Jak se nám dařilo v 1. pololetí roku 2015 – MO SDČR Mariánské Lázně

Na počátku roku výbor schválil plán mimořádných kulturních a společenských akcí u příležitosti 25 leté činnosti SD ČR a naší organizace. Deset těchto mimořádných akcí je rozplánováno od května do října.

Květnové a červnové akce (tak jak byly naplánovány) jsou splněny. Byly to autobusové zájezdy do různých sociálních zařízení na Tachovsku, do ústavu v Mnichově na Karlovarsku, zájezd na Bohemium Park v rámci zahájení lázeňské sezóny, autobusový zájezd na hrad Karlštejn a zámek Dobříš. Byly již uskutečněny tři ze šesti plánovaných koncertů dechové hudby pro naše seniory i lázeňské hosty na kolonádě u Lesního pramene.

To je z plánu mimořádných akcí, ale i ostatní akce, které máme naplánované, jsou plněny.

Například kulturní akce v klubu důchodců jako „Vítání nového roku“, „Masopust“, „Vítání jara“, „Den matek“, dále sedm přednášek z oboru zdravotnictví, sociální politiky, historie apod. Zájem byl i o společné návštěvy solné jeskyně.

Turistická komise zajistila deset vycházek do okolí města s odborným výkladem, vycházku na Prelát s opékáním buřtů a autobusový zájezd na Kynžvartské kyselky rovněž s odborným doprovodem.

Navštívili jsme 183 seniorů – jubilantů s blahopřáním a dárkem, o naši bezplatnou právní poradnu pro důchodce projevilo zájem 20 osob a mohli bychom jmenovat další drobné akce. Spokojenost s naší činností vyjádřilo i Město a krajský úřad.

Věříme, že se nám podaří splnit i připravené akce na 2. pololetí letošního roku.

Výbor MO SDČR Mariánské Lázně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *