Zástupci SDČR v Europarlamentu

Na pozvání europoslance Ing. Vladimíra Remka navštívila v září 2012  skupina členů Svazu důchodců ČR fancouzské město  Štrasburk. Prohlédli jsme si Parlament, dostali jsme odpovědi na nejrůznější otázky: Co je Evropský parlament? Proč a kdy vznikl? Čím se zabývá? Jaké jsou jeho pravomoci a politický význam?     Orgány EU jsou: 1. Evropský parlament má 736 poslanců, volených na pětileté funkční období. 2. Rada Evropské unie se skládá ze zástupců vlád všech  členských států, jimiž jsou zpravidla ministři. 3. Evropská komise je politický výkonný orgán, který má  27 komisařů jmenovaných vládami členských států.     V průběhu besedy předali zástupci SDČR, o.s. Brno a Břeclav Ing. Remkovi upomínkové předměty. Další hodinu jsme sledovali aktuální jednání pléna EP na galerii hlavního sálu.  Pak jsme měli možnost zakoupit si drobné suvenýry, a pořídit fotografie.    Autobus nás odvezl do města a od 13 hodin jsme měli volno na prohlídku. Nejvíce se nám líbila katedrála s orlojem, starý funkční kolotoč na náměstí, zajímavá byla i hodinová projížďka lodí. Obdivovali jsme kaskády různobarevných květin na všech mostech i v mnoha oknech.     Manželé Remkovi se s námi večer přišli rozloučit a popřáli nám šťastnou cestu.    Poděkování patří  JUDr. Josefu Holoušovi, který se o nás celou cestu vzorně staral.    Až uvidíme v televizi Europarlament, budeme vzpomín

Zora Karausová, tisková komise SDČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *