Místní organizace SDČR v Mariánských Lázních je velmi aktivní

    Jak vyplývá z předcházejících  příspěvků, uveřejňovaných na těchto web stránkách SDČR,  je naše organizace poměrně velká, má přes 400 členů. Tomu  také odpovídá její činnost. V čele organizace je desetičlenný výbor,  který  se schází měsíčně k pravidelným schůzím. Hlavní váha  v zajišťování všech akcí  je na jednotlivých komisích,  které jsou čtyři. V průběhu roku se uskutečňuje kolem 80 akcí. Jsou to zejména, zájezdy, společenská posezení, různé přednášky, návštěvy divadel, galerií, koncertů , společných vycházek  apod. Každá komise se snaží zpříjemnit čas osamoceným seniorům, kteří jsou vesměs velmi rádi,  že se mohou setkávat, a pokud jde o zájezdy, jsou to někdy jejich jediné možnosti, jak se vzhledem k věku i financím podívat do míst, kam by se  jinak již těžko dostávali.

MO SDČR v Mariánských Lázních využívá ke své činnosti místnosti klubu důchodců na Hlavní třídě. Zde se senioři pravidelně scházejí, v malých skupinkách hrají různé hry, popovídají si při kávě či čaji. Hlavním sponzorem naší činnosti je  Městský úřad Mariánské Lázně.

V průběhu prvních měsíců roku 2014 připravila kulturní komise pro seniory tři společenská posezení s pohoštěním a živou hudbou na téma Vítání nového roku,  Masopust  a Vítání jara. Tyto akce jsou mezi seniory velice oblíbené, zazpívají si při živé hudbě i zatančí.  Dále byly uskutečněny dvě cestopisné přednášky s promítáním, společná návštěva  místního divadla. Od sponzora agentury Profit jsme získali pro seniory  vstupenky na celostátní soutěž MISSIS a Rošťák roku – obě akce byly přenášeny televizí.

Komise sociální a zdravotní zajistila pro seniory společné návštěvy solné jeskyně, které jako sponzorský dar majitelky byly za velmi výhodné ceny. Také byly uskutečněny tři přednášky na téma: cvičení paměti, zdravá výživa a novinky z  občanského zákoníku, týkající se seniorů.

Turistická komise, tzv.  „STONOŽKA“  pozvala naše členy  na dvě   přednášky – o chráněném území Slavkovského  lesa a o historii letectví v  Mariánských Lázních. Obě přednášky byly velmi  zajímavé zejména proto, že se hovořilo o místech, která jsou seniorům blízká  z předchozích výletů do okolí. Navštívili jsme také společně  výstavu v divadle – „Vysočina v zimě“ malíře Jana Odvárky. Stěžejní  činnost turistické komise však spočívá ve   vycházkách do okolí, kam by si senioři sami netroufli. Protože letošní zima byla opravdu mírná, bylo těchto vycházek uskutečněno dokonce pět.

Komise pro občanské záležitosti – zajišťuje pro seniory pravidelnou bezplatnou právní poradnu. Navštěvuje  seniory jubilanty nad 75 let s  blahopřáním  a drobným dárkem od města a  MO SDČR. Zajišťuje i proškolování seniorů v práci na počítači a evidenci uskutečněných akcí s kronice.

Pro druhé čtvrtletí je již připraven zajímavý zájezd do Lán a Nelahozevsi, zájezd do Kynšperka, přednášky na sociální témata, která zajímají důchodce, vycházky do okolí města, divadla apod. Na účast seniorů na jednotlivých akcích si  nelze stěžovat. Všechny zájezdy a  kulturní akce jsou ihned naplněny, problém je spíše, že někdy nemůžeme všechny zájemce uspokojit. Přednášky v klubu jsou rovněž hojně navštěvovány, protože jsou uskutečňovány odborníky.

Karel Lokajíček, předseda MO SDČR Mariánské Lázně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *