Organizační zabezpečení 9. sjezdu SDČR 2014

    Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží doba příprav 9. sjezdu předkládám Vám Organizační zabezpečení a pokyny k této problematice. Toto organizační zabezpečení bylo projednáno a schváleno na 20. VR SDČR a na 6. ÚR SDČR.

1)    Výroční schůze  místních, městských, regionálních a základních  organizací SDĆR
Termín: 1.10.2013 až 31.3.2014
Zodpovídá: předsedové uvedených organizací

2)    Výroční konference krajské organizace SDČR
Termín: 1.4. až 30.6.2014
Zodpovídá: předsedové krajských rad SDČR

3)    9. sjezd SDČR  Praha
Termín: 5. listopadu 2014
Zodpovídá: předseda SDČR

Doporučené body programu Výročních schůzí:
1)    Zpráva o činnosti a hospodaření
2)    Zpráva KRK
3)    Volba výboru a KRK
4)    Volba delegátů 9. sjezdu SDČR a Krajských konferencí
5)    Návrh na člena Krajské rady
6)    Návrh na funkcionáře SDČR

Delegáti na 9.sjezd SDČR se volí jen na výročních schůzích místních, městských, základních a regionálních organizací.
Klíč pro volbu delegátů je 1:500 členů, další delegát se volí za započatou 500. Rozhoduje počet zaplacených členských známek na rok 2014 k datu 30.4.2014.

    Stávající členové ÚR SDČR a ÚKRK SDČR jsou delegáty 9. sjezdu SDČR. Každý delegát při registraci předloží svou členskou legitimaci kde má vylepenou členskou známku 2014 a sjezdovou známku 2014.

    Na Krajských konferencích se delegáti 9. sjezdu nevolí !!!

    Zápisy z výročních schůzí zašlete na sekretariát SDČR včetně nových evidenčních listů.

    Všichni předsedové sestaví zprávu o své činnosti za rok 2013 (stav členů, počet akcí kulturních, společenských, sportovních, turistických, vzdělávacích a dalších svých specifických činností) a odešlou ji na adresu: Svaz důchodců ČR nám. W. Churchilla 2, Praha 3, nebo na e-mail: svazduchodcu@seznam.cz do termínu: 31.3.2014. Vaše zprávy budou použity pro sestavení Výroční zprávy SDČR za rok 2013.

Zpracoval: O. Pospíšil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *