MO SDČR Mariánské Lázně hodnotila uplynulý rok

    K bilancování činnosti za uplynulý rok 2013 se sešel výbor Místní organizace SD ČR a všichni členové jednotlivých komisí organizace na své závěrečné schůzi dne 17. prosince 2013 v klubu důchodců. Jako hosté byly přítomny místopředsedkyně KR SDČR z Karlových Varů paní Marie Majdlová a pokladní paní Zdeňka Trošková .

Nebylo toho málo, co jsme seniorům našeho města nabídli. Nejen to, že se mohou scházet pravidelně v klubu, kde jsou již zaběhnuté karetní  kroužky, nově i šachový a nebo jen diskuzí u kávy, pracovaly i všechny komise na zajištění zajímavých kulturních a poučných programů pro všechny členy naší organizace, kterých v současné době máme 435.

Jednodenních zájezdů do blízkého i vzdálenějšího okolí bylo uspořádáno jedenáct a pro velký zájem jich mohlo býti i více.

V uplynulém roce jsme společně navštívili osm divadelních představení a to nejen v Mariánských Lázních, ale i v Karlových Varech a Plzni.

Díky sponzorským nabídkám jsme mohli poskytnout našim seniorům zdarma dostatečné množství vstupenek na řadu koncertů a jiných kulturních akcí.

Pravidelně uskutečňujeme pro naše seniory oblíbená odpoledne v klubu, která se váží k tématickým událostem dle ročního období  (Vítání nového roku, Masopust, Vítání jara, Den matek, Posvícení, Mikulášská zábava) a kde si při hudbě a malém pohoštění popovídají, společně zazpívají i zatančí. Protože je o tyto akce mimořádný zájem, konáme je vždy ve dvou dnech, abychom všechny zájemce uspokojili.

Cestopisné přednášky s promítáním (bylo jich sedm) jsou také velmi oblíbené. Všechny tyto akce zajistila kulturní komise.

I další komise měly bohatou činnost.

Sociální a zdravotní komise zajistila dvanáct odborných přednášek v klubu důchodců, dále návštěvy solné jeskyně, spolupráci s Penzionem, zájezd  do Vánočního domu v Karlových Varech.

Turistická komise uskutečnila dvacet vycházek po okolí města, pět autobusových zájezdů za různými pamětihodnostmi s odborným výkladem vč. krátkých procházek, dvě přednášky o Chráněné krajinné oblasti apod.

Komise pro občanské záležitosti navštěvuje seniory – jubilanty nad 75 let, kterým přináši blahopřání s drobným dárkem od Města a naší organizace. Tato komise rovněž zajišťuje pravidelnou bezplatnou právní poradnu pro seniory města, uskutečňovanou právníkem. Předsedkyně této komise vede též kroniku naší organizace ( jsou v ní zachyceny všechny události od založení organizace v roce 1990) a rovněž zajišťuje proškolování seniorů na našich počítačích.

Výše uvedený přehled (81 akcí) dokazuje, že činnost naší organizace ve prospěch seniorů města je opravdu bohatá a naplňuje naše heslo  “Aby nikdo nebyl sám”.

Na uvedené schůzi byl rovněž projednán finanční plán na rok 2014 a návrh činnosti organizace na 1. pololetí roku 2014. Navržený plán činnosti vypadá, že bude úspěšný, což se nám za pomoci Města, Krajského úřadu, sponzorů a aktivity našich členů výboru a komisí jistě podaří.

Za výbor organizace předseda Karel Lokajíček, foto: pí Angelovová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *