Odhalení pamětní desky sourozencům Křičkovým (Nové Město na Moravě)

    Do Maršovic, obce vzdálené 2 km od Nového Města na Moravě (dnes místní části), jezdívali sourozenci Křičkovi ke své „bábince“ a později tu i žili. Všichni byli nadaní –  z Jaroslava se stal hudební skladatel, z Petra básník a i jejich sestra Pavla se věnovala literatuře. Petr Křička byl jedním z prvních abiturientů „reálky“ v Novém Městě na Moravě z roku 1901.

V letošním roce oslavila tato  škola v Novém Městě – dnes s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami – 120 let.

Den před oficiálními oslavami výročí gymnázia se sešli všichni milovníci umění před budovou Maršovské rychty, kde byla sourozencům Křičkovým odhalena pamětní deska. Akce se zúčastnil vnuk Jaroslava Křičky, autor uměleckého zpracování desky Plieštik, představitelé našeho města –  Nového Města na Moravě, zástupci Sboru dobrovolných hasičů z Maršovic, vedení Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě, vedení Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě  i řada občanů Nového Města, Maršovic a okolí.

Zástupci naší organizace Svazu důchodců ČR  se sešli na této akci v počtu 25 osob a přispěli tak svým podílem ke zdařilosti akce.

Po kulturním  programu, kdy zazněl i „Bábinčin maršovský valčík“, a po odhalení pamětní desky poseděli ještě novoměstští senioři v restauraci Maršovská rychta a poté se pěšky vydali k domovu.

Je moc dobře, že se nezapomíná na významné osobnosti regionu a že i v době, kdy se téměř vše posuzuje „penězi“, si mnoho lidí uvědomuje význam kultury a umění pro život člověka.

Libuše Topinková, ZO Svazu důchodců ČR Nové Město n. M.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *