Novoroční setkání seniorů v r. 2014 (Humpolec)

    Dne 17.1.2014 se sešlo 153 členů základní organizace  Svazu důchodců ČR v Humpolci v jídelně Zemědělské akademie, aby se pobavili, poslechli si rekapitulaci naší činnosti a tentokrát také po třech letech opět zvolili nový výbor, revizní komisi a delegáty na 9. sjezd Svazu důchodců ČR a na  krajskou konferenci SDČR v Jihlavě.

Volby byly provedeny aklamací, čtrnáctičlenný výbor zůstal beze změny, předsedkyní je dále Jaroslava Šenkýřová.

Schůzi zahájila Jana Reichertová, která přivítala přítomné a připomněla, že letos uplyne již 24 let od založení celostátní organizace SDČR. Zpráva o činnosti základní organizace v Humpolci za r. 2013 uvádí, že členská základna má 403 členů, vede ji čtrnáctičlenný výbor, který připravuje programy.

Na 20 pracovních schůzkách výboru i členů se zúčastnilo 529 seniorů, pod vedením J. Šenkýřové. Tři velká setkání v jídelně Zemědělské akademie s hudbou, tancem a občerstvením (Novoroční, Májové a oslava Mezinárodního dne seniorů) byla navštívena 400 členy. sedmi oblíbených „Odpoledních čajů“ se zúčastnilo  364 členů. Jaroslav Hloušek sestavil důchodcovskou kapelu, která na těchto čajích hraje. Nahradil tak J. Filipského a jeho harmoniku, který onemocněl. Na devíti přednáškách získávalo znalosti 337 seniorů. Týkaly se kultury, přírody, historie, zdravotnictví a léčitelství. Navštívili jsme  ND v Brně (Rusalka), divadlo Hybernia v Praze (Zorro), koncert ve Stráži n/Nežárkou. Zúčastnilo se 147 členů. Dvou jednodenních zájezdů  – Lysá n/L., Český Brod, Lipany a Kutná Hora se zúčastnilo 98 členů. Dalších 88 členů se vydalo na týdenní zájezd do Českého ráje. Zájezd do sklípku ve Znojmě absolvovalo 44 lidí. Tradiční výstavy výrobků seniorů pod názvem „Ani my nezahálíme“ se zúčastnilo 21 vystavovatelů s 372 exponáty a navštívilo ji 127 lidí. Naše důchodcovská turistická skupina si vyšla na  43 vycházky kolem Humpolce, ušla 185 km a zúčastnilo se jich 352 turistek pod vedením J. Dvořákové. Pokračovala spolupráce s vedením gymnázia Dr. A. Hrdličky. Šesti zajímavých přednášek na literární, historické a zeměpisné téma se účastnilo 114 seniorů. Pokračuje spolupráce i s vedením knihovny formou přednášek. Na organizaci všech programů se podílejí členové výboru pod vedením předsedkyně J. Šenkýřové, které jsme jménem výboru i členů poděkovali za dlouholetou obětavou práci.

Naši práci propagujeme především v měsíčníku Zálesí a na webových stránkách a také v krajském Zpravodaji SDČR a celostátních webových stránkách SDČR. Pro zajímavost uvádíme, že v minulém tříletém období proběhlo 324 různých programů a účastnilo se jich úctyhodných 11.295 osob.

Po pracovní části následovala volná zábava, občerstvení a tanec při hudbě až do večerních hodin.

Marcela Štěpánová, ZO SDČR Humpolec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *