Den aktivního seniora

Pod záštitou hejtmana libereckého kraje a za podpory magistrátu města Liberce se v úterý 13. října 2015 v libereckém Koloseu konalo slavnostní setkání aktivních seniorů libereckého kraje. Tuto akci připravila Krajská rada Svazu důchodců ČR, v rámci oslav 25. výročí vzniku SDČR.

Setkání se uskutečnilo za účelem ocenění dlouholeté obětavé činnosti seniorů a seniorek z celého libereckého kraje. Hosty tohoto setkání byli pan Ivan Vodák místopředseda SDČR, předsedkyně Krajské Rady seniorů Libereckého kraje paní Mirka Palečková, pan Michal Dufek – ředitel příspěvkové organizace Kontak Liberec. Po úvodním vystoupení hostů, seznámila  předsedkyně Krajské rady paní Bedřiška Klíchová přítomné s historií a činností SDČR  v našem kraji, vyzdvihla význam dobrovolné činnosti jednotlivých organizací v kraji. Také zdůraznila význam dobré spolupráce s místní, městskou a krajskou samosprávou. Následně 11 nominovaným seniorkám poděkovala a předala Pamětní list SDČR, za to jak se obětavě věnují vedení a organizování zájmových činností pro seniory libereckého kraje.

Dalším bodem programu bylo vystoupení kouzelníka. Pan Rajdl – mistr kouzelník nás okouzlil a pobavil.  Vystoupení pěveckého souboru seniorů Matylda a Tylda pod vedením paní Niny Vaňkové  sklidilo veliký potlesk všech 70 přítomných. Jejich výkon nás nadchnul. V závěru setkání bylo nabídnuto drobné pohoštění a prostor k prohlídce kronik, předávání  zkušeností  a plánování dalších aktivit.

Ocenění bylo uděleno za dlouhodobé rozvíjení aktivit seniorské populace paní:

 • Ludmile Caránkové
 • Aleně Hollerové
 • Marii  Chlumské
 • Miloslavě Kubíkové
 • Jaroslavě Honzejkové
 • Haně Musilové
 • Nině Vaňkové
 • Anně  Sadílkové
 • Aleně Šursové
 • Evě Zlesákové
 • Ireně Tiché

Program připravila  a slovem provázela Bedřiška Klíchová, na přípravě akce se podíleli  MCÚ Koloseum, Iva Plechatá,  Irena Tichá, Pavla Medvídová, grafická úprava pamětních listů – Tomáš Vacek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *