Bohatá činnost organizace SDČR MO Mariánské Lázně

Přežít do 100 let“ –  toto heslo bylo tématem konference, pořádané Krajským úřadem Karlovy Vary koncem prosince 2014, které se zúčastnila i skupina seniorů MO Svazu důchodců ČR Mariánské Lázně.

Z řady rad a doporučení  stále na prvním místě zůstává nebýt  osamocen. Toto řešení nabízí právě klub důchodců, kde se senioři mohou setkávat se svými vrstevníky a zúčastňovat se různých kolektivních akcí, kterých je dostatek na výběr podle zájmu každého účastníka. A že bylo v uplynulém roce z čeho vybírat je patrné z následujícího přehledu.

Velice aktivní je naše turistická „STONOŽKA“, která v minulém roce již oslavila 10 let od svého založení. Za tu dobu uskutečnila 250 vycházek a senioři našlapali 720 km. Pravidelné vycházky do okolí vyhledávají spíše hůře chodící senioři, kteří si v bezpečí a pod starostlivým dohledem paní Trudy Prouzkové, předsedkyně této turistické komise, troufnou za rok nachodit až 50 km. Velice oblíbené jsou i krátké zájezdy se „Stonožkou“ do okolí, které jsou vždy doplněny odborným výkladem pánů ing.Schlossara a ing. Švandrlíka, specialistů na historii a CHKO Slavkovského lesa. Tradiční opékání buřtů u Prelátova pramene je také velice oblíbené a hojně navštěvované.

Zájemci o společenské a kulturní akce si měli také z čeho vybírat. Během minulého roku uspořádala kulturní komise, vedená paní Janou Drašnarovou, celkem šest společenských posezení s hudbou a pohoštěním. Velký zájem mají naši senioři o návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Byli jsme v divadle v Karlových Varech na představení Pražských divadel, v Chebu na Divotvorném hrnci, v Českém Krumlově na Cestě kolem světa (na otáčivém hledišti zámeckého parku) atd. Středobodem zájmu jsou zájezdy. Výběr v loňském roce byl skutečně vydařený. Byli jsme v Nelahozevsi, Lánech, Českém Krumlově, Na Lipně, v ZOO v Plzni a na hradech Rabí a Velhartice. Každým zájezdem nás provázelo krásné slunečné počasí, což přispělo i k radosti a dobré náladě všech účastníků. Přednášky o historii a památkách byly vždy doprovázeny promítáním a jsou rovněž oblíbené.

Sociální a zdravotní komise vedená paní Marií Kozlovou pečovala o naše seniory organizováním společných návštěv bazénu a solné jeskyně. Deset přednášek zaměřených na zdravotní prevenci seniorů bylo vždy sledováno se zájmem a bohatou účastí. O správném stravování naše seniory přesvědčili studenti Hotelové školy v Mariánských Lázních, kteří nám připravili ochutnávku jídel zdravé výživy. I tato komise zorganizovala tři zájezdy. Do domova se zvláštním režimem – Kazdův Dvůr ve Vošnově, do Domova seniorů v Kynšperku n. Ohří a do Ústavu sociální péče v Mnichově u Mar.Lázní. Návštěva těchto sociálních zařízení ukázala našim seniorům jak je zajištěna péče o dlouhodobě nemocné a nemobilní občany. Zde kromě toho, že potěšili svou návštěvou klienty domovů,  měli možnost porovnat i prostředí a vybavení těchto zařízení.

O občanské záležitosti se stará komise vedená paní Silvou Angelovovou. Její členky navštěvují jubilanty, kterým předávají blahopřání a drobné dárky od Městského úřadu a naší organizace. Pro seniory organizuje pravidelnou bezplatnou právní poradnu a zajistila dvě přednášky na téma změny v Očanském zákoníku, které se týkají seniorů. Zájemcům o práci s počítačem poskytuje pomoc předsedkyně komise. V minulém roce jsme zprovoznili naši webovou stránku (www.svazduchodcu.webnode.cz).

Stejně jako v minulém roce budeme pro naše seniory připravovat oblíbené a lákavé akce, které se osvědčily a budeme se snažit přicházet i s novými nápady, kterými bychom rádi oslovili i ty seniory, kteří zatím cestu do klubu nenašli. Rádi uvítáme i nové členy do Svazu důchodců ČR, přihlášky jsou přijímány v klubu důchodců po celý rok.

Karel Lokajíček – předseda
Místní organizace SDČR Mariánské Lázně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *