Moderní léčba diabetické nohy ve Zlíně dostupná již 20 let

Na našich besedách Svazu důchodců ČR, o.s. Zlínského kraje se stále častěji setkáváme s problematikou onemocnění cukrovkou. Na toto téma jsme uspořádali několik přednášek s MUDr. Emilem Záhumenským, který informoval o nových metodách  a možnostech léčby tohoto závažného onemocnění.  Přednášky se setkaly s velkým zájmem a považujeme za přínosné šířit tyto informace mezi co nejširší okruh veřejnosti.

Diabetologická, angiologická a podiatrická ordinace pracuje ve Zlíně a Valaškých Kloboukách  již 20 let.   Věnuje se problematice  pacientů s cukrovkou,  postižení    cévního systému a hojení chronických   ran. Právě  v této oblasti bylo dosaženo největších úspěchů  a je vyhledávána lékaři  i pacienty  nejen z Moravy, ale celé ČR. read more