Jak slavili Mezinárodní den seniorů členové MO SDČR v Mariánských Lázních dne 12. října 2013

    Vzhledem k tomu, že uplynuly tři roky od posledních voleb výboru a revizní komise naší organizace, bylo třeba uskutečnit nové volby obou orgánů. Spojili jsme proto výroční členskou schůzi s oslavou Mezinárodního dne seniorů a tato akce se velmi vydařila.

V její první části si 166 seniorů – členů naší organizace, tři hosté a další účastníci vyslechli zprávu předsedy  pana Karla Lokajíčka o činnosti  v uplynulém období a dále pak předsedkyně revizní komise paní Vlasta Tylová seznámila přítomné s výsledky hospodaření organizace. Finanční pomocí se na bohaté činnosti organizace nejvíce podílelo Město Mariánské Lázně, Krajský úřad Karlovarského kraje a sponzoři z řad podniků našeho města a okolí.

V diskuzi vystoupili naši hosté: starosta Města Mar. Lázně pan Zdeněk Král se velmi pochvalně vyjádřil o naší činnosti , zhodnotil nás jako nejlepší společenskou  organizaci ve městě a přislíbil další podporu . Rovněž  ředitel Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou v Mar. Lázních pan Ing. Vladimír Bláha naši práci velmi chválil a přislíbil ještě intenzivnější spolupráci.

Po provedených volbách výboru, revizní komise a schváleném usnesení pokračovala akce druhou částí a to kulturním programem v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů, v němž se představil taneční kroužek dětí i dospělých z Domu dětí a mládeže DRÁČEK v Mar. Lázních a poté hrála k poslechu i tanci místní dechová kapela DALIBORKA.

Občerstvení, které nám svou finanční  i jinou podporou sponzoři  poskytli, zpestřilo celou akci uspořádanou ve prospěch seniorů našeho města.

Hodnocení účastníky včetně hostů bylo velmi kladné a potvrdilo, že činnost naší organizace je velmi správná.

Karel Lokajíček, předseda organizace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *