Krajská rada SDČR Zlínského kraje bilancuje

    Krajská rada Svazu důchodců ČR, o. s. Zlínského kraje se sídlem na Lorencově ulici č. 3791 ve Zlíně poskytuje své služby každý pracovní den. Na naše informační centrum se obracejí důchodci se svými problémy, které v rámci své aktivity poradna pro seniory s maximální snahou řeší. Do kanceláře mohou důchodci kterýkoliv pracovní den zatelefonovat a v případě potřeby dohodnout osobní schůzku dle svých časových možností. Je jim poskytnuto bezplatné poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových a právních problémů.

Během roku 2012 navštívilo naši poradnu 75 klientů.

Příklady řešených problémů: poradenství při řešení sporu o odstoupení od kupní smlouvy nákupu zboží, ohledně soužití v domě – obtěžování nadměrným hlukem a kouřením, ohledně vlastnictví pozemku, pomoc při převodu vlastnictví majetku, zprostředkování žádosti o dovolenou, poradenství ohledně půjčky – neschopnost platby, řešení problémů s exekucí syna, pomoc při řešení sousedských vztahů…. O služby poradny je značný zájem.

V průběhu roku jsme také uskutečnili besedy se seniory v Domovech s pečovatelskou službou v  Lukově, ve Vizovicích, v  Jasenné, v Liptále a v Luhačovicích.

Průběžně uskutečňujeme schůzky s Krajskou radou seniorů Zlínského kraje, kde si navzájem předáváme poznatky a zkušenosti z naší činnosti.

    V roce 2013 bude Krajská rada SDČR, o.s. Zlínského kraje ve své práci pokračovat. Svou činnost stejně jako v uplynulých letech zaměří především na nabízené služby, kterými jsou:

– poradenská činnost pro důchodce (bezplatné poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových a právních problémů)
– besedy s důchodci na aktuální téma (organizování přednášek)
– exekutorské poradenství.

Mimo jiné bude zjišťován i zájem důchodců o jejich seznamování s právní úpravou vztahů v oblasti rodinné, majetkové, dědické, bytové i v jiných oblastech. Naše aktivity jsou spolufinancovány z prostředků Zlínského kraje.

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR Zlínského kraje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *