Hodnocení činnosti MO SDČR Mariánské Lázně za II. čtvrtletí 2014

    I druhé čtvrtletí letošního roku bylo v Místní organizaci Svazu důchodců ČR Mariánské Lázně naplněno bohatým programem.

Letošní celodenní výlet do Lán a zámku v Nelahozevsi se opravdu vydařil. Prohlídka jednoho z nejvýznamnějších českých renesančních zámků, kde jsme nahlédli do interiéru rodiny Lobkowiczů, byla velice zajímavá. Krásný je i samotný zámek a jeho okolí. Příjemným zážitkem byl  i oběd v zámecké restauraci. Ze zámku jsme došli procházkou k rodnému domu Antonína Dvořáka, kde jsme si  vyslechli  několik jeho skladeb, které navodily atmosféru prohlídky samotných prostor. Odtud jsme se vydali do Lán, kde jsme navštívili muzeum T. G. Masaryka. Zámek, který  je sídlem prezidenta republiky, jsme si prohlédli  ze zámeckého parku. Na závěr naší návštěvy v Lánech jsme se poklonili hrobu TGM.  Mimořádně krásné slunečné počasí podtrhlo úspěch zájezdu u všech zúčastněných.

Květen byl ve znamení oslavy Dne matek. Na společenské posezení přišly našim seniorkám popřát děti zdejší základní školy se svou paní učitelkou. Milé básničky a písničky všechny přítomné ženy potěšily a  s radostí od dětí přijaly přáníčka, která děti pro ně vyrobily. Průběh oslavy byl přenášen  i místní  kabelovou televizí.

Další zájezd byl nasměrován do zámku v Nebílovech a do plzeňské zoologické zahrady. Zámek Nebílovy je postupně rekonstruován a prohlídka se uskutečňuje v již opravených prostorách. Je příjemné tímto zámkem projít. Zoologická zahrada upoutává vždy, a to bez rozdílu věku – proto si zde každý našel  co ho zajímalo.

Nezaháleli  ani turisté – kromě pravidelných vycházek do okolí, které se konají zpravidla každý týden, vyjeli pro změnu do Chodové Plané na velikonoční výstavu, která se všem  velmi  líbila. Se zájmem se setkala i prohlídka zdejšího divadla včetně zákulisí s odborným výkladem. První výlet byl na Andělskou horu u Karlových Varů. Protože nás na těchto výletech doprovázejí páni  Ing. Schlossar a Ing.Švandrlík, odborníci na historii tohoto kraje a Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les, dozvěděli jsme se zase mnoho nových a zajímavých informací. Po prohlídce kostela Nějsvětější trojice jsme vystoupili na Andělskou horu. Výstup byl sice náročný, ale většina našich seniorů jej zvládla. Zejména musíme zdůraznit obdiv dvěma seniorkám, které již dovršily úctyhodných 90 let a na vrchol vystoupaly v naprosté pohodě. Druhý neméně zajímavý zájezd se konal do bečovské botanické zahrady. Tato botanická zahrada (před válkou nazývaná „druhé Průhonice“) postupně vzniká od roku 2005 obnovou zdevastované zahrady za nesmírného úsilí  pana Ing. Šindeláře a jeho spolupracovníků. Ta část zahrady, která je zatím zpřístupněna, všechny velice překvapila, neboť  jsou zde k vidění mimořádně vzácné dřeviny.  Návštěvu jsme zakončili v příjemném prostředí  zdejšího občerstvovacího zařízení uprostřed přírody.

V rámci péče o zdraví našich seniorů zajistila komise sociální a zdravotní společné návštěvy  bazénu, návštěvy solné jeskyně a přednášky na téma  „Sociální a bytové služby pro seniory“ a  „Oční vady“. Obě přednášky účastníci kladně hodnotli.  Šestnáct našich seniorů navštívilo na Den otevřených dveří Ústav tělesně postižených v Mnichově. Touto návštěvou jsme udělali radost nejen nemocným, ale i všem pečovatelkám.

Členky komise pro občanské záležitosti navštívily 83 seniorů – jubilantů v blahopřáním a dárkem od starosty města a předsedy MO SDČR Mar. Lázně. Probíhala také bezplatná právní poradna,seniory často využívaná.

V průběhu dvou letních měsíců budou realizovány jen příležitostné akce o kterých budou informace ve vývěskách. K pravidelným  akcím se vrátíme opět po prázdninách.

Karel Lokajíček, předseda MO SDČR Mariánské Lázně
Foto: Angelovová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *