Zimní sportovní hry Královéhradeckého kraje

    Krajská rada Svazu důchodců ČR Královéhradeckého kraje připravovala Zimní sportovní hry pro všechny důchodce Královéhradeckého kraje od listopadu 2012. Jejich konání bylo projednáno a schváleno na schůzi Krajské rady Svazu důchodců ČR Královéhradeckého kraje dne 14.12.2012. Bylo rozhodnuto, že se budou konat ve sportovním areálu ” Máchovka” v Nové Pace. Tím pádem organizace her v místě padla na bedra  MO SDČR v Nové Pace, jejíž vedení se zasloužilo o přípravu od zajištění areálu až po diplomy pro vítěze. Propagací a zajištěním účasti byli pověřeni předsedové všech místních organizací SDČR v kraji. V Hradci Králové byly hry imzerovány v místním zpravodaji “Radnice”. Pozvání obdržel i Klub důchodců  ze Skřivan, se kterým Krajská rada Svazu důchodců ČR dohodla spolupráci připravovaných letních sportovních her 2013 ve Skřivanech. Finanční podpora Krajského úřadu byla osobně projednána předsedou KR SDČR a přislíbena tajemníkem hejtmana KÚ v Hradci Králové.

    Vlastní sportovní hry pro důchodce se uskutečnily ve čtvrtek dne 14. února 2013 za pěkného slunečného počasí. Autobus s účastníky, vypravený z Hradce Králové se zastávkami v Předměřicích a Jaroměři, dorazil těsně po půl desáté do Nové Paky, kde již čekali členové místní organizace v čele s předsedou MO SDČR panem Hamáčkem v doprovodu Krakonoše s napečenými preclíčky. Kolem desáté předseda KR SDČR Ing. Groh všechny úččastníky přivítal a Zimní sportovní hry pro důchodce zahájil. Následovalo rozdělení do skupin podle jednotlivých disciplin, a sice lyžaře sjezdaře, lyžaře běžkaře, zájemce o střelbu pukem na branku a zájemce o bowling. Odpovědní pořadatelé si skupiny odvedli na jednotlivá sportoviště. Skupiny byly dále rozděleny podle pohlaví a věku, a sice do 70 let věku a nad 70 let. Běžkaři měli připravenu trať v příjemném terénu a tak brzy vyrazili do stopy. Sjezdaři měli k dispozici upravený svah s kotvovým vlekem pro rozježdění a vedle vytyčenou trať s brankami. Zářící sluníčko přispívalo k nádherné pohodě. Zájemci o bowling se odebrali do příslušné haly a střelci pukem na branku do haly zimního stadionu. Všichni sportující obdrželi lístečky na občerstvení, které si mohli vybrat ve dvou bufetech. Po skončení sportovních klání byli o půl druhé vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých kategorií. Předávání diplomů a cen se také zúčastnil sám Krakonoš. A tím byly také oficiálně Zimní sportovní hry pro důchodce ukončeny.

    Za uspořádání patří všem organizátorům velké díky. Podle ohlasu odcházeli a odjížděli všichni nadmíru spokojeni a jak se z mnoha stran ozývalo, už se na příští Zimní sportovní hry pro důchodce v  Nové Pace znovu těší.

Ing. J. Groh, předs. Krajské rady SDČR Hradec Králové
foto: Josef Novotný

zimni-hry---foto-1.jpg

zimni-hry---foto-2.jpg

zimni-hry---foto-3.jpg

zimni-hry---foto-5.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *