Funkcionáři Ústřední rady SDČR zasedli k počítačům

Ve dnech 24. – 26. 10. 2012 proběhlo v Brně z iniciativy vedení Svazu důchodců České republiky odborné školení pro členy Ústřední rady SDČR v oblasti počítačové gramotnosti.  Smyslem třídenního školení bylo zvládnout základní prvky obsluhy přenosných počítačů-notebooků, které SDČR zakoupila z dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a předala do užívání všem zástupcům Krajských rad SDČR. Školení bylo prováděno  Mgr. Milošem Hudcem na Soukromé střední odborné škole živnostenské.  Zajisté pro mnohé náročné školení splnilo účel a školitel i žáci po jeho skončení mohli konstatovat, že vše potřebné pro využití této techniky zvládli na výbornou.     Společného pobytu, který excelentně zajistila předsedkyně MěO SDČR Brno pí. Mgr. Alena Kudličková a předseda Ústřední kontrolní a revizní komise SDČR p. Petr Kalábek, využili účastníci školení  ke společným diskuzím z oblasti seniorské problematiky a také k zajímavé diskuzi se starostou města Brno-střed  p. Mgr. Liborem Šťástkou a jeho prvním náměstkem Bc. Pavlem Sázavským. V diskuzi vystoupil předseda SDČR Ing. Pospíšil a adresoval představitelům města Brna seniorskou výzvu, týkající se valorizace důchodů, zdravotní péče, sociálního bydlení, domů s pečovatelskou službou  aj. Od starosty jsme se dozvěděli, že on osobně vidí řadu nedostatků v politice vlády v neprospěch českých důchodců a slíbil, že se bude zasazovat o zlepšení situace seniorů nejen v Brně, ale v ČR obecně. Přijetí u starosty se neslo v přátelském duchu a porozumění. Zástupci města Brna- střed zorganizovali pro účastníky školení i pro seniory Brna vystoupení studentů 3. ročníku JAMU z oblasti operního a muzikálového zpěvu.  Byla to krásná tečka za bohatým programem pobytu.     Ze strany školených patří dík všem, kteří se o školení

Miloslav Vajs, člen tiskové komise SDČR

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *