Dopis senátorce Gajdůškové

    Následující dopis předal pan Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje, 1. místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR Aleně Gajdůškové. V dopise informuje paní senátorku mj. o tom, co trápí většinu občanů a zejména důchodců, a co by politici měli prosazovat a v zákonech zajistit. Více se dočtete v dopise samotném, jehož text zveřejňujeme v plném znění.

Paní Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu ČR
místopředsedkyně ČSSD

Vážená paní místopředsedkyně,

následující 4-leté období bude velmi významným pro Vaši práci v Senátu ČR i v orgánech ČSSD a bude znamenat i významný podíl v životě důchodců.

Naše organizace Krajská rada Svazu důchodců ČR Zlínského kraje očekává provádění významných změn v legislativě a v Senátu i v práci politických stran včetně ČSSD ve které  působíte.

Naše Krajská rada SDČR Zlínského kraje  v zájmu svých členů si dovoluje  Vás informovat o některých úvahách členů, které by přispěly ke zlepšení postavení ve společnosti i v osobním životě, neboť v posledním volebním období došlo k řadě opatření, která na jejich život nepříznivě působí. Považujeme za žádoucí, aby byla provedena řada opatření ve společnosti, která by vedla ke zlepšení stávajících předpisů, týkajících se důchodců, osob se zdravotním postižením včetně osob pečujících o nezletilé děti.

Za velmi významné považujeme následující:

 1. Legislativně i materiálně zajistit změnu úpravy důchodců tak, aby nedocházelo ke snižování životní úrovně důchodců
 2. Obnovit aspoň částečně právní úpravu poskytování příspěvků při narození všech dětí a prostředků při úmrtí zejména důchodců, kde nejsou příbuzní, kteří by potřebné pohřební výdaje zajistili.
 3. Změnit placení poplatků u lékařů ve zdravotnických zařízení u důchodců
 4. Změnit dosavadní úpravu lázeňské péče, zejména u starých a nemocných důchodců, kteří nemají prostředky sami si příslušnou rehabilitaci zajišťovat.
 5. Provést opatření k tomu, aby pro důchodce byla zlepšena situace z hlediska placení při návštěvě kulturních, historických a jiných zařízení.
 6. Aspoň částečně zlepšit možnost cestování a to zejména důchodců a zdravotně postižených občanů v obcích, kde dopravní obslužnost  téměř neexistuje.
 7. Změnit způsob vyřizování dokladů zejména u starších a nemocných lidí, která záležitost byla dosud vyřizována v jednotlivých obcích.
 8. Nepokračovat v rušení  malých pošt v obcích a zvyšování poplatků za poštovní služby.
 9. Zajistit nezbytnou obchodní síť v malých obcích, ve kterých v současné době prodejny nejsou a občané musí i pro základní potraviny zajíždět i několik kilometrů.
 10. Přezkoumat a prosadit změnu legislativní, týkající se péče o osoby zdravotně postižené a trpící zdravotními potížemi a to hodnocení – zjišťování  zdravotního stavu postižení, uznání invalidity, dále odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Poskytování nezbytných pomůcek zdravotně postiženým osobám pro jejich život nezbytných, včetně pro rehabilitaci i přepravu.
 11. Provést legislativní úpravu týkající se nákladů na pobyt nemocných osob a důchodců umístěných v příslušných ústavech, pokud tyto osoby nemají dostatek prostředků na placení dosavadních nákladů.
 12. V oblasti kultury prosadit legislativní opatření týkající se organizování a financování pořádaných akcí ke zvýšení přístupnosti starších lidí a důchodců, kteří pro nedostatek peněžních prostředků nejsou schopni navštěvovat např. muzea, historické památky, divadla, kina a zoologické zahrady. Přehodnotit dosavadní praxi fungování letních kin včetně stanovení přiměřeného vstupného.

    Uskutečněním uvažovaných změn pro důchodce a osoby zdravotně postižené by došlo k významnému zlepšení jejich života a postavení ve společnosti.

Za podporu navrhovaných opatření děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší náročné práci.

Ve Zlíně 28. 8. 2013

Rudolf Dočkálek,

předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR Zlínského kraje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *