Z dějin knihtisku (České Budějovice)

    Přednáška pozvané paní Mgr. Heleny Stejskalové, vedoucí vědeckého oddělení Jihočeského muzea, byla v klubu městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích dne  11. února 2014 na téma “Z dějin knihtisku” velmi zajímavá.

    Knihy v této části Evropy mají za sebou víc než tisíciletý vývoj a polovina tohoto časového úseku byla zasvěcena rukopisům či kodexům. Historie tištěných knih v českém jazyce začíná s vydáním Trojánské kroniky v roce 1468.  Ve středověku byly počátky české poezie i prózy a byl vydán první český překlad bible. Obdiv zasluhují iluminované rukopisy, vytvořené za vlády Karla IV., a to i přesto, že za vlády jeho syna Václava IV. došlo v umění iluminace k úpadku. Na historickém vývoji českých knih lze zřetelně dokázat, že zatímco ve svobodných dobách bývá knižní umění po umělecké i vědecké stránce na vzestupu v souladu s rozvojem celé společnosti, v údobích útisku znamená také úpadek knih.

    České knihy dosáhly v 16. století evropské úrovně v podobě prací Jiřího Melantricha z Aventina a jeho zetě Daniela Adama z Veleslavína i v produkci ivančicko-kralické  českobratrské tiskárny. Do tohoto období spadají nejpodstatnější úspěchy, dosažené českou knižní produkcí. Mimořádných úspěchů bylo dosaženo  též v přírodních vědách, historii, právu, astronomii i astrologii, medicíně a ve všech humanitních oborech.

    Česká kniha sehrála významnou roli i v 19.století v hnutí národního obrození. Znovuoživení českého jazyka i moderní české poezie a prózy položilo základy obrození politickém, završeném vytvořením československého státu. Celé toto hnutí však bylo možné jen za cenu velkých obětí jak jednotlivců, tak celého  národa. Za zmínku stojí Máchův “Máj”, který byl vytištěn vlastním nákladem autorovým, dále hubené honoráře, vyplácené Boženě Němcové za její “Babičku” i za její další knihy.V tomto století se celý národ  také skládal na provoz Matice České. Nelze zapomenout, že kromě literárních děl ilustrovali knihy dva slavní malíři Josef Mánes a Mikoláš Aleš.

    Ve druhé polovině 19. století bylo založeno několik významných nakladatelství. Za všechny se alespoň uvádí rozsáhlá činnost Jana Otty. Ottův slovník naučný byl nepochybně nejvýznamnějším počinem Ottova nakladatelství. K proslulým titulům patří též Svět zvířat od německého zoologa Alfreda Brehma i Ottův zeměpisný atlas, kapesní sborník nebo sborník naučný. Autorka přednášky ještě na závěr  hovořila o digitalizaci a knižní značce “Ex libris”.

    Byl to pěkný pořad a členka výboru MěO SDČR  Jana Petříková poděkovala paní Mgr. Stejskalové za nás všechny.

Eva Vejrostková členka MěO SDČR České Budějovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *