Známe změny v novém občanském zákoníku?

    Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ), platný od 1. ledna 2014, obsahuje mnoho změn, nových názvosloví a terminologických výrazů, o kterých bychom měli být my, důchodci, ve vlastním zájmu informováni. Svaz důchodců České republiky (dále SDČR)  proto již v únoru letošního roku podpořil myšlenku uspořádat během roku 2014 v jednotlivých krajích semináře o právní gramotnosti svých členů.

V Kladně uspořádá Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje  seminář 12. listopadu 2014 v hotelu Kladno a přednášet a zodpovídat dotazy bude právník JUDr. Holub, LL.M.

Problematika změn v NOZ se probírá v denním tisku, v televizích, na internetu a v dalších médiích a mnozí právníci mívají i různé názory a výklady jednotlivých paragrafů. Mně osobně zaujaly odpovědi právníka JUDr. Jana Holuba, LL.M, s jehož svolením uvádím zkrácenou verzi otázek k bydlení v družstevních panelových domech nebo domech se Společenstvím vlastníků jednotek (SJV).

JUDr. Holub uvádí, že nový Občanský zákoník naše společnost potřebovala a časem se dotkne v kladném smyslu každého občana České republiky. Platí totiž i řada dalších nových nebo novelizovaných právních norem, mezi které patří třeba insolvenční zákon nebo zákon o korporacích, a další.

V oblasti družstevního bydlení došlo zřejmě k největším změnám v zakládání Společenství vlastníků jednotek (SJV) a v souvislosti s převodem družstevních bytů do osobního vlastnictví. Změna se dotkla i Stanov SJV, které mají být podle nové koncepce více „ušity na míru“ konkrétním SJV. Mění se terminologie, hlasování mimo schůzi shromáždění vlastníků bytů, prodej i koupě bytu a další otázky. Při prodeji bytu přechází s koupí bytu i dluhy bývalého vlastníka vůči SJV, např. když na bytě vázne hypotéka nebo je vlastník v insolvenci. Součástí Stanov SJV by měla být i pravidla pro správu společných prostor v domě a jejich důsledné dodržování – zde i s možností vynucení soudní cestou. Zákon také považuje v družstevních bytech podíl v družstvu za věc, kterou je možné dát do zástavy, proto je nyní  možné brát si na koupi bytu hypotéku. Stanovy konkrétního družstva nebo SJV však mohou tuto možnost např. i vyloučit, proto by kupující družstevních bytů měli věnovat velkou pozornost i stanovám družstev, ve kterých si chtějí koupit družstevní podíl.

Toto je jen nepatrná ukázka, co bychom měli jako majitelé bytů či družstevníci znát, měli bychom také vědět, kam se v tom kterém kraji obrátit i o bezplatnou právní pomoc. Další změny v NOZ se totiž týkají dědictví, závěti, řešení konkrétních situací každého z  nás a mnoha dalších oblastí života důchodců. Věřím proto, že Krajské rady Svazu důchodců ČR jsou uspořádáním besed nebo seminářů s právní problematikou v rámci kraje i v jednotlivých organizacích našim členům velmi nápomocni.

Hana Němcová, místopředsedkyně Svazu důchodců ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *