Přednáška v klubu Svazu důchodců (České Budějovice)

    Úterní pořad v klubu Městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích dne 28. ledna 2014 byl opět velmi zajímavý. Mezi naše členy přišel pozvaný pan PhDr. Vlastimil Kolda a jeho přednáška byla na téma “Poklady českobudějovického archivu”.

Českobudějovický archiv je instituce, která se stará o uchování povědomí o historii Českých Budějovic. Zabývá se písemnými památkami a dokumenty, které sahají od 13. stol. po současnost (např. z činnosti městské správy je v archivu uloženo vše, co zůstalo od 14. století až do dnešní doby, souhrnné písemnosti o školství, o privilegiích i právech města, o činnosti řemeslnických cechů podle oborů). Písemností je celá řada a zajímavá je např. latinsky psaná listina krále Václava II. ze 13. stol. o rychtářství v Českých Budějovicích. Rychtářem král jmenoval Klarice, který měl velkou pravomoc a měl pod sebou hodně pomocníků.

První zmínka o Českých Budějovicích pochází z března roku 1265, kdy zvíkovský purkrabí byl pověřen králem Otakarem II., aby na místě soutoku Malše a Vltavy založil nové město. Purkrabí určil pozemky pro dominikánský řád, který na tomto místě nechal postavit kostel a klášter a postupně bylo založeno město České Budějovice. V budějovickém archivu je mnoho tisícovek písemností od dávných staletí. Pozoruhodná je listina od Karla IV. z roku 1351. Král ji vydal přímo v Českých Budějovicích během jednoho ze svých šesti pobytů ve městě. Týkala se výsad města  –  například mílové právo znamenalo, že míli od Českých Budějovic se nesměl nikdo z řemeslníků usadit (mimo kovářů). Dále Karel IV. přiznal městu právo, že pokud českobudějovický měšťan provede nějaký čin jinde, musí být dopraven k potrestání zdejším rychtářem. V archivu je také 7.000 svazků městských knih a první byla založena roku 1375. Je v ní několik set záznamů a desky byly opatřeny zámkem. Byly tam záznamy všeho druhu  –  dlužní úpisy, prodeje domů, výslechy na mučidlech. V jiných knihách jsou zase zápisy o stavbě Černé věže, kašně Samson i o žádostech občanů, kteří se chtěli usídlit ve městě. O všechny dokumenty se musel někdo starat a také se dlouho hledalo místo, kam to vše uložit. V roce 1870 byl ustanoven první archivář jménem Farář. Za první republiky vedl archiv František Miroslav Čapek. Autor se ještě zmínil o perličce, že císař František Josef I. se zastavil na 4 dny v Českých Budějovicích, neboť se nedaleko konaly manévry vojsk.

Nakonec pan doktor Kolda ukázal přítomným seniorům několik historických fotografií ze začátku 20. století, jak to zde vypadalo. Všem se vyprávění moc líbilo a členka výboru MěO SDČR  Jana Petříková poděkovala za tento krásný pořad a pan Dr. Kolda nás pozval příležitostně do budějovického archivu, který sídlí v Rudolfovské ulici č. 40.

Eva Vejrostková, členka MěO SDČR České Budějovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *