Bilance činnosti Krajské rady SDČR Karlovy Vary za uplynulý rok 2014

    V dubnu tohoto roku byla na krajské konferenci zvolena nová Krajská rada Svazu důchodců ČR Karlovarského kraje a. předsedkyní byla zvolena paní Marie Majdlová. V karlovarském kraji jsou v Krajské radě SDČR zapojeny čtyři místní organizace – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Krásno a Loket. Každá tato organizace má v KR svého zástupce.

Kromě organizačních záležitostí, které  jsou  projednávány na pravidelných schůzích  KR,  přistoupila v letošním roce KR i k organizaci společenských a kulturních aktivit,  kde se vzájemně mohou poznávat senioři všech MO.

První společné setkání v tomto roce se uskutečnilo na pozvání místní organizace  SDČR Krásno. Zástupci každé MO přijeli do Krásna, kde nás krásenští senioři přivítali a pozdravit nás přišel i starosta obce.  Společně jsme pak procházkou  odešli  do  velice příjemného  prostředí  krásenské rozhledny. Zde již byl připraven bohatý program, při kterém se ihned rozproudila vřelá zábava. Opékali jsme buřty, popili pivo, kávu a koláčky a potom rychle na rozhlednu. Krásný výhled do okolí si nechali ujít jen opravdu málo pohybliví senioři. Celé odpoledne proběhlo ve veselé a družné  atmosféře a bylo inspirací k uskutečnění tradice těchto setkávání. K dalšímu společnému setkání, které se uskuteční  na jaře 2015, pozvali  přítomné seniory zástupci místní org. SDČR Mariánské Lázně.

Léto rychle uběhlo a na 5. a 6. září  připravila KR SDČR Karlovy Vary  zájezd pro zástupce všech MO do Jižních Čech. Zúčastnili se ho senioři z Karlových Varů, Mariánských Lázní a Krásna.

První zastávka na naší cestě byla ve Vodňanech, které jsme si prohlédli a poobědvali zde. Pak už naše cesta zamířila do cíle prvního do Českého  Krumlova.  Odpolední procházka po hradě, zámku a malebných zákoutích města všechny naladila na večerní divadelní představení, které se konalo na otáčivém hledišti v zámeckém parku.  Komické představení „Cesta kolem  světa“  s kouzlem točny a kulisou zámeckého parku bylo skutečným zážitkem.  Druhý den jsme jeli na Lipno, kde jsme se prošli stezkou korunami stromů. Krásné počasí, které nás provázelo,  umocnilo fantastické pohledy na okolní Novohradské hory, Šumavu a celé Lipenské jezero.  Okouzleni  přírodou  jsme  si ještě na závěr našeho putování prohlédli  Cisterciáncký  klášter ve Vyšším Brodě.

Celý zájezd byl mimořádně zdařilý jak obsahově, tak průběhem. Zástupci všech zúčastněných místních organizací vyjádřili srdečný dík organizátorkám KR SDČR – předsedkyni paní Marii Majdlové a místopředsedkyni paní Daniele Černé, které celý zájezd připravily.

Na základě pozvání MO SDČR Mariánské Lázně se předsedkyně a místopředsedkyně KR zúčastnily jejich výroční schůze spojené s oslavou Mezinárodního dne seniorů .  Celá akce byla velice dobře zorganizovaná a oslava proběhla v příjemném prostředí hotelu Polonia v Mariánských Lázních. Výbor této organizace připravil pro své seniory hodnotný program, který zástupkyně KR ocenily pochvalou celému kolektivu MO Mariánské Lázně.

Krajská rada SDČR Karlovy Vary připravila ve spolupráci s magistrátem města Karlovy Vary na oslavu Mezinárodního dne seniorů  pro všechny seniory kraje zdarma divadelní představení „Co v detektivce nebylo“. Vystoupili známí pražští herci pánové Nárožný, Vydra a paní Boušková, což bylo předem zárukou příjemného zážitku pro všechny diváky. Senioři se velice dobře pobavili a ocenili tuto akci.

Pro seznámení seniorů s novým Občanským zákoníkem rozdělila KR finanční příspěvky na odborné přednášky, které si jednotlivé organizace zajistí.

Na závěr letošního roku plánuje ještě KR SDČR Karlovy Vary zorganizovat  začátkem  prosince pro zástupce svých místních organizací jednodenní zájezd do vánočního Norimberka.

E. Lanczová, Krajská rada SDČR Karlovy Vary

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *