Náchod, Broumov – zájezd důchodců

Deštivého rána ve středu 20. května 2015 jsme se vydali autobusem na poměrně dalekou cestu – na zámek v Náchodě a do Broumovského kláštera.

Náchodský zámek na nás shlížel z kopečka, tak jsme si všichni při pohledu na něj zanotovali lidovou píseň „ Náchodský zámeček.“ K nádvoří vedla cesta kolem „Medvědária”- ale ani Ludvík ani Dáša nebyli venku, dívali se na nás ze své boudy. Také jim asi vadil déšť jako nám. Piccolominská expozice se nám líbila – k nejcennějším exponátům patři 9 tapisérií, které nechal tehdejší majitel Ottavio Piccolomini vyrobit v Bruselu pro náchodský zámek. Unikátní je sbírka květinových, ovocných a loveckých zátiší.

Další zastávka byla v Hronově, kde jsme nemohli vynechat rodný domek spisovatele Aloise Jiráska, známého svými historickými romány z českých dějin. Hronov je také známý svým festivalem amatérských divadel – Jiráskův Hronov, který se koná každoročně v srpnu.

Po odpočinku v restauraci při dobrém obědě jsme zamířili do posledního místa zájezdu – k Broumovskému klášteru, který byl založen řádem benediktinů. Klášter prošel dlouholetou restaurátorskou prací a nyní otevírá návštěvníkům krásný refektář s ukázkami církevních ornátů, je zde kopie tzv.Turínského plátna, v knihovně je na 17 000 knih. Poslední prohlídkou v klášteře byl kostel sv. Vojtěcha. V Broumově nás ještě čekala zastávka u nejstaršího sakrálního dřevěného kostelíka v Čechách – hřbitovního kostela Panny Marie. Loď ze všech stran obklopuje ochoz, kde jsou renesanční a empírové náhrobky a dřevěné desky z 16. – 17. stol. popisující události v Broumově.

Zájezd se všem i přes nepřízeň počasí líbil a odnášeli jsme si plno nových poznatků.

Milena Machová,
M
ěO Svazu důchodců v Roudnici nad Labem

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *