu a podotkl, že dlouhověkost mají v rodině. Na závěr společně strávených chvil jsme oslavenkyni ještě všichni zazpívali, paní Helenka si tiše pobrukovala a ráda si se všemi připila. Právě tehdy na sebe prozradila, že neodmítne skleničku červeného vína. To aby si prý pamatovali gratulanti, kteří jí přijdou blahopřát k dalším narozeninám. Paní Neškrabalová totiž hodlá být mezi námi ještě hodně, hodně dlouho. Takže my vám, milá paní Helenko Neškrabalová přejeme již bez práce a starostí mimořádnou péči o vás, kterou si zasloužíte, k tomu stále dobré zdraví, dobrou pohodu a lásku svých nejbližších. Rádi za vámi zase přijedeme.

Text: Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR a Miloslav Vajs, tisková komise SDČR, foto: M. Vajs

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *