Úspěšný 5. ročník Seniorské písně v Českých Budějovicích

    V pátek 14. června 2013 uspořádala českobudějovická Městská organizace Svazu důchodců ČR v sále Gerbera od 14 hodin pod záštitou Krajského úřadu jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice již 5. ročník akce “SENIORSKÁ PÍSEŇ”.

    Úvodem přivítal předseda organizace Ing. Jiří Polánský přítomné a poděkoval panu hejtmanovi Mgr. Jiřímu Zimolovi a primátorovi města Mgr. Juraji Thomovi za převzetí záštity. Poté se ujal slova místopředseda MěO  SDČR Zdeněk Škoda, který uváděl jednotlivé vystoupení účinkujících.

    První vystoupil s pásmem jihočeských lidových písní ženský soubor Rozmarýn, vedený sbormistryní Miloslavou Malou. Tento soubor úspěšně reprezentuje českobudějovickou MěO SDČR od roku 1996.  Dále se představilo 4TRIO z Mladé Boleslavi ve složení Eva Drahotová, Magda Piroutková, Věra Navrátilová a Ludmila Moravcová s pásmem lidových písniček. Náš soubor ROZMARÝN  zatančil v krojích ještě ĆESKOU BESEDU. S taneční skupinou nacvičila toto pásmo Eva Tomášková.

    Potom přišel na řadu ženský pěvecký sbor z Kunovic s názvem TETIČKY. S vedoucí Ludmilou Turčínskou zazpívaly v krojích veselé moravské písničky. S nimi se představil také OLD STARS HRADIŚŤANU – mužský sbor z Uherského Hradiště s pásmem “Široká dolina u Kunovic”, umělecký vedoucí je Zdeněk Ondrášek.

    Jako každoročně se představily publiku DOBŔANSKÉ BÁBINKY – PĚVECKÝ A TANEČNÍ SOUBOR, vedený Ing. Františkem Boučkem, který doprovází soubor na heligonku, a vedoucí Jiřinou Boučkovou, která připravila taneční choreografii pásmo “PÍSNÉ O PIVU”. Pak následoval program “RETRO MUSIC” – staré šlágry třicátých a čtyřicátých let minulého století – zazpívalo opět mladoboleslavské 4TRIO. Posledním bodem odpoledne bylo veselé pásmo “NA HRADIŚŤSKÝCH LÚKÁCH”, kde společně účinkovali  TETIĆKY a OLD STARS HRADIŚŤANU.

    Po tomto veselém a pěkném programu poděkoval předseda MěO SDČR Ing. Jiří Polánský všem souborům i organizátorům a kladně zhodnotil celou akci. Dík patří hlavně člence výboru Jaroslavě Studené za veškeré organizování této náročné akce. Bylo to krásné odpoledne.

Eva Vejrostková, dlouholetá členka MěO SDČR České Budějovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *