EURAG V Paříži

Podzimní zasedání EURAGu se uskutečnilo v Paříži, ve dnech 14.-18. října 2015. Zúčastnilo se ho 25 zástupců národních společností pro seniory z 10 zemí Evropy (Francie, Německo, Rakousko, Litva, Česko, Estonsko, Anglie, Wales, Izrael, Island). Zasedání bylo výjimečné nejen proto, že bylo uskutečněno poprvé v novodobé historii EURAGu v tomto překrásném městě, ale hlavně proto, že na Konferenci se jednalo o seniorech na téma „Stárnutí je také zábava“.  Hostiteli akce byly francouzské organizace pro seniory „E-seniors“, „Too young to retire“ a „Old up“.  Organizace, které mají dlouholetou zkušenost z práce se seniory. Hosty Konference pořádané na uvedené téma byli mj. zástupce primátora 4. arrondissmentu Paříže, zástupce OSN pro věci seniorů, na pozvání viceprezidenta rovněž zástupce Velvyslanectví ČR ve Francii a zhruba 120 účastníků, členů francouzských seniorských organizací oblasti střední Francie a Paříže a další. Bylo to úžasné, všichni měli možnost se po oficiální částí konference seznámit detailně s aktivitami hostitelských organizací a zúčastnit se pořádaných akcí.

To nejlepší čekalo zájemce v podobě neuvěřitelné prezentace „Memory training“, kterou předvedla v rámci programu Konference pod hlavičkou EURAG Memory Training Center generální sekretářka EURAGu, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Ing. Steinová. Zhruba třicet zahraničních posluchačů-zájemců o tréning se zapojilo do akce, kterou Ing. Steinová provádí úspěšně po celém světě. Výsledkem 90ti minutové prezentace byl enormní zájem o provádění této akce ve Francii a v jiných zemích, jejichž zástupci se prezentace zúčastnili.

Česká strana přijela s jasným cílem – dosáhnout podpory EURAGu s navrhovaným Zákonem o seniorech v ČR a zejména s jeho částí o financování seniorských organizací ze Státního rozpočtu. Generální rada EURAGu souhlasila a podpora byla vyjádřena. Bude předána Radě Vlády Dr. Z. Pernesem na jejím nejbližším zasedání. Přispěli jsme rovněž referátem o Začlenění seniorů do společnosti, což bylo hlavní téma následující veřejné konference.

Prof. MUDr. Kalvach přednesl návrh na přijetí rezoluce o regulovaném postoji Evropy k přílivu uprchlíků, která by měla být odeslána špičkám EU. České zastoupení tak vyjádřilo svůj postoj k současné situaci v Evropě a vystupovalo zcela jednotně. V rámci našeho jednání jsme přijali pozvání od společnosti Google France, která nás informovala o spolupráci s francouzskou společností E-seniors a o tom, jak taková spolupráce v praxi vypadá.  E-Seniors podporují aktivity seniorů prostřednictvím počítačů, přičemž jim nejde o to, aby senioři strávili velký čas před obrazovkou, ale o to, aby to, co uvidí, uměli vyhodnotit, doporučit a zpracovat ve svůj prospěch. Jde jim o docílení plné počítačové gramotnosti i mezi seniory, kteří nemají k této technice mnohdy příliš vřelý vztah. Moderní způsoby komunikace však tyto vědomosti vynucují. Prostě, velmi užitečná práce.

Samotná návštěva v paláci Google International Cultural Center byla velkým zážitkem. Centrum má sbírku tisíců elektronicky archivovaných, světově uznávaných malířských děl, která lze díky dataprojekci pozorovat v nejjemnějších detailech. V takových, které jsou prostému oku v realitě nedostupné, nebo ve freskách chrámových budov částečně zakryté.

Francouzská strana využila možnosti představit společnost EURAG, jako hlavní organizaci vyvíjející aktivity ve prospěch seniorů. Oba dva dny jednání přinášely pozitivní závěry a otevřely další okruhy aktivit mezinárodních seniorských organizací, které je nutné přenášet do národních organizací pro další využití k jejich aktivitám.  České strana zastoupená zástupcem RS ČR, viceprezidentem a generální sekretářkou Euragu dodala projednávaným tématům potřebnou razanci.

Miloslav Vajs – vice-prezident EURAG a zástupce SDČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *