Podzimní výlet důchodců do pevnosti Königstein (Roudnice nad Labem)

    Ve středu 2. října 2013 jsme se tentokrát vydali za hranice – do pevnosti Königstein, která v historii patřila do českého státu. Průvodcem byl p. L. Smejkal, pracovník Muzea v České Lípě, který nás již několikrát  doprovázel po Německu a je znalý této oblasti.

    Pevnost se vypíná na stolové hoře 240 m nad hladinou Labe a její rozloha je 9,5 ha.Vojenský význam byl však malý, byla obléhána pouze jednou Švédy  a nebyla dobyta. Sloužila také jako vězení v obou světových válkách. Legendární je zdařilý útěk francouzského generála Henriho Girauda r. 1942  za pomoci obyvatel Königsteinu. Z pevnosti jsou nádherné výhledy na Labe a na nejkrásnější stolovou horu  v Saském Švýcarsku – Lilienstein. Raritou pevnosti je studna hluboká 152,5 m, nejhlubší v Sasku, s výbornou studenou vodou. Pevnost byla zpřístupněna r. 1955.

    Další zastávkou či spíše výšlapem byla skála Kaiserkrone (znamená „císařská koruna“)- výšlap 351 m n. m. Odměnou nám byly výhledy do všech světových stran ze tří vyhlídek.
Poslední  zastávkou mělo být město Bad Schandau, ale nebyla možnost zaparkování autobusu, proto byla zvolena náhrada – výstup na Pravčickou bránu. Na tu se vydalo 11 účastníků zájezdu, ostatní unavenější volili variantu výjezdu autobusem na Mezní louku a procházku po okolí či občerstvení v restauraci. Tak byli spokojeni všichni.

    Zájezd se vydařil, počasí nám přálo, poznali jsme opět kousek krásné přírody a ukázku zdatnosti lidských rukou při stavbě pevnosti.

Za MěO Svazu důchodců ČR v Roudnici nad Labem
Mgr. Milena Machová, členka výboru

bad-schandau.jpg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *