Poděkování Městskému úřadu Napajedla

Městský úřad Napajedla
paní starostka Ing. Brabcová
Masarykovo náměstí 87
763 61 Napajedla

Zlín dne 2. dubna 2013

Vážená paní starostko,

    Krajská rada Svazu důchodců České republiky Zlínského kraje se snaží trvale svou činností se všemi orgány v kraji spolupracovat na zlepšení spolupráce a pomoci důchodcům v jednotlivých obcích.

    Jsme rádi, že můžeme vyslovit dlouhodobou spolupráci ze strany Vašeho úřadu, a to zejména Odboru sociálních věcí, vedeného paní Alenou Kašnou, který trvale věnuje pozornost a péči důchodcům ve městě při zabezpečování jejich potřeb, a to ve spolupráci s příslušnými zařízeními, dále i zabezpečování jednotlivých akcí v průběhu roku, které přispívají ke spokojenosti důchodců, stejně jako i péčí  o potřebnou úroveň a kvalitu zařízení, sloužících k potřebám seniorů.

    Oceňujeme trvalou péči realizováním akcí pro důchodce, které dlouhodobě a významně přispívají ke spokojenosti důchodců, a to jak po stránce kulturní tak i společenské. Konkrétně různorodé společenské akce, zájezdy apod. Tato činnost může být vzorem pro řadu dalších orgánů v rámci našeho kraje.

    Věříme, že i v budoucnosti Váš úřad včetně Odboru sociálních věcí, bude i nadále, stejně jako doposud, pokračovat v činnosti ve prospěch spokojenosti důchodců. Za dosavadní péči ze strany Vašeho úřadu vyslovujeme poděkování a  žádáme , aby naše poděkování za dosavadní práci bylo tlumočeno i paní Aleně Kašné, vedoucí Odboru sociálních věcí, které si velmi vážíme, nejlépe na zasedání zastupitelstva.

    Obsah dopisu obdrží hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a paní radní Mgr. Taťána Nersesjan.

    Těšíme se na další spolupráci.

Rudolf Dočkálek, předs. Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje

„Aby důchodci nebyli v tísni”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *