2. společenský ples SD ČR MO Brno

Již podruhé v pátek 16. ledna přivítal hotel „Kozák“ v Žabovřeskách natěšené a dychtivé důchodce na jejich v pořadí druhém plese. Myšlenka, se kterou přišla naše předsedkyně před dvěma lety, se ujala i ve výboru SD ČR v Brně. Ukázalo se, že je to myšlenka dobrá a šťastná. I v tomto  případě se ukazuje, že přes všechny tradiční problémy, zejména finanční, se najdou chápající a vstřícní činitelé jak na Magistrátu města Brna, tak i v městských částech. Všichni pomohou při při zajištění – jedni finančně, jiní dary do „Kola štěstí“. S velkým pochopením počítáme, a ze zkušeností víme, že tomu tak může být, s majiteli hotelu. Ve všem nám vycházejí vstříc, ve všem víme, že se na ně můžeme obrátit. Patří jim za to velké poděkování.

S organizací plesu, jak vychází najevo, je mnoho starostí, je třeba začít hned po skončení předcházejícího, je třeba zapojení celého výboru, dalších dobrovolníků. Poděkovat je nutné i významným hostům, při 2.plese přišli mezi nás první náměstek hejtmana JmK Mgr. Marek Šlapal, první náměstkyně primátora Ing. Klára Liptáková, která o naši práci projevuje již dlouhodobý zájem, starosta městské části Brno- Žabovřesky Ing. Tyralík, mezi významnými hosty jsme přivítali i předsedu organizačního a legislativního výboru JmK Ing. Pavla Březu a předsedu Krajské rady seniorů Františka Špačka.

Průběh plesu zpříjemnilo nejen Kolo štěstí, ale všemi obdivované předtaneční vystoupení manželů Přibylových s ukázkou standardních tanců.

A tak není divu, že účastníci zapomněli, jak v průběhu konstatovali, a bylo to na nich vidět,na své problémy, bolístky, starosti. Pustili se do bujarého tance, hrála široko – daleko využívaná a obdivovaná hudba. Motto plesu – Proč bychom se netěšili? vyšlo – a věříme, že bude vycházet i nadále, už se na to těšíme.

                                                                                                              Libuše Gottwaldová                                                                               místopředsedkyně MěO Svazu důchodců ČR Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *