Závěrečná schůze MO SDČR v Mariánských Lázních

Místní organizace Svazu důchodců v Mariánských Lázních svůj jubilejní rok zakončila úspěšně.

Dnem 15. prosince 2015  jsme ukončili úspěšný rok na závěrečné schůzi všech funkcionářů výboru a komisí i přizvaných hostů, na které předseda zhodnotil činnost organizace v uplynulém roce, seznámil s výsledky práce jednotlivých komisí, seznámil s čerpáním rozpočtu  v roce 2015 a zároveň i s návrhem rozpočtu na rok 2016 včetně plánu činnosti v prvém čtvrtletí roku 2016.

Naše organizace byla založena 20. října 1990, to znamená, že jsme letos slavili 25. výročí naší činnost. K tomuto významnému jubileu jsme připravili mimořádné akce mimo činnost naší organizace. Všech deset těchto mimořádných akcí jsme uskutečnili ke spokojenosti seniorů našeho města. Jednalo se o autobusové zájezdy, návštěvy sociálních zařízení, koncerty dechové hudby na kolonádě, turistické akce, výstavu o 25. leté činnosti naší činnosti v prostorách Městského úřadu a to vše zakončené slavnostní členskou schůzí za přítomnosti více než 200 seniorů našeho města, starosty MěÚ, předsedkyně KR SDČR a ředitelky Domova pro seniory v M.L.

Na této schůzi bylo kromě zprávy  předsedy organizace a kulturního programu odměněno čestným uznáním deset členů naší organizace za dlouholetou práci ve prospěch seniorů našeho města. Dalších třináct funkcionářů bylo za stejnou činnost vyhodnoceno v rámci kraje a ústředí SD ČR.

V současné době již připravujeme prostřednictvím komisí další kulturní a společenské akce na příští rok. Naše činnost bude určitě opět bohatá, což zaručuje pracovitost funkcionářů naší organizace a velká podpora města a sponzorů.

Výbor organizace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *