Moderní léčba diabetické nohy ve Zlíně dostupná již 20 let

Na našich besedách Svazu důchodců ČR, o.s. Zlínského kraje se stále častěji setkáváme s problematikou onemocnění cukrovkou. Na toto téma jsme uspořádali několik přednášek s MUDr. Emilem Záhumenským, který informoval o nových metodách  a možnostech léčby tohoto závažného onemocnění.  Přednášky se setkaly s velkým zájmem a považujeme za přínosné šířit tyto informace mezi co nejširší okruh veřejnosti.

Diabetologická, angiologická a podiatrická ordinace pracuje ve Zlíně a Valaškých Kloboukách  již 20 let.   Věnuje se problematice  pacientů s cukrovkou,  postižení    cévního systému a hojení chronických   ran. Právě  v této oblasti bylo dosaženo největších úspěchů  a je vyhledávána lékaři  i pacienty  nejen z Moravy, ale celé ČR.

V ČR se tato péče provádí jen v několika fungujících  centrech, většinou  při fakultních a krajských nemocnicích, které jsou však pro běžné pacienty z  terénu málo dostupná.  Velká většina pacientů je léčena na   chirurgických pracovištích, kde ale chybí systém preventivních  kontrol  a  možnost včasného   záchytu.  Léčba je často zahajována pozdě, až v pokročilých  stadiích, vyžaduje  zbytečné hospitalizace. Cena  péče dosahuje desetinásobku nákladů a často končí amputací, proti včasnému komplexnímu ambulantnímu řešení.  Zásady péče se celosvětově řídí podle Pracovní skupiny pro léčbu diabetické nohy (International Working Group on the Diabetic Foot), kde jsou zastoupena i ČR. Taková péče je zaměřena zejména  na prevenci rizikových stavů a záchytu problému  v časných stadiích, kdy je léčba i relativně  levná.  Praktické  i teoretické zkušenosti byly získány  návštěvou zahraničních  pracovišť, zvl. v Anglii, Holandsku a Německu. Tento způsob práce dokáže zahojit i pacienty, kteří byli na jiných pracovištích indikováni k amputaci. Podstata úspěchu spočívá zejména v neodkladném zahájení léčby a splnění všech mezioborových  požadavků na komplexní péči o diabetickou  ulceraci. Přitom pacienta ve většině případů není třeba  nikam odesílat. Je provedeno  vyčistění rány (debridement), lokální ošetření, cévní a neurologické vyšetření, okamžitá aplikace  pomůcky  ke snížení lokálního tlaku na ránu, lokální a celková ozonoterapie, zvláště při těžké infekci a nedokrevnosti.

Pacienti se syndromem diabetické  nohy   musí mít v každém stadiu léčby i prevence  zajištěnu upravenou  ochrannou  obuv.  Po celou dobu  činnosti  je tato oblasti zdokonalována ve spolupráci se zkušenou protetikou ORCO Zlín či Proteor Ostrava.   Pro pacienty se zhojenými ranami, nebo pro ty, kteří jsou ve vysokém riziku, je  na pracovišti zajištěna odborná  medicinální pedikůra. Přitom jsou  zavčas odhalena potenciální rizika a neodkladně zahájena léčebná intervence.  Tímto systémem se daří zavést zcela jiný druh péče  o diabetickou  nohu, kdy je nákladná a často  mutilující chirurgická léčba  nahrazena   preventnivní a záchovnou péči. Celkové přímé a nepřímé náklady se často liší o celý řád. Tato  péče je   diabetology,   praktickými lékaři i samotnými pacienty  velmi žádaná, ale není  pro všechny pacienty  z kapacitních důvodů  již dostatečně dostupná.  Jednání o možnosti  navýšení úhrady péče a rozšíření  pracoviště dlouhodobě  probíhají, ale vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů se závažným postižením, kterým hrozí amputace končetiny, nutno zajistit rychlé a dostupné řešení.

Proto budujeme v Uherském  Hradišti  první ordinaci systému  Senzaclinic, která poskytne  základní  péči o  tyto pacienty i bez úhrady zdravotní pojišťovny.  Cena ošetření bude srovnatelná  s úhradou za ošetření ve stomatologické či  veterinární  ordinaci.    Bude nabízet i rozšířenou nabídku služeb  zaměřených především na prevenci a ovlivnění příčin onemocnění, nikoli pouze  jejích příznaků. Činnost bude zahájena v průběhu  měsíce března 2015.

 Pro tyto praktické zkušenosti s aplikací mezinárodních doporučení do běžné české  terénní praxe jsem byl zvolen do výboru Podiatrické sekce  České diabetologické společnosti.   Přednáším tuto problematiku  na celostátních sympoziích, 2x ročně školím specializované sestry v IKEM Praha   a byl jsem zařazen jako školitel do kurzů  pro  lékaře oboru chirurgie, kteří se péči o diabetickou nohu zabývají

MUDr. Emil Záhumenský,Diabetologická, angiologická a podiatrická  ordinace,Lékařský dům Ormiga,Kotěrova 5546, 760 01   Zlín, tel. +420 777 834 986, zahumensky.emil@seznam.cz, www.senzamedical.cz

Rudolf Dočkálek
předseda Krajské rady SDČR, o.s. Zlínského kraje
Lorencova 3791
760 01 Zlín

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *